Uupumus on vakava ongelma, joka johtaa pahimmillaan syrjäytymiseen. Partiolaisen kannattaa kiinnittää huomiota, että partio pysyy mielekkäänä harrastuksena eikä kuormita liikaa.  

Nuorten uupuminen on yleistynyt viime vuosina. Tämä selviää viime vuosien kouluterveyskyselyiden tuloksista. Uupumus on ongelma, jolle me partiolaiset emme voi vain kohauttaa olkapäitämme, sillä partion tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Syrjäytyminen kulkee käsi kädessä uupumisen kanssa.   

  Kaikki uupumisen ehkäiseminen on syrjäytymisen ehkäisemistä. Ihmiset, jotka eivät ole kiinni yhteiskunnassa tai pääse kotoa ylös, on iso haaste yhteiskunnallemme, kertoo Suomen Lukiolaisten Liiton sosiaalipoliittinen asiantuntija Iiris Hynönen 

Onnellisuus- ja rentoutumisvalmentaja Anne Korolainen on Hynösen kanssa samaa mieltä siitä, että uupuminen ja syrjäytyminen ovat toisiinsa nivoutuvia, vakavia yhteiskunnan ongelmia.  

  Uupuminen ja syrjäytyminen lisäävät merkityksettömyyden ja riittämättömyyden kokemuksia, jotka voivat aiheuttaa masennusta ja muokata nuoren käsitystä itsestään, Korolainen kertoo uupumuksen seurauksesta kokonaishyvinvointiin.  

Uupumus on yksilöllistä, ja se näkyy eri ihmisissä eri tavoin. Hynösen mukaan uupuneelta nuorelta on veto pois, ja hän on jatkuvasti väsynyt. Hän saattaa nukkua paljon, mutta piristymättä. Oppiminen on hidasta ja vaikeaa. Joillakin uupumus näkyy ylisuorittamisena, eli sanoo kaikkeen kyllä ja yrittää miellyttää kaikkea.  

Korolainen muistuttaa uupumuksen fyysisistä oireista, jotka voivat ilmetä vatsakipuina, päänsärkyinä, iho-oireina, pahoinvointina, huimauksena ja pyörtyilynä, sydämen rytmihäiriöinä, jatkuvana väsymyksen tunteena ja univaikeuksina. Myös monet psyykkiset oireet, kuten innostuksen puute, hermostuminen, ärtyneisyys, unohtelu, itkuherkkyys ja eristäytyminen voivat olla seurausta uupumuksesta. 

Hyvinvointi edellä

Korolainen kannustaa nuoria pitämään huolta riittävästä nukkumisesta, terveellisestä ruokavaliosta ja säännöllisestä iloa ja hyvää mieltä tuottavasta liikunnasta, jotka ovat hyvinvoinnin perusta. Lisäksi olisi hyvä pohtia itselleen asettamia vaatimuksia.  

  Uupumus on usein seurausta siitä, ettei nuori koe pystyvänsä täyttämään asetettuja vaatimuksia. On hyvä kysyä, ovatko vaatimukset itse asetettuja vai tulevatko ne ulkopuolelta. Tehty on parempi kuin täydellinen, hän muistuttaa kaikkia täydellisyyden tavoittelijoita.  

Hynönen kehottaa kaikkia opettelemaan sanomaan ei ja pyytämään apua. Opiskelumaailmassa apua voi saada esimerkiksi kouluterveydenhoitajalta, -psykologilta ja -kuraattorilta. Partiossa apua saa aikuiselta tuelta, johon jokaisella partiopestiä tekevällä on oikeus. 

  Kukaan ei ole korvaamaton, ja aina voi sanoa, jos ei jaksakaan kantaa taakkaa, hän muistuttaa. 

Uuvuttaako partio?

Hynösen mukaan partio on onnistunut hyvin nuorten uupumisen ehkäisyssä tarjoamalla mielekästä tekemistä vastapainoksi koulukiireille. Myös partion nousujohteisuus on Hynösen mukaan hyvä asia uupumisen ehkäisyn kannalta.  

  Kun oppii kantamaan vastuuta muista, oppii samalla kantamaan vastuuta itsestään. Partio tarjoaa koulutusta niin muiden ihmisten kuin itsensä johtamiseen. 

Vaikka yhteisöön kuuluminen ehkäisee uupumista, partiopestit voivat myös kuormittaa. Moni partiolainen on aktiivinen myös partion ulkopuolella, eikä liikaa tekemistä ole kenellekään hyväksi.  Kyse on usein kokonaiskuormituksesta: kun vaativaan pestiin yhdistetään opiskelut ja muu elämä, lopputulos saattaa olla uupunut partiolainen.  

  Jos partiokaverilta ei löydy enää intoa, tai hän jättää kokoontumisia väliin koulukiireisiin vedoten, voi kyse olla uupumisesta. Monelta saattaa uupumuksen hetkellä hanskat tippua, eli hommat jäävät hoitamatta, kertoo Suomen Partiolaisten kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen Kaisa Johto 

Ihannetilanteessa partiossa asiat toimivat niin hyvin, etteivät partiolaiset uuvu kuorman taakse. 

  Partion vahvuus on se, että asioita tehdään yhdessä. Kaikilla yli 15-vuotiailla johtajilla pitäisi olla mahdollisuus omaan hauskaan toimintaan, Kaisa Johto muistuttaa johtajarentoutuksen tärkeydestä.  

Työkaluja jaksamisen tueksi

Johto vinkkaa, että pestin voi ottaa yhdessä kaverin kanssa, jolloin kuormitus vähenee. Lisäksi partiosta voi pitää tauon esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten tai muun hektisen elämäntilanteen vuoksi. 

Ennen kaikkea jaksaminen on asia, johon partiossa halutaan kiinnittää huomiota entistä enemmän. Tämä näkyy esimerkiksi pian uudistuvassa samoajaohjelmassa, jossa on nyt jo elämänhallintaa tukevia aktiviteetteja.  

  Samoajaohjelma päivitetään tänä vuonna. Kun tehdään jonkin ikäkauden ohjelman päivitystä, katsotaan yhteiskunnan ilmiöitä. Uupuminen on asia, joka täytyy ottaa huomioon, Johto lupailee samoajille.   

Suomen Partiolaisten pestiryhmän puheenjohtaja Mari Piironen neuvoo johtajia aina kysymään uusissa pesteissä aloittavilta, millaiset resurssit hänellä on pestin hoitamiseen. Ryhmän laatimat pestikeskustelupohjat auttavat tässä. 

Myös esimerkiksi Johtokolmikko-uudistus on tehty lippukunnanjohtajien hyvinvointia ajatellen. Kun lippukunnanjohtajan pestin jakaa kolmelle ihmiselle, hommaa on vähemmän.  Lisäksi turvallisesti yhdessä -ryhmä on tehnyt mielenterveysohjeistuksen partiolaisille. Ohjeistus julkaistaan kevään 2020 aikana.  

Uupumisasteista väsymystä koulutyössä kokevat: 

  • 12 % ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevista
  • 30 % lukion 1.- ja 2.-luokkalaisista  
  • 25 % peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista.  

Mielialastaan ovat huolissaan: 

  • 25 % ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevista 
  • 35 % lukion 1.- ja 2.-luokkalaisista
  • 27 % peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista 

Lähde: Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen kouluterveyskysely 2019