Lpk:n johtaminen Turvallisuus Yleinen Pestien tuki

Turva-aikuiset esiin!

Tiedätkö kuka tai ketkä ovat teidän lippukuntanne turva-aikuisia? Jos olet itse turva-aikuinen, tietävätkö muut pestistäsi? Tämän kolmen kohdan listan avulla pääsette alkuun, jos turva-aikuisen pesti on vielä epämääräisellä tasolla lippukunnassanne.

1. Nimetkää turva-aikuinen tai turva-aikuiset

Jos lippukunnassanne ei vielä ole turva-aikuista, ensimmäinen steppi on nimetä turva-aikuinen. Turva-aikuinen on vähintään 18-vuotias ja aidosti kiinnostunut toimimaan turva-aikuisena eli luotettavana, helposti lähestyttävänä ja rauhallisena aikuisena. Turva-aikuisena voi toimia myös toisen pestin ohella, mutta turva-aikuisen ei tarvitse olla pestissä lippukunnan viikkotoiminnassa. Tärkeintä on, että turva-aikuinen tuntee lippukuntansa viikkotoimintaa ja jäsenistöä ja jäsenistö tuntee turva-aikuisen. Huolehtikaa myös, että turva-aikuisen pesti on merkattu asianmukaisesti partiorekisteri-Kuksaan!

2. Turva-aikuinen esille lippukuntalaisille: kuka on turva-aikuinen?

Lippukunnan jäsenten on tiedettävä kuka tai ketkä ovat turva-aikuisia. Laittakaa tieto turva-aikuisista kolon seinälle ja lippukunnan nettisivuille. Turva-aikuisten on hyvä vierailla esimerkiksi kauden alussa ryhmien kokouksissa sekä olla mukana lippukunnan tapahtumissa. Huoltajiakaan ei parane unohtaa eli turva-aikuisen kannattaa vierailla myös esimerkiksi lippukunnan vanhempainillassa!

3. Turva-aikuinen esille lippukuntalaisille: mitä turva-aikuinen tekee?

Ei riitä, että lippukunnassa tiedetään kuka turva-aikuinen on, jos ei tiedetä mitä turva-aikuinen tekee. Turva-aikuisen pesti täytyy siis tehdä tutuksi!

Turva-aikuinen auttaa ja kuuntelee. Kuka tahansa lippukunnasta voi kertoa turva-aikuiselle mieltä painavasti asioista, kiusaamisesta tai kaltoinkohtelusta. Turva-aikuinen tukee ryhmänjohtajia ja johtajistoa Turvallisesti yhdessä -teemaan liittyvissä asioissa. Turva-aikuinen myös opastaa tarvittaessa ottamaan yhteyttä lastensuojeluun ja tukee lippukunnan johtajistoa lastensuojelua vaativissa tilanteissa. Turva-aikuisen pestikuvauksessa on tarkemmin määritelty turva-aikuisen tehtävät. Seuraavassa blogikirjoituksessa syvennytään turva-aikuisen tehtäviin vielä tarkemmin!

Turva-aikuisen itsensä on tärkeää myös tietää, että pestiin saa tukea. Kerran kuukaudessa järjestettävät turva-aikuisten valtakunnalliset virtuaaliset koloillat ovat matalan kynnyksen vertaistuellisia tapaamisia kaikille turva-aikuisille. Esimerkiksi vapaaehtoisten rikosrekisterien tarkastamisessa ja lastensuojelukysymyksissä turva-aikuista tukee partiopiirin työntekijä.

Tärkeät linkit