Turvallisuus Yleinen Pestien tuki Lpk:n johtaminen

Turva-aikuiset esiin – Esittelyssä Oulunkylän Käskynhaltijoiden Hanna

Jokaisesta lippukunnasta tulisi löytyä vähintään yksi turva-aikuinen. Turva-aikuinen on tärkeä aikuinen tuki erilaisissa tilanteissa ja lisäksi pestiin kuuluu muun muassa Turvallisesti yhdessä -koulutusten suoritusten seurantaa ja muistuttelua. Helsinkiläinen Hanna Kero toimii Oulunkylän Käskynhaltijoiden turva-aikuisena nyt toista vuotta.

Lähes 25. partiovuoden aikana Hannan on tullut omien sanojensa mukaan tehtyä suunnilleen kaikkia mahdollisia hallituspestejä. Turva-aikuiseksi Hanna päätyi vähän vahingossa. “Lippukuntaan etsittiin turva-aikuista ja tajusin, että hei tämähän voisi olla mulle tosi sopiva pesti”, lasten ja nuorten parissa psykologina työskentelevä Hanna muistelee.

“Psyykkinen turvallisuus on hirvittävän tärkeää”

Yhteistyötä lippukunnan johtajien kanssa

Turva-aikuisen kannattaa pyrkiä hyvään yhteistyöhön lippukunnan muiden johtajien kanssa. Hanna korostaa yhteistyötä ikäkausivastaavien kanssa ja pitää hyvänä ideana tavata heitä säännöllisesti. Ikäkausivastaavat tuntevat ryhmien tilanteet, joten heidän kanssaan kannattaa jutella miten menee ja onko noussut jotakin huolia. Samalla voi varmistaa, että kaikkien ikäkausien johtajat tietävät kuka turva-aikuinen on.

“Muistattehan että olen olemassa”

Hanna Kero

Turva-aikuista voidaan tarvita erilaisissa tilanteissa. Erityisesti nuorille johtajille turva-aikuisen tuki voi olla ensiarvoisen tärkeää. Haastavien tilanteiden selvittäminen lasten huoltajien kanssa voi olla hyvinkin stressaavaa ja hieman ulkopuolisena turva-aikuisena on helpompi fasilitoida keskustelua. “Minä voin turva-aikuisena kysyä sellaisia ns. tyhmiäkin kysymyksiä ja helpottaa keskustelua huoltajien ja johtajien välillä”, Hanna toteaa.

Haastavien tilanteiden ennaltaehkäisynä voi toimia myös ryhmien kokouksissa vieraileminen. Ryhmänjohtajien kanssa voi purkaa havaintoja ja miettiä yhdessä keinoja, miten helpottaa ryhmän toimintaa.

Turva-aikuisen pestin joustavuus

Turva-aikuisen pesti on sopiva myös aikuiselle, jolla ei ole mahdollisuutta sitoutua viikkotoimintaan. Pesti ei vaadi erityisosaamista ja se muotoutuu jokaiselle omanlaisekseen oman taustansa mukaan. Tärkeää on muistaa, että yksin ei kuulu jäädä. Tukea pestiin saa esimerkiksi piiritoimistolta tai turva-aikuisten valtakunnallisista tapaamisista. Lue lisää turva-aikuisten virtuaalisista tapaamisista tältä sivulta.

Hannan vinkki muille turva-aikuisille on toimia varalla olevana resurssiaikuisena lippukunnassa. Koska oma turva-aikuisen pesti ei sido viikkotoimintaan, Hanna toimiikin mielellään tuuraajana viikkotoiminnassa: “Turva-aikuisena on hyvä pörrätä vähän siellä sun täällä, joko sijaistamalla muita tai olemalla tarpeellinen lisäkäsi kokouksessa. Samalla saa myös hieman vakoiltua mikä meininki, kyseltyä kuulumisia ja tulee myös muistuttaneeksi olemassaolostaan!”

Vaikka Hanna ei ole enää viikkotoiminnassa mukana, hän on pitkän lippukuntataustansa vuoksi suurimmalle osalle lippukuntalaisia jollain tavalla tuttu ihminen. Lisäksi Hanna pyrkii mahdollisuuksien mukaan osallistumaan johtajiston kokouksiin ja esimerkiksi lippukuntaretkille.

Turva-aikuisen pestissä on joustoa ja pesti muotoutuu tekijänsä näköiseksi. Ydinasiana on olla olemassa ja tarvittaessa lisätukena.