Nimitysuutisia Suomen Partiolaisissa

Tea Hurme on valittu Suomen Partiolaisten järjestöpäälliköksi

Tea Hurme
Tea Hurme

Suomen Partiolaisten uutena järjestöpäällikkönä aloittaa Tea Hurme (41), joka siirtyy tehtävään Uudenmaan Partiopiirin toiminnanjohtajan tehtävästä. Tea on työskennellyt Uudenmaan Partiopiirissä erilaisissa tehtävissä vuodesta 2002, toiminnanjohtajana viimeiset yhdeksän vuotta.

Järjestöpäällikön keskeisiä tavoitteita on valtakunnallisen partion kasvun edistäminen ja kasvutyön koordinointi. Tea toimii myös esimiehenä piireissä työskenteleville Suomen Partiolaisten organisaatioon kuuluville partiotoimihenkilöille ja vastaa yhteistyöstä ko. piirien luottamushenkilöiden kanssa.

”Minut sai hakemaan työhön oma motivaationi koordinoida partion valtakunnallista kasvutyötä. Tulevassa työssäni innostaa ihmiset ja ihmisten tapa tehdä kasvutyötä lippukunnissa eri puolella Suomea. Odotan erityisesti, että uuden työtehtävän myötä saan kohdata ja tukea erilaisia toimijoita, joille partiotoiminnan eteenpäin vieminen on tärkeää. Ajattelen, että perusedellytyksenä kasvutyölle on lippukuntien avoin ja määrätietoinen asenne sekä kehittymisen tahto”, Tea kertoo.

Petra Valkosesta lippukuntatyön päällikkö

Petra Valkonen
Petra Valkonen

Petra Valkonen (33) on valittu Suomen Partiolaisten lippukuntatyön päälliköksi. Petra on aiemmin työskennellyt 12 vuoden ajan Uudenmaan Partiopiirissä eri tehtävissä aluetyön parissa, viimeksi aluekoordinaattorina.

Lippukuntatyön päällikkönä Petra koordinoi lippukuntien suoran tuen eli aluetyön, vapaaehtoistuen, partiokasvatuksen ja kansainvälisten yhteyksien kokonaisuutta. Petra toimii SP:n lippukuntatyön tiimin esimiehenä.

”Olen uudesta tehtävästä ihan valtavan innoissani! Saan jatkaa partiossa juuri lippukuntatyön parissa ja pääsen vaikuttamaan laajemmin lippukuntien hyvinvointiin. Haluan edistää eri toiminnanalojen yhteistyötä ja arvostan jo nyt tosi paljon sekä tiimin toimihenkilöiden että vapaaehtoisten asiantuntijuutta. Tulen varmasti oppimaan paljon ja samaan aikaan voin tuoda omaa osaamistani tiimiin”, Petra iloitsee.

Tehtävä on määräaikainen perhevapaan sijaisuus ja kestää vuoden 2019 loppuun.

Laura Kalervo aloittaa koulutuskoordinaattorina

Laura Kalervo
Laura Kalervo

Suomen Partiolaisten koulutuskoordinaattoriksi on valittu Laura Kalervo (38). Laura on aiemmin työskennellyt Suomen Partiolaisissa mm. kasvatuskoordinaattorina sekä viimeisen vuoden ajan Partion Osaamiskeskuksessa Työelämätaitojen ohjelma -projektissa.

Uudessa koulutuskoordinaattorin tehtävässä Laura työskentelee koulutuksen, osaamisen, arvopohjaisen johtamisen, vapaaehtoistyössä hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen, e-oppimisen sekä verkkokoulutusten parissa. Koulutuskoordinaattorin toimenkuvaan kuuluu myös tiivis yhteistyö VBL-ryhmän ja Ko-Gi -ryhmän kanssa.

”Toivon pääseväni kehittämään partiossa hankittavan osaamisen saavutettavuutta ja innostamaan partiojohtajia kouluttautumaan pesteihin sekä hyödyntämään koulutuksissa opittuja asioita myös työuralla. Partio on erityisesti lapsia ja nuoria varten ja haluaisin partioaikuisten muistavan tämän. Aikuinen tuki partiossa on luovuttamaton osa turvallista ja kaikille avointa toimintaa. On kiinnostavaa päästä hyödyntämään pedagogista ammattitaitoani partiotyössä paremmin”, Laura kertoo.

Kaikki valitut siirtyvät uusiin tehtäviin joustavasti loppuvuoden aikana.