Nuoret ovat kiinnostuneita politiikasta – annetaan nuorille välineitä vaikuttaa

Tuoreen nuorisobarometrin mukaan nuorten kiinnostus politiikkaan on kasvussa. Nuorten asenteet demokratiaa kohtaan ovat myönteisiä ja nuoret arvostavat sitä. Vuoden 2018 Nuorisobarometrissa selvitettiin nuorten käsityksiä omista mahdollisuuksistaan ja keinoistaan vaikuttaa yhteiskunnassa. 

Nuorisobarometri_2
Nuorisobarometri_2

Nuorten äänestysaktiivisuus viime eduskuntavaaleissa oli paljon alhaisempi kuin muiden ikäryhmien. Vain alle puolet 18-24-vuotiaista äänesti. Huolestuttavaa on, että koulutustausta vaikuttaa politiikkakiinnostukseen voimakkaasti. Ammatillisen tutkinnon suorittaneista vain 45 % on kiinnostunut politiikasta, kun yliopistotutkinnon suorittaneista kiinnostuneita on 79 %.

“Meillä on nyt kaikki mahdollisuudet tukea nuorten osallistumista tuomalla politiikkaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista nuorille – ja samalla kaikille muillekin – helpoksi ja ymmärrettäväksi. Haluamme, että äänestysikäraja sekä kansalaisaloitteen esittämisen ja allekirjoittamisen ikäraja lasketaan 16 ikävuoteen. Myös demokratiakasvatuksen roolia kouluissa ja niiden ulkopuolella tulee vahvistaa” vaatii Suomen Partiolaisten hallituksen yhteiskuntasuhteista vastaava jäsen Mirva Matikka.

Partiolaiset kannustavat osallistumaan vaaleihin järjestämällä nuorille suunnattuja vaalitapahtumia, joiden tarkoitus on vastakkainasettelun sijasta lisätä ymmärrystä vaikuttamisesta. Partio-ohjelmaan sisältyy paljon yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen kasvattavia aktiviteetteja ja partion tavoitteena onkin kasvattaa yhteiskunnan aktiivisia jäseniä. Lue lisää uutisesta.

Nuoret ovat nuorisobarometrinkin mukaan oikeutetusti huolissaan ilmastonmuutoksesta

Partiolaiset tukevat #korvaamaton-kampanjaa ja kannustaa jäseniään osallistumaan mm. Ilmastomarssille. Partiolaiset olivat mukana myös Nuorten Agenda 2030 -ilmastokokouksessa.

“Iloinen uutinen nuorisobarometrissa on, että nuoret ovat myös toiveikkaita siitä, että ongelmat saadaan ratkaistua. Toiminta luo toivoa ja partiolainen on aina valmis toimimaan. Siihen me Suomen suurimpana nuorisojärjestönä haluamme kannustaa kaikkia!” summaa Suomen Partiolaisten varapuheenjohtaja Malin Lindholm.

Nuorisobarometri 2019_1
Nuorisobarometri 2019_1

Nuorisobarometri

Infografiikka: Nuorisobarometri/Mikael Heikkanen, mikaelhoo.com