Nuorisobarometri 2021: Nuorille luotava työkaluja vaikuttaa ilmasto- ja ympäristöasioissa!

16.3.2022 julkaistussa vuoden 2021 nuorisobarometrissa enemmistö nuorista antaa tukensa ympäristönsuojelulle ja ilmastonmuutoksen hillinnälle. Nuorisobarometri keskittyi kestävään kehitykseen sekä ympäristöön. Barometristä ilmenee, että nuorten uskovat tieteeseen ja tutkimukseen ilmastoasioissa ja tärkeimpiä tietolähteitä ovat tiedotusvälineet ja sosiaalinen media. Barometrissä kysyttiin myös ilmastonmuutoksen ja ympäristökriisin nuorissa herättämistä tunteista.  

“Nuorille on tarjottava mahdollisuuksia käsitellä ilmastoahdistustaan tekemällä käytännön tekoja sekä vaikuttamalla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Suomen suurimpana nuorisojärjestönä me haluamme olla nuorille se paikka, jossa vaikuttaminen on aidosti mahdollista” linjaa Suomen Partiolaisten hallituksen jäsen Mirva Matikka. 

Ilmasto- ja ympäristövaikuttamisen suhteen nuorten vastauksissa nousivat yhteiskunnallinen aktiivisuus ja omat valinnat. Tehokkaimpina vaikuttamisen tapoina nähtiin ostopäätökset (78 %), äänestäminen (78 %), vapaaehtoistoiminta ympäristöjärjestössä (71 %) ja päättäjien kanssa keskustelu (70 %).  

Yhtenä vuoden 2022 projektina Suomen Partiolaisten vastuullisuusryhmä pohtii mm. sitä, miten partio voisi olla nuorelle se paras ja houkuttelevin paikka vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä käytännön tekojen tekemiseksi. Helmikuussa 2022 luovutimme pääministerille ilmastorepun, johon olimme keränneet partiolaisten ja nuorten ajatuksia ilmaston muutoksesta. 

Harrastamalla tietoa ympäristöasioista

Valtion nuorisoneuvosto toivoo politiikkasuosituksissaan, että myös harrastuksissa tulee huomioida ympäristökasvatus sekä siihen liittyvät elementit. Nuorisobarometrissa jopa 45 % nuorista koki, ettei ole saanut lainkaan tietoa ympäristöasioista harrastusten parissa. Partiossa työ tämän edistämiseksi on onneksi jo aloitettu. 

Sanoista tekoihin! on partion ohjelmapainotus vuosille 2022–2023. Ohjelmapainostus johdattelee partiolaiset tutustumaan ja oppimaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteista sekä toimimaan paremman maailman puolesta. Agenda 2030 tavoitteet otetaan haltuun jokaisen ikäkauden partio-ohjelman puitteissa.  

Teemme myös yhteistyötä WWF Suomen kanssa, jonka tiimoilta olemme luoneet luonnon monimuotoisuuteen keskittyviä aktiviteetteja. Aktiviteetteja suorittamalla partiolaiset voivat saada panda-merkin. Merkin ja yhteistyön tavoitteena on tuoda luonnon monimuotoisuutta tutuksi partiolaisille. Näin toiminta vastaa barometrissä esiin nostettuun tiedon tarpeeseen.  

Nuorisobarometrissa merkittävä huomio liittyi myös ympäristöön liittyviin tunteisiin. 76 % nuorista ilmasi kokevansa surua luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä ja lajien sukupuutosta. Tämä nostaa aiheen käsittelyn tärkeyttä. On tärkeää, että jokaisella nuorella on elämässään turvallinen aikuinen, jonka kanssa keskustella mahdollisesta surusta ja ahdistuksesta. Samalla kestävien valintojen tekeminen tuo nuorille hyvää oloa. Näiden valintojen tueksi tarvitaan laadukasta ja saavutettavaa ympäristökasvatusta.