Hallituksen kokoukset tuovat esille koko partiotoiminnan kirjon

Suomen Partiolaisten hallitus eli Knoppivartio kokoontui Partioasemalle 6.3.2019 kokoukseen. Esityslistan aiheet vaihtelivat ilmastomarssista ansiomerkkeihin. Tärkeimpänä asiana esille nousi kuitenkin se, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa.

Suomen Partiolaisten hallituksen pestikuvaukseen kuuluu vastata järjestön johtamisesta ja kehittämisestä, kuten toiminnan ja talouden suunnittelusta ja arvioinnista. Hallitus onkin aitopaikka nähdä se koko kirjo ja into, jolla partiotoimintaa Suomessa toteutetaan.

Kokousten asialistat muodostuvat lakisääteisistä ja järjestön eri toiminnanalojen esille nostamista asioista. Hallitusvuoden kiertoon kuuluvana asiana tässä kokouksessa oli viime vuoden toimintakertomusesityksen hyväksyminen. Lopullisesti toimintakertomuksen hyväksyy Partioneuvosto huhtikuisessa kokouksessaan.

Kokouksen vaikuttavin asia liittyi tuleviin eduskuntavaaleihin. Edellinen hallitus on kirjannut tavoitteita eduskuntavaaleihin puolueille ja ehdokkaille ohjelma- ja vaalityön tueksi. Tavoitteet löytyvät partioehdokkaat.fi -sivustolta. Nyt tarkennetut hallitusohjelmatavoitteet ohjaavat partion eduskuntavaalivaikuttamista vaaleissa ja niiden jälkeisissä hallitusohjelmaneuvotteluissa. Partion kolme keskeisintä vaikuttamisen kärkeä ovat harrastuksen mahdollistaminen jokaiselle lapselle ja nuorelle, luontokokemusten takaaminen nyt ja tulevaisuudessa sekä nuorten osallisuuden kasvattaminen päätöksenteossa.

Partion kolme keskeisintä vaikuttamisen kärkeä ovat harrastuksen mahdollistaminen jokaiselle lapselle ja nuorelle, luontokokemusten takaaminen nyt ja tulevaisuudessa sekä nuorten osallisuuden kasvattaminen päätöksenteossa.

Hallituksen jäsen Kaisa Johto
Kuva: Anna Enbuske

– Liian moni lapsi ja nuori jää Suomessa ilman itselleen mieluista harrastusta. Syyt harrastamattomuuteen vaihtelevat, ja siksi myös tässä asiassa on toimenpiteet suunniteltava lasten ja nuorten kanssa yhdessä, toteaa kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen Kaisa Johto.

Hallitusta puhututti myös maailmanjärjestöjen asiat. WOSMin Euroopan alue suunnittelee muuttavansa kolmen vuoden välein olevien konferenssien sykliä, jotta maailmantason kolmivuotissuunnitelma ja strategia pystyttäisiin paremmin huomioimaan eurooppalaisessa partiotoiminnassa. Hallitus evästi Suomen delegaatiota kannattamaan muutosta, jotta yhteistyö eri järjestöjen välillä saadaan toimimaan paremmin.

Lisäksi kokouksessa muun muassa hyväksyttiin vuoden 2018 Adventtikalenterikampanjan loppuraportti, keskusteltiin ansiomerkkitoiminnan kehittämisestä ja päätettiin osallistua Ilmastomarssille huhtikuussa. Tarkemmat hallituksen kokousdokumentit löydät osoitteesta partio.f/hallitus.