Ilmatar tukee partion ilmastotyötä

Ilmattarella ja partiolla on ollut yhteistyötä jo kahden vuoden ajan. Yhteistyö on perustunut aktiivisiin toimiin, joilla edistetään partion kestävää toimintaa ja matkaa kohti hiilineutraalia partiota vuoteen 2030 mennessä.

Energiayhtiö Ilmattaren ja partion yhteistyö on ollut monipuolista. Ilmatar on toiminut muun muassa yrityskummina lippukunnille suunnatulle Kestävästi partiossa -tunnukselle ja pääyhteistyökumppanina Johtajatulet-metsäseminaarissa vuonna 2021 sekä suurleiri Kajolla 2022. Yksi keskeisiä partion tukemisen tapoja on ollut päästöoikeuksien osto EU:n päästökaupasta.

– Partio ja Ilmatar ovat arvoiltaan todella lähellä toisiaan sekä myös vastuullisuuden edelläkävijöitä. Siksi meille on luontevaa olla mukana tukemassa partiota esimerkiksi päästökompensaatioiden kautta. Kokemukset sekä viime kesän suurleiri Kajolta että Johtajatulilta ovat niin ikään olleet erinomaisia, ammennamme niistä myös omaan yrityskulttuuriimme asioita – esimerkiksi johtamisen teesejä, Ilmattaren toimitusjohtaja Juha Sarsama sanoo.

– Partio tekee töitä pienentääkseen päästöjään niin Kajon kaltaisissa suurtapahtumissa kuin Kestävästi partiossa -tunnuksen kautta lippukuntien toiminnassa. Toiminnan järjestäminen tuottaa kuitenkin aina joitakin päästöjä. Yhteistyö Ilmattaren kanssa on auttanut meitä sekä käytännön teoissa päästöjen vähentämiseksi että kompensoimaan päästöjä, joita ei voida välttää, toteaa yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta vastaava hallituksen jäsen Mirva Matikka Suomen Partiolaisista.

Ilmatar oli mukana tekemässä Kajosta vastuullista suurleiriä

Kesän 2022 suurleiri Kajo pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman vastuullisesti ja kestävästi yhteistyössä eri tahojen kanssa. Ilmatar oli yksi leirin pääyhteistyökumppaneista ja osallistui leiriohjelman toteuttamiseen, mahdollisti varavirtalähteiden latauspaikat sekä tuki leirin kompensaatiotoimia. Ilmattaren avustuksella leirin päästöjä saatiin kompensoitua ostamalla päästöoikeuksia pois päästökaupasta 130 tonnin edestä. Tämä kattaa leirin energiankäytön päästöt logistiikkaan ja infraan, kuten sähkönkulutukseen ja lämmitykseen, jotka olivat yhteensä noin 115 tonnia, sekä pienen siivun muita päästöjä.

– Suomen Partiolaiset ovat tehneet taas kattavaa laskentaa tapahtuman päästöistä. Kansainvälinen suurleiri tarkoittaa myös korkeampia matkustuksen päästöjä, joita ei voida välttää. Tärkeää kuitenkin on, että leirin toteutukseen on etsitty kestäviä tapoja, niin ruuan kuin leiri-infran osalta, toteaa Matti Tähtinen päästöoikeuksien ostot tehneeltä CO2estolta.

Leiriläisiä lataamassa puhelimia Kajolla

Lippukuntia sparrataan kestävämpään toimintaan

Osana yhteistyötä Ilmatar on ollut kummiyrityksenä lippukunnille suunnatussa Kestävästi partiossa -tunnuksessa. Lippukunnat ovat voineet hakea tunnusta omille kestävän kehityksen mukaisille toimilleen. Ensimmäisen sadan Kestävästi partiossa -tunnuksen saaneen lippukunnan puolesta Ilmatar sponsoroi  päästöoikeuksien ostamista jokaisen osalta 100 eurolla.

Keväällä 2022 jaossa oli myös apurahaa pieniin, kestävää kehitystä edesauttaviin hankkeisiin. Kummilahjana Ilmatar lisäksi lahjoitti alkupotin Kestävästi partiossa -rahastoon, josta apurahoja jaettiin yhteensä 14 lippukunnalle.