Jäsenhankinta

Tervetuloa partioon -koulutuksen voi suorittaa nyt myös verkossa!

Partion aloittaa joka syksy melkoinen määrä myös uusia aikuisia. Lapsen uuden harrastuksen myötä myös aikuiset ovat innoissaan partiosta ja haluavat tietää millaista partio on ja mitä siellä tehdään. Aikuisten syksyinen into tutustua uuteen harrastukseen kannattaa hyödyntää tarjoamalla aikuiselle Tervetuloa partioon -koulutusta. Lippukunnat tai alueet järjestävät toinen toistaan hienompia tutustumistilaisuuksia ja ottavat aikuiset heti mukaan toimintaan. Kuitenkin monen aikuisen aikatauluihin Tervetuloa partioon -koulutus voi olla hankala sovittaa.

Verkkokoulutus on mahdollisuus

Nyt Tervetuloa partioon -koulutus on mahdollista suorittaa myös partion verkkokoulutusympäristössä, partiomoodlessa. Koulutus sisältää kaikki Tervetuloa partioon -koulutuksen sisällöt itsenäisesti tehtävinä verkkotehtävinä. Näitä ovat mm. partion arvot ja ihanteet, partiolupaus, partiohistoria, partion paikallinen toiminta sekä turvallisuusasiat partiossa. Koulutuksen suorittamiseen kuluu noin 1,5 – 2 tuntia aikaa. Tehtäviä voi tehdä omassa tahdissa ja järjestyksessä keskittyen itselle mielenkiintoisiin teemoihin. Kun aikuinen on mielestään oppinut tarpeeksi partiosta, hän voi tulostaa itselleen todistuksen koulutuksen suorittamisesta.

Aikuiset toimintaan mukaan

Verkkokoulutuksen suorittaminen ei poista sitä tosiasiaa, että aikuinen haluaa partiolta erityisesti mukavaa toimintaa ja oman ryhmän, johon kuulua. Lippukunnan vastuulla onkin ottaa uusi aikuinen heti mukaan toimintaan ja toivottaa hänet tervetulleeksi juuri teidän lippukuntaan. Tervetuloa partioon -verkkokoulutusta voi hyödyntää myös tapahtumamuotoisen koulutuksen osana ja tukena tai kertaustehtävinä. Pestijohtajan kannattaa tutustua Tervetuloa partioon -verkkokoulutukseen ja käydä suorittamassa se itse.

Tervetuloa partioon -verkkokoulutuksen pääsee tekemään osoitteessa moodle.partio.fi ja kirjautumalla sisään omalla partioID:llä. Myös partiolaisten huoltajat pääsevät suorittamaan koulutuksen käyttämällä huoltajan partioID:tä. Moni vanhempi voi olla myös kiinnostunut lyhyestä perehdytyspaketista partioon. Nettisivujen lukemisen sijasta verkkokoulutuksen vähintäänkin silmäileminen voi riittää sammuttamaan tiedonjanon. Tervetuloa partioon -koulutukseen voi tutustua myös vierailijana eikä silloin tarvitse edes rekisteröityä moodlen käyttäjäksi.

Tee näin

Tervetuloa partioon -koulutuksen voi tehdä kuka vaan partion moodle-verkkoympäristössä osoitteessa http://moodle.partio.fi Partiolaiset ja partiolaisten huoltajat kirjautuvat moodleen partioID:llä ja muut käyttäjät joko rekisteröityvät partiomoodlen käyttäjiksi tai tutustuvat koulutukseen vierailijoina.

Partiolaiset:

Lue tekstejä ja tee tehtäviä vähintään 30 min ajan ja tulosta sen jälkeen todistus. Partiorekisteri Kuksaan saat kurssimerkinnän automattisesti kun olet antanut palautetta tai kehitysideoita koulutuksesta.

Huoltajat:

Lue tekstejä ja tee tehtäviä vähintään 30 min ajan ja tulosta sen jälkeen todistus. Huoltajille ei valitettavasti saa kurssimerkintää Kuksaan, mutta jos liityt itse partioon, näytä todistuksesi lippukuntasi jäsenrekisterinhoitajalle ja pyydä häntä laittamaan sinulle kurssisuoritus Kuksaan.

Rekisteröityvä käyttäjä:

Lue tekstejä ja tee tehtäviä vähintään 30 min ajan ja tulosta sen jälkeen todistus. Ei-partiolaisina rekisteröityvät eivät valitettavasti saa kurssimerkintää Kuksaan, mutta jos liityt itse partioon, näytä todistuksesi lippukuntasi jäsenrekisterinhoitajalle ja pyydä häntä laittamaan sinulle kurssisuoritus Kuksaan.

Vierailija:

Pääset tutustumaan Tervetuloa partioon -koulutuksen teksteihin ja tehtäviin, mutta et pysty palauttamaan tehtäviä tai saamaan todistusta. Vierailustasi ei jää jälkiä partion moodleen. Tervetuloa kuitenkin tutustumaan partioon!