Partio on tällä hetkellä ainoa harrastus, jota järjestetään inarinsaameksi.

Piirroksessa lapset laskevat liukureilla mäkeäSaamenkielinen partio on käynnistynyt syksyllä 2018 Inarissa ryhmällä, jossa on sudenpentu- ja seikkailijaikäisiä lapsia. Ryhmänjohtajia on löytynyt kolme, joista yksi opiskelee parhaillaan inarinsaamea. Partiotoiminta jatkuu ensi vuonna Inarin Tunturisusien lippukunnan toimintana, kertoo saamepartion aktiivijohtaja Tiina Lehmuslehti.

Saamenkielistä partiotoiminta on käynnistynyt Lapin Partiolaisten toimesta. Tällä hetkellä
inarinsaameksi on käännetty Seikkailija-ohjelmasta Tervetuloa ja Pohjoinen – ilmansuuntaaktiviteetit. Johtajien toiveissa on, että Lapin piiri olisi jatkossa mukana mahdollistamassa lisää käännöksiä inarin-saameksi.

Lapin Partiolaiset ry:n 100 uutta tapaa tehdä partiota -projektin hanke koostui kolmesta osahankkeesta: hiihtokeskuspartiosta, saamenkielinen partiosta sekä sisupartiosta.
Partiotoiminta aktivoituessaan olisi luonteva kanava elvyttää ja ylläpitää saamen kieltä ja
kulttuuria. Samalla mahdollistetaan terve ja kestävä kulttuurien kohtaaminen. Saamelaisesta luontosuhteesta on myös valtaväestöllä paljon opittavaa.

Saamepartio teki syksyllä mm. retken Ukontuvalle sekä suoritti toimittaja-merkin.

Sudenpentujen tarinoita inarinsaameksi:

NILS-EMIL 7 v.
Ko mij eelijm Äihihtuuveest, tobbeen lijjii mučis tuoddâreh-uv. Mii cokkiittijm tuulâ. Mij meiddei poorgâim purrâmuš já mij poorgâim vala suklaabanaan. Talle mij eelijm sávnist. já talle mij speelâim Twister. Tobbeen lâi hitruu! Halijdah-uv tun puáttiđ sämivárdámán 2019? Mun vala
uážuim vuosmuid meerhâid. Toh lijjii tuulâ rähtim já toimâtteijee meerhah.


Kun me kävimme Ukontuvalla, siellä oli kauniit tunturitkin. Me sytytimme tulen. Me teimme myös ruokaa ja tehtiin vielä suklaabanaaneja. Sitten kävimme saunassa ja sitten me pelasimme
Twisteriä. Siellä oli hauskaa! Haluatko sinä tulla saamepartioon 2019? Minä sain vielä
esimmäiset merkit. Ne olivat nuotio ja toimittaja -merkit.

ARVI 8 v.
Mun cokkiittim tuulâ tuluksijn (tyevli-ryevdi) já mij raahtijm suklaabananijd. Tääl mun
puurâm njáálgáid já moonâm vala sávnuđ. 

Minä sytytin tulentuluksilla ja tehtiin suklaabanaanit. Nyt syön karkkia ja menen vielä
saunaan.

RONNJÁ 9 v.
Vistig piejâim laganijd já talle mij moonâim olgos. Ko lâim olgon, nuuvt mij poorgâim tuulâ. Mij meid poorgâim njáálgá purrâmuš já mij moonâim tärhistiđ säävni. Talle moonâim siisâ já aalgijm puurrâđ njálgáid.


Ensiksi laitoimme lakanat ja sitten menimme ulos. Kun olimme ulkona, niin teimme tulet. Teimme myös hyvää ruokaa ja menimme tarkistamaan saunan. Sitten menimme sisään ja aloimme syödä karkkeja.

SUOMI–INARINSAAME -PARTIOSANASTOA

Tunturimaisema Inarissa talvellaPartio – Várdámlihâstâs
Lippukunta – Lippukodde
Rakentaa ystävyyttä yli rajojen – šoddâdiđ ustevvuođâ raajij rasta
Sudenpentu – Čivgâ (7–10 -ihásâš várdájeijee)
Seikkailija – Puohajeijee (10–12 -ihásâš várdájeijee)
Kolo – Vuággu
Sisaruspiiri – Skipárušrieggee
Partiohuivi – Várdámlijne

 

Kuvassa 100 uuta tapaa tehdä partiota -logo

100 uutta tapaa -projektin tavoitteena oli löytää uusia tapoja madaltaa harrastamisen
kynnystä. Toiminta toteutettiin vuoden 2016 Yhteisvastuukeräyksestä saaduilla varoilla.
Partiolaiset keksivät reilusti yli sata tapaa tehdä partiota ja partioon osallistuminen mahdollistettiin sadoille uusille lapsille ja nuorille.

Lisätietoja 100 uutta tapaa -sivulta.

Kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille lippukunnille ja piireille!