Luonnos partion strategiaksi valmistui

Suomen Partiolaisten hallitus on julkaissut luonnoksen partion uudeksi strategiaksi. Seuraava strategiakausi on kuusivuotinen. Suomen Partiolaisten marraskuussa järjestettävä jäsenkokous käsittelee ja hyväksyy strategian vuosille 2021-2026.

Suomen Partiolaisten hallitus perusti reilu vuosi sitten strategiatyöryhmän valmistelemaan partiolle uuden strategian (ja sen mittarit). Uudistuksen ja suunnantarkistuksen merkittävin välitavoite saavutettiin, kun luonnos partion uudeksi strategiaksi julkaistiin ja hallituksen jäsenkokousesitys valmistui 30.3.2020. Uudistusta ja strategiatyöryhmää johtaa hallituksen varapuheenjohtaja Lasse Roiha.

– Iso kiitos strategiatyöryhmälle tähänastisesta työstä. Strategiaa varten on järjestetty yli kaksikymmentä työpajaa ja webinaaria. Työryhmä on käärinyt hihansa kiertäessään Suomea. Se on myös tarpeen mukaan liidellyt pilvissä sekä paneutunut dataan ja yksityiskohtiin, kun sitä on tarvittu, Roiha kiittelee.

Uusi strategia nostaa esiin nuoret ja heidän taitonsa muuttaa maailmaa. Strategia perustuu laajaan analyysiin, jossa on arvioitu yhteiskunnan muutosten ja trendien vaikutusta partioon tulevina vuosina. Strategiassa kuuluu myös partiolaisten näkemys siitä, mikä partiossa on tärkeää. Roiha toteaa, että uudistuksen tavoitteena oli strategia, joka ohjaa toimintaa vahvasti. Strategia sisältää myös selkeitä valintoja.

– Nykyinen strategia vahvisti partioliikkeen rakenteita. Nyt ehdotettu strategia kohdistaa partiota sen perustoimintaan ja valmistaa sitä tulevaisuutta varten. Näemme, että aktiivinen kansalaisuus on saanut jo nyt uusia muotoja esimerkiksi demokratiakehityksen, kestävyyskriisin ja teknologisen muutoksen vuoksi. Vastaamme niihin entistä vahvemmin valitessamme strategiaamme tulevaisuuden taidot ja osaamisen, Roiha taustoittaa.

Esitys partion visioksi ja strategiaksi 2021-2026

Partioneuvosto käsittelee strategiaa kevätkokouksessa

Seuraavaksi luonnosta partion uudeksi strategiaksi käsitellään partioneuvoston kevätkokouksessa 18.-19.4.2020. Partioneuvosto antaa strategiasta jäsenkokouslausuntonsa, jonka jälkeen jäsenkokous käsittelee ja hyväksyy strategian marraskuussa. Strategia-analyysiin ja -prosessiin voi tutustua tätä tarkemmin osoitteessa www.partio.fi/strategia.

Lisätietoja:

Lasse Roiha
Suomen Partiolaisten varapuheenjohtaja
044 750 1847
lasse.roiha@partio.fi