Johtajatulien opeilla rakennetaan matalamman hiilijalanjäljen tapahtumia

Suomen Partiolaisten elokuun lopussa järjestämän Johtajatulet-metsäseminaarin hiilijalanjälkilaskenta on valmistunut. Tapahtumassa päästöjen vähentämiseksi kokeiltiin monia uudenlaisia ratkaisuja. Johtajatulien oppeja hyödynnetään tulevissa projekteissa, jotta voimme kehittää partiotapahtumista yhä kestävämpiä. Seuraavaksi yhä vastuullisempia toimintatapoja etsitään ensi kesän suurleiri Kajon 2022 järjestelyissä.

Johtajatulet-tapahtuman hiilijalanjälki laskettiin nyt toisen kerran. Tapahtuman laskennallinen hiilijalanjälki oli noin 195 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Hiilijalanjälki edelliseltä Johtajatulilta vuodelta 2019 oli lähes samansuuruinen, noin 187 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Arviointitarkkuus ei täysin varmasti kerro kokonaishiilijalanjäljen eroa vuosien välillä, mutta tuo suuntaa antavaa tietoa siitä, miten päästöt eri osa-alueilla ovat kehittyneet. 

Kasvisruokailijoiden määrä kasvoi viime tapahtumasta 

Vuoteen 2019 verrattuna etenkin ruoan hiilijalanjälki oli vuoden 2021 laskelmassa merkittävästi pienempi. Päästöt olivat kasvaneet hankintojen osa-alueella. Hankintojen lisäksi merkittävin päästölähde oli matkustaminen, jossa päästöt osallistujaa kohti pysyivät samalla tasolla kuin vuonna 2019. Koronaturvallisuuden järjestelyillä oli jonkin verran vaikutusta näiden kokonaisuuksien hiilijalanjälkeen.   

Tapahtuman hiilijalanjäljen pienentämiseksi toimenpiteitä tehtiin muun muassa ruokailun, puhujien matkustamisen sekä tavarankuljetusten osalta. Kestävyys oli myös yksi tapahtuman ohjelmasisältöjen kolmesta pääteemasta – kaksi muuta teemaa olivat hyvinvointi ja empatia. Tapahtuman järjestelyissä pyrittiin kestäviin ratkaisuihin päästövähennysten ja ekologisen kestävyyden lisäksi sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta.  Vastuullisuustekoja toteutettiin useiden eri kumppanien kanssa. 

Merkittävä osa hiilijalanjäljestä kompensoidaan 

Toteutuneesta Johtajatulien hiilijalanjäljestä merkittävä osa kompensoidaan Johtajatulien kumppanin Ilmattaren avustuksella ostamalla päästöoikeuksia EU:n päästökaupasta CO2eston kautta. CO2eston asiantuntija myös sparrasi hiilijalanjälkilaskennan toteutuksessa.  

”Partiolaisten jämäkkä asenne ja tarkkuus tuli selväksi päästölaskennan läpikäynnissä. Ihailtavaa oli etenkin se, että osallistujat oli otettu mukaan keräämään tärkeää osaa laskentaan muun muassa liikkumisen osalta,” kehuu CO2eston Matti Tähtinen. 

”Yhteistyö Johtajatulet -metsäseminaarin kanssa on osa laajempaa yhteistyötä Partion ja Ilmattaren välillä. On hienoa olla mukana toteuttamassa tapahtumaa, jonka ytimessä on vastuullisuus ja vähäpäästöisyys. Tapahtuma itsessään on loistava tilaisuus oppia uutta, ja tehdä se keskellä todella inspiroivaa ympäristöä. Yksi asia on varma – seuraavalla kerralla meitä ilmatarlaisia on tapahtumassa mukana monin verroin enemmän”, kommentoi Ilmattaren toimitusjohtaja Juha Sarsama. 

Opit käyttöön suurleiri Kajolla 

Johtajatulien oppeja kestävän tapahtuman järjestämisestä ja hiilijalanjäljen laskennasta hyödynnetään suurleiri Kajon järjestämisessä. Kajon yhtenä tavoitteena on kehittää uusia tapoja järjestää suurtapahtumia kestävästi ja kasvattaa osallistujiaan vastuullisiin valintoihin. Tärkeitä oppeja Johtajatulilta olivat myös tunnistetut kehityskohteet kestävissä toimintatavoissa.

Lue lisää Johtajatulien hiilijalanjälkilaskennan toteutuksesta ja tuloksista sekä tapahtuman kestävistä ratkaisuista: johtajatulet.fi/2021/12/21/johtajatulet-metsaseminaarissa-rakennettiin-perustaa-kestavammalle-ja-vahapaastoiselle-tapahtumatuotannolle/