Ohjelmauudistus Yleinen Partio-ohjelma

Taidot partio-ohjelmassa

Partion yhtenä strategisena tavoitteena on, että partio-ohjelmasta saa taidot onnistua vielä 2040-luvullakin. Mutta mitä nämä taidot ovat? Taustatyötä tehtiin mm. Partion tulevaisuustaidot -ryhmässä ja taitojen määrittelyä jatketaan osana Ohjelmauudistus 2028 -projektia. Tavoitteena on, että taidot selkeyttävät partio-ohjelman rakennetta ja auttavat partiolaisia ymmärtämään ja sanoittamaan, mitä taitoja he oppivat partiossa.

Ohjelmauudistus 2028 -projektissa olemme pyrkineet jaottelemaan partiossa opittavia taitoja noin kymmeneen taitoon, jotka olisivat yhteisiä eri ikäkausille. Tekemällä aktiviteetteja partiolainen etenee vähintään yhdessä taidossa. Alustavan ajatuksen mukaan nuoremmissa ikäkausissa eteneminen tapahtuu yhdessä oman ryhmän mukana, vanhemmissa ikäkausissa myös yksilöllinen eteneminen on mahdollista.

Mitkä taidot sitten ohjelman rakenteeseen valitaan? En kerro vielä alustavista ajatuksistamme, koska haluamme tarjota partiolaisille tilaisuuden kertoa omat näkemyksenä. Aiomme kysyä taidoista osana koettu kehittyminen taidoissa -kyselyä, joka lähetetään 7–22-vuotiaille. Lisäksi osallistumme kesän ja alkusyksyn aikana muutamille leireille ja muihin tapahtumiin, joissa tarjoamme eri ikäisille partiolaisille mahdollisuuden kertoa näkemyksensä.

Taitoja voi tarkastella eri tasoilla ja tähän asti olen puhunut siis laajoista taitokokonaisuuksista. Yksittäiset taidotkin ovat tärkeitä ja niitä tarkastellaan seuraavassa osaprojektissa, jossa luodaan ohjelman sisältöjä. Yksittäistenkin taitojen tulee olla elämässä tarvittavia taitoja. Tiettyjen partiotaitojen osalta nyt onkin mielestäni hyvä tilaisuus tehdä pieni askel modernimpaan suuntaan.

Mutta entäs ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet? Ovatko taidot vain päällekkäisiä niiden kanssa ja lisää monimutkaisuutta ohjelmaan? Lyhyt vastaus on ei. Pitkä vastaus tarkentuu vielä, mutta näemme, että ikäkausikohtaisten kasvatustavoitteiden rooli ja kohdeyleisö on pääosin eri kuin taitojen. Ikäkausikohtaisia kasvatustavoitteita tarvitaan mm. partio-ohjelman suunnitteluun Suomen Partiolaisissa, jotta aktiviteetit ovat linjassa kasvatustavoitteiden kanssa. Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet myös mahdollistavat ikäkauden kasvamisen haasteisiin liittyvien näkökulmien huomioinnin ja poikkileikaavat teemat, jotka ovat osa useampien taitojen aktiviteetteja.