Yleinen Turvallisuus

Turvallisesti yhdessä -verkkokurssiin uusi oppitunti

Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus on pakollinen kaikille täysi-ikäisille partiolaisille sekä ryhmänjohtajille iästä riippumatta. Myös kaikkien Kajolle osallistuvien samoajien, vaeltajien, aikuisten sekä vastaavan ikäisten partioon tutustujien ja kansainvälisten vieraiden tulee suorittaa Turvallisesti yhdessä -koulutus. Koulutuksessa käsitellään lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä turvallisuuteen liittyviä asioita. Nyt koulutukseen on myös lisätty säännöllisesti päivitettävä Ajankohtaista-oppitunti.

Turvallisesti yhdessä -verkkokurssi on luotu vuonna 2014 ja sisällöllisesti se on pysynyt melko samana. Nyt koulutukseen haluttiin lisätä aika ajoin päivitettävä oppitunti, jotta koulutus huomioisi edes pienesti mitä ympärillämme tapahtuu ja millaiset asiat puhututtavat meitä tässä hetkessä. Uusi Ajankohtaista-oppitunti sisältää kolme pientä kokonaisuutta: ympäristöahdistus, päihteet ja asenteet sekä antirasismi ja moninaisuus. Jatkossa Suomen Partiolaisten Turvallisuusverkoston ydinryhmä päivittää kurssin ajankohtaista-osiota vähintään joka viides vuosi ennen suurleiri Finnjamboreita.

Päivityksen puitteissa oli mahdollisuus lisätä kolme pientä osiota. Ympäristöahdistus on tämän päivän lasten ja nuorten todellisuutta. Ympäristöahdistusta käsittelemällä pyritään lisäämään partiossa toimivien tietoisuutta aiheesta ja helpottamaan aiheesta keskustelemista. Toinen teema käsittelee päihteitä ja erityisestä asenteita päihteisiin. Päihteet eivät yksiselitteisesti kuulu partioon. Viimeisessä teemassa pureudutaan antirasismiin ja moninaisuuteen. Yhdessä Suomen Partiolaisten Moninaisuusryhmän kanssa luodussa osiossa haastetaan osallistujaa pohtimaan antirasismia ja tutustumaan antirasismin periaatteisiin.

Uudistuksilla haluamme muistuttaa ja herätellä sinut huomaamaan, että partiojohtajana olet esimerkkinä kokoaikaisesti. Sinun sanomiasi, tekemisiäsi ja asenteitasi seurataan herkällä silmällä ja korvalla. Uskomme ja luotamme siihen, että olet paras mahdollinen esimerkki tukemaan lasten ja nuorten hyvää kasvua ja kehitystä. Täydellinen ei tarvitse olla vaan kohdata jokainen ihminen siten kuin haluaisit itse tulla kohdatuksi.

Ajankohtaista-oppitunti löytyy nyt kaikista kolmesta Turvallisesti yhdessä -koulutuksen kieliversioista.

Turvallisesti yhdessä -materiaalit ja koulutus