Nuorisobarometri ja partion tutkimustulokset nostavat esiin samoja teemoja

Arvot ohjaavat nuorten työtä ja vapaaehtoistyötä

Nuorisobarometrin teema oli tällä kertaa työ ja yrittäjyys. Barometrin mukaan nuoret kaipaavat työltä merkityksellisyyttä ja 88 % on sitä mieltä, että työn pitää vastata omia arvoja. Partioharrastus auttaa tutkitusti omien arvojen tunnistamisessa ja antaa monia työelämässä tarvittavia taitoja.

Valtaosa nuorista tekisi mieluummin tilapäisiäkin töitä kuin eläisi työttömyyskorvauksella, vaikka käteen jäävä tulo olisi yhtä suuri. Suurempi osa nuorista ei allekirjoita väitettä, että tekisi mitä tahansa töitä, jos siitä vain maksetaan riittävästi. Nuoret siis haluavat tehdä työtä, mutta työtä, mutta se pitää olla merkityksellistä ja sitä pitää johtaa hyvin. Nuorisobarometri

Nuorisobarometrin mukaan nuoret kokevat kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan ja 71 % nuorista ajattelee, että yrittäjämäistä asennetta ja taitoja tarvitaan kaikessa työssä. Tuoreen partion vaikuttavuustutkimuksen mukaan partiolaisille kertyy monia taitoja ja asenteita, joita voi pitää yrittäjämäisinä ja joista on hyötyä ihan kaikenlaisessa työssä. Partiolaisten vahvuuksina erottuvat mm. into uuden oppimiseen, viestintä- ja ryhmätyötaidot sekä luovuus ongelmanratkaisutilanteissa. Partiolaiset ottavat muita tyypillisemmin johtajaroolin ja osaavat suunnitella ja organisoida tekemistä muiden kanssa. 

Myös partiossa kehitetty johtajuuskoulutus VBL eli Value Based Leadership -koulutus keskittyy nimenomaan omien arvojen tunnistamiseen ja niiden avulla johtamiseen. Kaikille nuorille avoimen koulutuksen tavoitteena on mm. lisätä itsetuntemusta ja itseluottamusta niin johtajana kuin ryhmän jäsenenä, tutkia omia arvoja ja inspiroida yrittäjyyteen.  

Nuorisobarometrin tutkimustietoa

Harrastuksista hyötyä työssä  

Osa nuorista on myös tehnyt harrastuksestaan ja intohimostaan työn. Harrastuksesta työksi -artikkelin (Nuorisobarometri 2019, s. 179) aiheesta kirjoittaneiden Päivi Bergin ja Tiina Ylöstalon mukaan starupien perustaminen tai elämäntapatyö ei kuitenkaan ole kuitenkaan ole kovin mittava ilmiö. Moni myös tekee useampaa työtä, koska toimeentulo kuitenkin keskeinen teema myös harrastuksestaan työn tehneille. Työnä pidetään nimenomaan asiaa, josta saa rahaa. Vähemmistö pitää vapaaehtoistyötä työnä.  

Nuorten harrastamisen vahvuustekijät 2019 –tutkimuksen mukaan harrastus tuottaa työelämävalmiuksia. Yläkoululaisten keskuudessa erityisesti järjestö- ja vapaaehtoistyöharrastus tukee hyvin omaa alavalintaa. Harrastustaustaiset ammatilliset opiskelijat ovat muita todennäköisemmin jatkamassa opintojaan ammattikorkeakoulussa. Nuoret ovat yleisesti sisäistäneet, että omaa osaamista on kehitettävä pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti koko elämän ajan. Harrastustaustaiset nuoret ovat keskimääräistä sitoutuneempia panostamaan jatkuvaan oppimiseen. Osaaminen ei ole pelkkiä taitoja, vaan myös oikeanlaista asennetta.  

Esimerkiksi partiossa ja nuorisoalan osaamiskeskuksessamme on kehitetty paljon menetelmiä ja työkaluja siihen, miten koulutuksen ulkopuolella hankittua osaamista pystyisi tunnistamaan ja tunnustamaan paremmin. Tälle työlle on ollut suuri tarve sekä nuorten itsensä, järjestöjen että koulutusten järjestäjien keskuudessa. Onneksi pääsemme jatkamaan työtä entistä isommalla ja vaikuttavammalla ryhmällä uudessa osaamiskeskuksessa”, kertoo Suomen Partiolaisten hallituksessa vapaaehtoistyöstä ja osaamisen kehittämisestä vastaava Antti Reinikainen.   

 Jaksaminen huolettaa monia 

 Suurin osa nuorista uskoo, että saa vakinaista työtä. Työssä jaksaminen kuitenkin huolettaa nuoria. 46 % tytöistä ja 27 % pojista on huolissaan omasta jaksamisestaan työelämässä tulevaisuudessa. Tyttöjä myös stressaa alan valinta enemmän kuin poikia. 

Jaksamiseen koko suomalaisen yhteiskunnan on syytä kiinnittää huomiota. Myös partiossa on mietitty, miten voisimme entistä paremmin tukea nuorten jaksamista ja mielen hyvinvointia Suomen Partiolaisten seuraavan strategian  painopisteeksi on esitetty vapaaehtoisten jaksamista.   

Valtion nuorisoneuvosto onkin antanut politiikkasuositukset nuorisobarometrin pohjalta.  

”Esitämme esimerkiksi, että kaikki nuorten kanssa työskentelevät henkilöt koulutetaan psykososiaalisen tuen antamiseen. Myös harrastusten ohjaajilla usein merkittävä asema nuorten elämässä ja on tärkeää, että he myös osaavat antaa tukea ja ohjata nuoren tarvittaessa eteenpäin,” toteaa nuorisoneuvoston ja Suomen Partioisten hallituksen jäsen Mirva Matikka  

Nuorisobarometrin tietoa

Kuvat: Nuorisobarometrin infografiikka Mikael Heikkanen, mikaelhoo.com