Partion uuden peruskirjan luonnos julkaistu

Peruskirjatyöryhmä on kirjoittanut ensimmäisen version uudesta peruskirjasta. Partioneuvosto käsittelee peruskirjaluonnoksen 20.-22.9.2019. Osana peruskirjauudistusta myös partiolupaus muuttuu.

Peruskirjatyöryhmä on kirjoittanut uuden peruskirjan ensimmäisen version. Peruskirjaluonnos perustuu keväällä 2019 tehtyyn jäsenistön laajaan osallistamiseen ja tiedonkeruuseen. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallitus käsitteli ensimmäisen luonnoksen kokouksessaan 17.8.2019 ja hyväksyi sen. Uusi peruskirja menee seuraavaksi hyväksyttäväksi Partioneuvostoon 20.-22.9.2019, jonka jälkeen se käännetään ruotsiksi ja englanniksi.

− Uutta peruskirjaa kirjoitettaessa on tehty mittavaa osallistamista ja taustatyötä, joka antaa uudelle peruskirjalle vahvan pohjan ja jalansijan. Uudessa peruskirjassa kuuluu laajasti partiolaisten ääni, mutta myös kansainvälisen partioliikkeen linjat sekä erilaisilta asiantuntijatahoilta kerätyt näkemykset terminologiasta ja huomioitavista asioista, taustoittaa peruskirjan uudistustyötä johtanut Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola.

− Uusi peruskirja sanoittaa meille partiolaisille rakkaita arvoja ja toimintaperiaatteita aiempaa selkeämmin ja tähän päivään sopien.

Uusi peruskirja sanoittaa meille partiolaisille rakkaita arvoja ja toimintaperiaatteita aiempaa selkeämmin ja tähän päivään sopien.

Englanninkielinen peruskirja esitellään Partiotyttöjen Maailmanliitolle (WAGGGS) ja Partioliikkeen Maailmanjärjestölle (WOSM) loppusyksyn 2019 aikana. Suomen Partiolaiset saavat palautteen molemmilta maailmanjärjestöiltä ja peruskirjaa muokataan tarvittaessa tämän palautteen perusteella. Maailmanjärjestöjen on hyväksyttävä lopullinen peruskirja. Näin varmistetaan, että kansainvälisen partioliikkeen arvopohja ja toimintaperiaatteet näkyvät myös suomalaisessa partiotyössä.

On mahdollista, että luonnokseen tulee prosessin edetessä muutoksia. Uusi peruskirja hyväksytään jäsenkokouksessa syksyllä 2020.

Kohti uutta peruskirjaa –raportti kertoo peruskirjaluonnoksen taustat

Työryhmä julkaisi myös raportin, jossa esitetään tiivistetysti, miksi työryhmä on päätynyt tiettyihin ratkaisuihin peruskirjaa kirjoittaessaan. Raportissa selvitetään mm. miten työpajojen tulokset ja keväällä 2019 tehdyn peruskirjakyselyn tulokset ovat vaikuttaneet lopputulokseen.

Partiolupaus ja kasvatustavoitteet uudistuvat ja elävät ajassa mukana

Suomen Partiolaisten hallitus ja peruskirjatyöryhmä ehdottavat Partioneuvostolle uudeksi partiolupaukseksi seuraavaa:

”Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka päivä.”

Lupaus etenee suuremmasta kokonaisuudesta pienempään ja ihmistä lähellä olevampaan suuntaan. Työpajojen ja kyselyn tuloksista nousi selvästi neljä lupaukseen nostettavaa teemaa: yhteiskunta, luonto, katsomus ja partioihanteet. Lisäksi lupauksessa haluttiin näkyvän maailmanjärjestöjen arvopohjan (Duty to God, Duty to Others, Duty to Self). Duty to God kuvautuu lupauksessa “kasvaa katsomuksessa”, Duty to Others kuvautuu lupauksessa ”elää oman maan ja maailman parhaaksi” ja Duty to Self kuvautuu lupauksessa “noudattaa ikäkauden ihanteita”.

− Lippukunnissa on jännitetty, kuinka paljon ja millä tavalla lupaus muuttuu. Uudessa lupauksessa on samat elementit kuin nykyisessä, mutta se mahdollistaa sen, että kukin partiolainen voi sitoutua lupaukseen, summaa Maria Ruohola.

Myös peruskirjaan kuuluvat partion kasvatustavoitteet on ajanmukaistettu.

− Peruskirjassa määriteltyjä kasvatustavoitteita on tarkennettu sopimaan paremmin tähän aikaan. Peruskirjan päivityksen myötä myös ikäkausien aktiviteetit käydään lävitse ja toteutusvinkkeihin lisätään ideoita siitä, miten perehtyä partion arvoihin eri ikäkausien kanssa, kertoo partiokasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen Kaisa Johto.

Peruskirjaluonnos, peruskirjatyöryhmän raportti ja usein kysytyt kysymykset löytyvät partio.fi/arvokeskustelu-sivulta:

partio.fi/arvokeskustelu

Peruskirjan uudistukset pähkinänkuoressa:

  • Peruskirjan uudistamisen myötä partion arvoja selkeytetään.
  • Peruskirjan uudistamisen myötä partiossa sanoitetaan selkeästi, että partiossa on tilaa eri uskontokuntiin kuuluville ja uskonnottomille. Partio kuuluu kaikille.
  • Kaikki partiolaiset antavat saman lupauksen. Toive yhdestä lupauksesta nousi esiin laajasti osallistamisen yhteydessä ja on ollut Suomen Partiolaisten - Finlands Scouter ry:n (SP-FS) hallituksen ja Partioneuvoston yhteinen näkemys. Yksi lupaus yhdistää meitä partiolaisia.
  • Peruskirjaluonnos on SP-FS:n hallituksen esitys uudeksi peruskirjaksi. Taustalla on laaja jäsenistön osallistaminen avointen työpajojen ja kyselyn kautta. Lisäksi tietoa on kerätty asiantuntijakuulemisten, muiden maiden peruskirjojen vertailun ja maailmanjärjestöjen asettamien raamien muodossa.
  • Peruskirjan tai partiolupauksen muutos eivät aiheuta muutoksia seurakuntien ja lippukuntien väliseen yhteistyöhön tai taustayhteisösopimuksiin. Tästä on selkeä yhteisymmärrys SP-FS:n ja kirkkohallituksen välillä.

Palautetta?

  • Peruskirjaluonnos hyväksytään Partioneuvostossa. Voit tarvittaessa olla yhteydessä oman piirisi partioneuvokseen.
  • Palautetta peruskirjaprosessista kerätään partio.fi/arvokeskustelu-sivun alalaidassa olevan palautelomakkeen kautta.

Oletko tulossa Johtajatulille?
Tule kuulemaan aiheesta lisää Johtajatulien vertaisverstaaseen sunnuntaina 1.9. klo 9.30.