Yleinen Pestien tuki Lpk:n johtaminen

Turva-aikuinen hallitsee ensiavun ja ryhmien ongelmatilanteet

Emilia Körkkö, 21, on harrastanut partiota seikkailijasta. Hän toimii lippukuntansa Pohjan Veikkojen turva-aikuisena toista vuotta. Turva-aikuinen auttaa esimerkiksi ehkäisemään ja ratkaisemaan kiusaamistapauksia.

Emilia Körkkö

Miksi ryhdyit turva-aikuiseksi?

Turva-aikuinen on minulle sopiva pesti: turvallisuus-asiat kiinnostavat  ja pesti on melko vapaa, saan itse päättää paljon sen sisällöstä. Ideoimme yhdessä lippukuntamme toisen turva-aikuisen kanssa esimerkiksi puuttumisen portaat – ohjeistuksen, joka on tarkoitettu vartion tai lauman ongelmatilanteissa toimimiseen. Ohjeistus saatiin ulos viime syksynä. 

Mitkä on pestissä antoisaa? Entä haastavinta?

Antoisinta on vapaus ja projektiluontoisuus, ideointi sekä  huiput tyypit. Hankalaa on saada koko iso lippukunta tietoiseksi turvallisuudesta ja päätetyistä asioista. Kiusaamistilanteiden selvittelyssä aina myös omat haasteensa. 

Mikä sinua motivoi pestissä?

Se, että tietää saavansa oikeasti asioita aikaan. Työstäni on lippukunnalle konkreettinen apu. Turva-aikuisen myötä ongelmatilanteet ovat tulleet paremmin esille.

Mikä on turva-aikuisen tärkein tehtävä?

Turva-aikuisen tärkein tehtävä on olla se turvallinen aikuinen koko lippukunnalle ja olla sellainen ihminen, jota muut johtajat uskaltavat lähestyä. Jokaisessa lippukunnassa tulisi olla turva-aikuinen, jotta kaikilla olisi partiossa hyvä ja turvallinen olla. Turvallisuuden suhteen tulisi huolehtia, että ensiaputaidot ovat etenkin johtajilla ajan tasalla ja, että lippukunnalla on jokin suunnitelma siitä, miten toimitaan kriisitilanteessa. 

Mitä näet tulevaisuudessasi partiossa?

Aion toistaiseksi jatkaa pestissäni. Haaveenani on  ottaa tulevaisuudessa partiossa isompia pestejä, ehkä joskus opintojen jälkeen jopa lippukunnanjohtajan pesti. 

  • Turva-aikuinen on lippukunnan nimeämä, vähintään 18-vuotias henkilö, joka tuntee turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen ja osaa auttaa lippukuntansa muita johtajia ohjeistukseen liittyvissä asioissa.
  • Partiopiireissä on nimettynä työntekijä, joka toimii turva-aikuisten tukena.
  • Turva-aikuisen tehtäviin kuuluu tukea lippukunnan johtajistoa lastensuojelua vaativissa tilanteissa sekä tarvittaessa osallistua tällaisten tilanteiden hoitamiseen. 
  • Lue lisää Turva-aikuisen pestistä