Annika Stubbe on aloittanut partion aikuisena ja on tällä hetkellä mukana toiminnassa useamman pestin kautta. Annika on päässyt hyödyntämään partiossa hankittua osaamista töissä, toisaalta omasta työkokemusta on ollut hyötyä myös partiossa.

Annika riippumatossa
Kuva: Annikan kotialbumi

Annika Stubbe, 38, St Simons Sjöfararna -lippukunnasta Paraisilta toimii partiossa vapaaehtoisena useassa eri pestissä. Hän on Suomen Partiolaisten kestävän kehityksen ryhmän jäsen, syksyn 2019 kurssinjohtaja FiSScin grundutbildning för scoutledare (partiojohtajan peruskoulutus) -kurssilla sekä oman lippukuntansa perhepartiovastaava.

Annika kertoo pestistään SP:n kestävän kehityksen ryhmässä:

– Ryhmän tarkoituksena on kartoittaa, mitä partiossa jo tehdään ja mitä meidän tulee tehdä jatkossa, jotta pääsemme omalta osaltamme YK:n kestävän kehityksen (SDG) tavoitteisiin. Omalta osaltani olen valmistelemassa esimerkiksi suomalaisille partiolaisille kestävän kehityksen (tai vastuullisuuden) koulutuskokonaisuutta syksylle 2020. Pääosin tehtävään kuuluu kokouksia ja niiden välillä asioiden selvittämistä ja valmistelua.

Annika on toiminut tänä syksynä ruotsinkielisen partiojohtajan peruskoulutuksen johtajana ja yhtenä neljästä kouluttajasta. Annikan vastuulla on ollut koulutusstaabin johtaminen, oman osuuden kouluttaminen kurssisisällöistä sekä kurssin käytännön asioiden, esimerkiksi muonituksen, hoitaminen.

Omassa lippukunnassaan Annika vastaa perhepartiotoiminnasta. Perhepartio on alle kouluikäisten lasten perheille suunnattua partiotoimintaa, johon voi osallistua koko perhe yhdessä.

– Perhepartiovastaavana suunnittelen ja vedän yhdessä parini kanssa perhepartiotoimintaa lippukunnassamme. Olemme käynnistäneet toiminnan tänä syksynä, joten käytännön järjestelyiden lisäksi tehtäviin on kuulunut markkinointia ja viestintää sekä perhepartio-ohjelman opiskelua.

Annika on tullut mukaan partioon aikuisena. Myös partion aikuisena aloittanut voi oppia partiossa uutta.

– Ehdottomasti eniten olen oppinut itsestäni ja johtamisesta. Aikuisena partioon liittyneenä toki myös esimerkiksi partion sanasto on pitänyt opetella. Hienointa partiossa on ollut löytää ystäviä ja ihmisiä, joiden kanssa olla samaa mieltä, mutta myös erityisesti niitä, joiden kanssa on välillä eri mieltä ja silti pidetään yhdessä hauskaa ja puhalletaan yhteen hiileen. Vapaaehtoisten johtaminen ja motivoiminen on aika erilaista palkkatyöntekijöiden johtamiseen verrattuna, vaikka työpaikoilla olisikin varaa ottaa paljon opikseen vapaaehtoisten johtamisesta ja erityisesti motivoimisesta ja kiitoksesta., kuvailee Annika.

Partiossa hankittua osaamista voi hyödyntää myös töissä.

– Olen hyödyntänyt omaa johtamiskokemustani, sekä projektijohtamistaitojani töissä. Toisaalta töistä tullut viestinnän osaaminen on ollut kovasti hyödyksi partiossa. Kaikesta oppimastani on ollut hyötyä, etenkin siinä, että olen oppinut tuntemaan itseäni sekä johtajana että tekijänä ja näin löytämään niitä asioita, jotka minua motivoivat. Olen myös oppinut arvostamaan itseäni ja työpanostani aivan eri tavalla kuin aiemmin.

Annika tiivistää vapaaehtoistyön merkityksen seuraavasti:

– Mikä tahansa vapaaehtoistyö antaa perspektiiviä elämään ja opettaa löytämään omasta elämästä niitä asioita, joista on erityisen kiitollinen. Partio antaa erityisesti mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen samalla toteuttaen yhteisiä tavoitteita. Ehdottomasti parasta partiossa ovat ihmiset, joista tulee ystäviä ja jopa elämänkumppaneita (tapasimme mieheni kanssa partioystäviemme järjestämillä sokkotreffeillä 3,5 vuotta sitten).

Annika partiopaidassa
Kuva: Eric Jansson

 

Kansalaisareena järjestää Vapaaehtoisten viikon 29.11.-5.12. Vapaaehtoisten viikon aikana haastattelemme partiossa toimivia vapaaehtoisia. Partiossa tehdään vapaaehtoistyötä monenlaisissa tehtävissä paikallisissa lippukunnissa, partiopiireissä sekä valtakunnallisesti. Näiden tehtävien kautta pääsee myös hankkimaan osaamista, jota voi hyödyntää myös partion ulkopuolella. Partion nuorisoalan osaamiskeskus on kehittänyt työkaluja ja malleja harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen näkyväksi tekemiseen, voit tutustua osaamiskeskukseen tästä.