Jäsenhankinta Partio-ohjelma

Vinkit perhepartioryhmän perustamiseen

Perhepartio on ollut syksyn kuuma puheenaihe ja onnistumistarinoita on kuulunut useista lippukunnista. Kysyntä uusille ryhmille kasvaa jatkuvasti. Nyt onkin hyvä aika perustaa perhepartioryhmä jos lippukunnassasi ei vielä sellaista ole. Myös uusia ryhmiä on helppo perustaa jos tulijoita on jonoksi asti. Tästä postauksesta löydät vinkit lippukunnalle uuden perhepartioryhmän perustamiseen.

 

Pitkä partiotausta ei ole välttämätöntä perhepartio-ohjaajalle

Vaikka partiotoiminnan tuntemisesta on varmasti hyötyä perhepartioryhmää ohjatessa, sopii tehtävään loistavasti myös aikuinen, jonka partiovuosista on kulunut jo enemmän aikaa. Jos potentiaalisen ohjaajan partiotietämys kaipaa päivitystä, saa Tervetuloa partioon -kurssilta hyvät eväät perhepartioryhmän ohjaamiseen. Kehitteillä on myös perhepartio-ohjaajan koulutus, jota on jo pilotoitu muutamissa lippukunnissa. Ohjausvastuuta voi halutessaan myös vuorotella ryhmän aikuisten kesken.

Perhepartioryhmän tapaamisissa jo eväiden syöminen metsässä on suuri elämys. Kuva: Eeva Helle

Lippukunnassa kannattaa pohtia myös perhepartiovastaavan pestaamista. Perhepartiovastaavan vastuulla on jonotuksen edistymisestä huolehtiminen sekä ennen kaikkea ryhmien alkutaipaleen tukeminen. Kokemattomienkin aikuisten kynnys ryhtyä perhepartio-ohjaajaksi madaltuu jos he saavat kokeneen konkarin opastusta partiotoiminnan saloihin.

Perhepartio osana lippukuntaa

Perhepartiolaiset ovat osa lippukuntaa ja sen arkea. Perhepartion ja lippukunnan muun toiminnan välisen yhteistyön sujuvuuteen kannattaa siis panostaa. Lippukunnassa onkin hyvä pohtia yhdessä johtajiston kanssa, mitä perhepartio on ja kuka toiminnasta vastaa. Myös tähän tehtävään sopii hyvin perhepartiovastaava.

Lippukunnan kannattaa miettiä, mihin kaikkeen toimintaan perhepartiolaiset voisivat osallistua. Perhepartiolaisia kannattaa myös osallistaa yhteisten tapahtumien suunnitteluun.

Jäsenmaksuasiat haltuun

Lippukunnan on hyvä tarkistaa jäsenmaksukäytännöt perhepartion osalta nyt kun perhepartiomateriaali on saatavilla. Suomen Partiolaiset on linjannut jäsenmaksuista seuraavasti:

  • 17-vuotiaat ja sitä vanhemmat, eli aikuiset perhepartiolaiset, maksavat I-jäsenen maksun
  • Saman perheen 7-17 -vuotiaat maksavat II-jäsenen maksun
  • 7-17 -vuotiaat maksavat I-jäsenen maksun mikäli ovat perheen ensimmäisiä partiotoimintaan osallistuvia jäsenia
  • 4-6 -vuotiaat perhepartiolaiset maksavat aina III-jäsenen maksun
  • 0-3 -vuotiaat eivät maksa jäsenmaksua

Lisäksi lippukunnan tulee merkitä 0-3 -vuotiaat perhepartiolaiset Kuksa-jäsenrekisterin statuksella ”vain lippukunnan jäsen, ei partiolainen”. Kun lapsi täyttää 4 vuotta, hänet on muutettava jäseneksi Kuksa-jäsenrekisteriin. 0-3 -vuotiaat voivat kuulua perhepartioryhmiin, mutta he eivät ole Suomen Partiolaisten jäseniä. Lippukunta voi itse päättää, maksaako III-jäsenet lippukunnan jäsenmaksua.

Lippukunnan on hyvä myös tarkistaa, että lippukunnan säännöt mahdollistavat perhepartioryhmän osallistujien jäsenyyden. Tällainen voi tulla eteen esimerkiksi tyttölippukunnassa, jonka perhepartioryhmään olisi tulossa isejä lasten kanssa. Tilanteessa, jossa perhe osallistuu ryhmän toimintaan satunnaisesti tai lapsen mukana on eri aikuinen kuin yleensä, noudatetaan partiotoimintaan tutustumisen periaatteita. Tällöin kyse on niin sanotusta EVP-toiminnasta.

Perhepartio-ohjaajan opas ja aktiviteetit