Partiolaisten kokemuksia vapaaehtoistyön tekemisestä selvitettiin viime  keväänä Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kyselyn avulla.

Tulosten mukaan partioharrastuksesta kerrotaan ylpeydellä muille sekä pesteistä saadaan kokemusta ja osaamista, jota voi hyödyntää partion ulkopuolella. Parantamisen varaa olisi kuitenkin esimerkiksi vastuun jakamisessa ja palautteen antamisessa.

MIKÄ KYSELY?

Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kysely tehtiin huhtikuussa 2018, ja siihen vastasi 1815 partiolaista. Kyselyn tavoitteena oli selvittää lippukuntatoimijoiden sekä piirien ja Suomen Partiolaisten luottamushenkilöiden näkemyksiä siitä, millaista vapaaehtoistyön tekeminen partiossa on.

Kyselyn avulla selvitettiin myös yksittäisten lippukuntien, piirien ja Suomen Partiolaisten ryhmien toimintaa. Tuloksista on koottu myös omat raportit piireille ja Suomen Partiolaisten eri ryhmille.

Jos lippukunnasta on vastannut kyselyyn yli viisi henkilöä, lippukunta saa tuloksista oman yhteenvedon ja purkuohjeet alkusyksystä. Kysely tehdään vuosittain, ja sen tarkoituksena on koota tietoa myös siitä, miten vastaukset muuttuvat ajan myötä. Kyselyn tulosten avulla pyritään kehittämään sekä yksittäisten ryhmien että koko partion toimintaa.

Partion halutaan olevan paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä.

Kyselyssä esitettiin väittämiä, joihin vastaajat vastasivat asteikolla 1-5. Asteikolla 1 on täysin eri mieltä ja 5 täysin samaa mieltä.

Partion vahvuudet vapaaehtoistyöpaikkana

Näiden väittämien tulokset olivat korkeimmat (suluissa vastausten keskiarvo)

 1. ”Kerron ylpeydellä ei-partiolaisille harrastuksestani.” (4,6)
 2. ”Saan pestissäni taitoja ja kokemuksia, joita voin hyödyntää myös partion ulkopuolelle.” (4,4)
 3. ”Minulla on kivaa ryhmässäni/lippukunnassani.” (4,3)
 4. ”Minulle on selvää, mitkä ovat oman pestini tarkoitus ja tavoitteet.” (4,3)
 5. ”Tekemisilläni on merkitystä ryhmämme/lippukuntamme tavoitteiden saavuttamisessa.” (4,3)

Näitä osa-alueita pitäisi kehittää eniten

Näiden väittämien tulokset olivat heikoimmat

 1. ”Ryhmässämme/lippukunnassamme vastuu jakautuu tasaisesti.” (3,0)
 2. ”Saan pestaajaltani monipuolisesti palautetta pestistäni ja kehittymisestäni.” (3,0)
 3. ”Saan kehittävää palautetta ympärilläni toimivilta ihmisiltä.” (3,4)
 4. ”Ryhmässämme/lippukunnassamme kaikki saavat riittävästi kiitosta omasta panoksestaan.” (3,5)

… mutta miten?

 1. Tarpeeksi isot johtajaresurssit ovat avainsana siihen, että tarjolla on tarpeeksi sopivan  kokoisia pestejä kaikille. Aikuisrekry on siis ihan avainsana tässäkin tilanteessa. Isommalla porukalla on kivempaa, kun hommia voi jakaa tasaisesti ja sopiviin paloihin.
 2. Hyvä paikka harjoitella palautteen antamista rauhassa on välipestikeskustelut.
 3. Välipestikeskustelussa käydään läpi fiilikset, pestin tavoitteet ja se, mitä on tehty. Voidaan antaa palautetta puolin ja toisin ja vaikka kolmansillekin osapuolille.
 4. Kiitä heti. Älä panttaa kiitosta, tai se unohtuu. Ota tavaksi kiittää tekijöitä heti tapahtuman, kokouksen tai retken jälkeen.

Vinkkejä siitä, miten kehittämiseen voi lippukunnissa tarttua, löytyy osoitteesta partio.fi/vapaaehtoistyokysely.

VASTAAJAT
1695 lippukuntatoimijaa
339 piirien luottamushenkilöä
119 Suomen Partiolaisten
luottamushenkilöä

 

 

 

 

KYSELYN TOTEUTTAMINEN

Kyselyssä esitettiin väittämiä, jotka käsittelivät vapaaehtoistyön tekemiseen liittyviä asioita. Vastaajat arvioivat asteikolla 1–5, kuinka hyvin nämä väittämät pitävät paikkansa.  Vastauksista laskettiin keskiarvot, joiden avulla saatiin selville, mitkä asiat toimivat hyvin ja missä taas on parantamisen varaa. Yleisesti ottaen tulokset olivat kuitenkin melko korkeita.