Kestävästi partiossa –tunnus tukee lippukuntia kohti hiilineutraalia partiotoimintaa

Suomen Partiolaiset on luonut yhdessä WWF:n kanssa Kestävästi partiossa –tunnuksen osana partion laajempaa hiilineutraaliuteen tähtäävää kehitystyötä. Tunnus auttaa lippukuntia viemään toimintaansa kohti hiilineutraalimpaa tulevaisuutta.

Paikalliset partiolippukunnat voivat hakea Kestävästi partiossa tunnusta, kun he toteuttavat kestäviä tekoja tunnuksen eri osa-alueista ja täyttävät tarpeeksi monta tunnuksen kriteeriä. Tunnus myönnetään vuodeksi kerrallaan ja se on haettavissa ensi vuoden alussa.

Tunnuksen eri osa-alueet pohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja huomioivat taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden. Kasvatuksen osa-alueessa tarkastellaan ympäristökasvatuksen toteutumista lippukunnassa. Myös ruokaan liittyvät kysymykset ovat keskeisiä matkalla kestävään yhteiskuntaan. Painoarvo tässä tunnuksessa on kuitenkin ekologisella kestävyydellä, jotta voisimme tehokkaammin vastata nuorten kasvavaan huoleen ilmastonmuutoksesta sekä tukea partion hiilineutraaliustavoitteita vuoteen 2030 mennessä.

Tunnus WWF:n saavutusten listalle!

WWF on listannut 20 luonnonsuojelun saavutusta vuodelta 2020 ja nostanut myös Kestävästi partiossa -tunnuksen luomisen listalleen. Yhteistyössä WWF:n kanssa suunniteltu tunnus auttaa partiolaisia kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta kestävämmäksi. Tunnus julkaistiin marraskuussa 2020 partion jäsenkokouksen yhteydessä.

Lue lisää Kestävästi partiossa -tunnuksesta.