Ilmatar ja Suomen Partiolaiset rakentavat yhdessä hiilineutraalia partiota

Uusiutuvaan energiaan keskittynyt energiayhtiö Ilmatar on Suomen Partiolaisten uusi yhteistyökumppani jatkuvasti kasvavaan kumppaniperheeseen. Yhteistyön tavoitteena on tukea kestävää kehitystä ja kehittää partion hiilineutraalia toimintaa.

Yhteistyön myötä Ilmatar tukee kestävämpää lippukuntatoimintaa sekä partiotapahtumia yhteistyössä Suomen Partiolaisten kanssa. Tavoitteena on tunnistaa toiminnasta syntyvät päästöt, vähentää niitä ja saavuttaa vähitellen hiilineutraalius. Osana yhteistyötä Ilmatar sitoutuu ostamaan päästöoikeuksia kansainvälisestä päästöpörssistä muun muassa Johtajatulien hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi.

Yhteistyö vahvistaa partion vastuullisuustyön vaikuttavuutta

Nyt sovitun yhteistyön kautta Ilmatar on  yksi pääyhteistyökumppani Suomen Partiolaisten Johtajatulilla. Elokuun lopussa 2021 järjestettävän johtajuusseminaarin teemoina ovat kestävyys, hyvinvointi ja empatia, jotka ovat tulevaisuuden arvopohjaisen johtajuuden kulmakiviä. Samoin Ilmattaresta tulee yksi vuonna 2022 järjestettävän finnjamboreen, Kajo-suurleirin pääyhteistyökumppaneista sekä lippukunnille suunnatun Kestävästi partiossa -tunnuksen kummiyritys. Tunnus rohkaisee paikallisesti toimivia partiolippukuntia tarkastelemaan toimintaansa ja tekemään kestävämpiä valintoja niin viikkotoiminnassa, kuin retkillä ja leireilläkin.

”Omalta partioajaltani on jäänyt hienoja muistoja ja meidän työntekijöistämme yli neljännes on partiolaisten vanhoja jäseniä. Tuemme ylpeästi Johtajatulia kohti hiilineutraalia tapahtumaa.  Tämän lisäksi varoilla tuetaan esimerkiksi uusiutuvaa energiaa ja metsien kestävää käyttöä. Näin yhteistyöllämme on myös laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Kestävän kehityksen lisäksi haluamme tukea arvopohjaisen johtajuuden kehittämistä ja nostaa esille sen merkitystä yhteiskunnassa, sillä partiossa kasvaa tulevaisuuden päättäjiä ja kansalaisia”, kertoo Ilmattaren toimitusjohtaja Juha Sarsama.

Suomen Partiolaisten mukaan yhteistyö Ilmattaren kanssa vahvistaa partion vastuullisuustyön vaikuttavuutta, jota rakennetaan yhdessä eri yhteistyökumppanien kanssa.

”Kumppanuus Ilmattaren kanssa antaa meille erinomaisia työkaluja Hiilineutraali partio 2030 -tavoitteemme saavuttamiseksi. Kestävä kehitys ja sen mukaiseen elämäntapaan kasvaminen ovat partiotoiminnan ytimessä, mutta haluamme myös järjestönä tehdä kaikkemme ilmaston eteen. Tähän tarvitaan monenlaisia tekoja, ja Ilmattaren avulla saamme tukea myös lyhyen aikavälin toimiin hiilineutraaliuden saavuttamiseksi”, kertoo Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Siiri Somerkero.

Ilmatar on ainoa suomalainen energiayhtiö, joka kehittää, tuottaa ja myy vain uusiutuvaa energiaa jo perustamisestansa lähtien. Ilmattaren tavoitteena on kasvattaa kotimaista tuulivoiman ja uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia 1 000 MW verran lähivuosien aikana. Ilmatar myy tuottamansa puhtaan tuulisähkön sekä kuluttajille että yrityksille. Läpinäkyvän toimintamallimme ansiosta jokainen asiakkaamme on suoraan luomassa uutta uusiutuvan energian tuotantoa Suomeen. Lue lisää: https://ilmatar.fi/

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka toiminnassa on vuosittain mukana yli 65 000 jäsentä. Maailmanlaajuisesti partiolaisia on noin 45 miljoonaa yli 200 maassa. Partio antaa lapsille ja nuorille taitoja elämään. www.partio.fi