Partio kannustaa arvostamaan ja ymmärtämään erilaisuutta. Sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia ajavan Trasek ry:n puheenjohtaja Tinksu Haapalainen ja tasa-arvoista partiotoimintaa edistävän Pinkkipartio ry:n puheenjohtaja Veera Hatakka neuvovat, miten sanoista voi siirtyä tekoihin.

1. Kuuntele, mitä ihmisellä on sanottavana

Ihmisen kuunteleminen ja kunnioittaminen on keskeistä kohtaamisessa. Ei haittaa, vaikka ei aluksi ymmärrä esimerkiksi sukupuolivähemmistöihin liittyvää keskustelua tai terminologiaa. Tärkeintä on kuunnella ihmistä itseään.

2. Kohtaa ihminen hänenä itsenään

Jokainen meistä ansaitsee tulla kohdatuksi sellaisena kuin on ilman kyseenalaistamista tai henkilökohtaisuuksiin meneviä kysymyksiä.

3. Kunnioita ihmisen itsemäärittelyä

Meillä jokaisella on oikeus määritellä se, keitä olemme. Tämä pätee myös sukupuolivähemmistöihin. Jos et tiedä, miten esitellä tai määritellä henkilö, niin kysy häneltä. Itse asiassa on aina hyvä kysyä ihmiseltä itseltään, miten hän haluaa tulla esimerkiksi esitellyksi eri tilanteissa. Älä sovella tätä vain sukupuolivähemmistöihin vaan kaikkiin kohtaamisiisi ihmisiin.

4. Kysy – älä oleta

Jos olet epävarma, älä mene oletusten mukaan. Me kaikki teemme oletuksia ja kategorisointeja, mutta näiden oletusten mukaan ei ole pakko toimia. Älä sanoita oletuksiasi ääneen. Tarvittaessa kysy ihmiseltä itseltään. Mieti myös, onko tieto esimerkiksi ihmisen sukupuolesta todella tarpeen jokaisessa tilanteessa.

5. Mukaan ottava kielenkäyttö

Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden huomioiminen tapahtuu hyvin suurelta osin kielenkäytössä. Puhutaanko tytöistä ja pojista / naisista ja miehistä vai kaikista sukupuolista? Miten perheistä puhutaan? Kun kielenkäyttö on jo markkinoinnissa inklusiivista eli mukaan ottavaa, näyttäytyy harrastus avoimempana ja turvallisempana.

 

LISÄTIETOJA:

  • 100 tapaa tehdä avoimempaa partiota -oppaan osio sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen huomioimisesta partiossa sivulla 46. partio.fi/100uuttatapaa
  • Sateenkaariperheet ry:n sivut sateenkaariperheet.fi
  • Suomalaisia asiantuntijoita:
    Seta ry ja sen paikalliset jäsenjärjestöt, Trasek ry, Sateenkaariperheet, Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus.
  • Pinkkipartio ry kouluttaa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta partiossa. Jos koet, että piirissäsi olisi tarvetta koulutukselle, ole yhteydessä pinkkipartio@gmail.com