Motivaatiolla on suuri merkitys vapaaehtoistyössä, kuten partiossa ja sen toiminnan takaamisessa. Partio on loistava ympäristö itsensä ylittämiselle tai uusien haasteiden ottamiselle. Silloin on tarvetta myös motivaatiolle. Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan tutkijatohtori Elina Renko on tehnyt erilaisia tutkimuksia motivoivaan vuorovaikutukseen ja ihmisten käyttäytymisen muutokseen liittyen.

  1. Tunnista motivaation tarve. Motivointia tarvitaan monenlaisissa tilanteissa, joissa käyttäytymistä halutaan muuttaa tai ylläpitää. Muun muassa uusi elämänvaihe, projekti tai itsensä haastaminen voivat olla tilanteista, jolloin ihminen saattaa kaivata motivointia.
  2. Vahvista sisäistä motivaatiota. Motivoivan vuorovaikutuksen kannattaa tähdätä erityisesti sisäisen motivaation vahvistamiseen. Rengon mukaan tutkimukset osoittavat, että sisäinen motivaatio on usein myönteisen muutoksen saavuttamisen avain. Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan sitä, että toimintaan lähdetään itse toiminnan vuoksi, ja silloin motivaation lähteitä voivat muun muassa olla pystyvyyden ja mielenkiinnon kokemukset. Voit siis esimerkiksi auttaa toista tunnistamaan, mikä häntä itseään kiinnostaa tai innostaa.
  3. Toisen ymmärtäminen on keskeistä motivoivassa vuorovaikutuksessa. Motivoivassa vuorovaikutuksessa kannattaa lähteä liikkeelle toisen omista lähtökohdista, ajatuksista ja tarjota onnistumisen sekä hyväksynnän kokemuksia. Muun muassa kuuntelu, avointen kysymysten esittäminen ja positiivisen palautteen anto ovat toimivia motivoivan vuorovaikutuksen keinoja. Renko kertookin, että vuorovaikutus, joka viestii, että toinen osaa ja kelpaa on oivallinen tapa sisäisen motivaation tukemiseen.
  4. Pelkkä motivaatio ei riitä, vaan myös ympäristöllä on merkitystä. Toista motivoidessa onkin tärkeää kiinnittää huomiota toimintaa tukevaan ympäristöön, sillä ympäristöllä on vahva vaikutus ihmisten käyttäytymiseen. Oman ympäristön muuttaminen voi toimia itsemotivoinnin ja käyttäytymisen säätelyn keinona.
  5. Motivointia kannattaa harjoitella. Aidosti motivoiva vuorovaikutus on haastavaa, eikä keinojen käyttö tai niiden opettaminenkaan ole yksinkertaista. Motivoivaa vuorovaikutusta on kuitenkin mahdollista oppia ja motivaation sisäistämistä tukea. Ulkoinen motivaatio voi sisäistyä silloin, kun ulkopuolelta saatu motivaatio kuten raha tai muu palkinto korvaantuukin sillä, että itse tekeminen on itselle merkityksellistä ja mielenkiintoista.

 

Muista myös oma motivaatio

On kuitenkin muistettava, että motivoinnin keinot eivät rajoitu vain muiden motivointiin: myös oman käyttäytymisen ja motivaation säätelyyn on keinoja. Renko kuuluu Helsingin yliopistossa sosiaalipsykologian tieteenalalla toimivaan Behaviour Change & Well-being tutkimusryhmään, jonka tutkijat ovat vastikään julkaisseet listan, joka kokoaa yhteen 123 keinoa oman käyttäytymisen ja motivaation säätelyyn. Lista löytyy osoitteesta: https://osf.io/hytnb/