Nyt vietetään Partioviikkoa!

Partio 110 vuotta SuomessaTällä viikolla 20.–26.4. vietetään valtakunnallista Partioviikkoa ja partio juhlii 110-vuotista taivaltaan Suomessa. Partioviikon alussa julkistettiin myös tuore tutkimus partiokasvatuksen vaikutuksista.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 110 vuotta partiotoiminnan käynnistymisestä Suomessa. Koko historiansa ajan partiolaiset ovat olleet aktiivisia toimijoita yhteiskunnassa ja katsoneet vahvasti eteenpäin. 

 Haluamme jatkossakin olla vaikuttava nuorten kasvatusjärjestö, tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja rakentaa parempaa maailmaa. Lähivuosina teemme konkreettisia toimenpiteitä ilmaston hyväksi. Valmistelemme parhaillaan esimerkiksi lippukuntien ympäristösertifikaattia. Vuoden 2022 valtakunnallisen suurleirin Finnjamboreen toteutuksessa huomioimme vahvasti kestävän kehityksen periaatteet. Teemme myös aktiivista yhteistyötä WWF:n kanssa ympäristökasvatuksen osalta, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola kertoo. 

Partiosta taitoja elämään jo 110 vuotta

Partioviikolla julkaistusta partion vaikuttavuustutkimuksesta ilmenee, että partiokasvatus tukee nuorten kasvua ja yhteisöllisyyttä sekä oppimista monipuolisesti. Partiolaiset suoriutuvat monilla elämän eri osa-alueilla paremmin verrattuna saman ikäisiin nuoriin, jotka eivät harrasta partiota. Vaikuttavuustutkimuksessa kartoitettiin partiokasvatuksen vaikutusta nuorten kehitykseen Suomessa.

Partiolaiset erottuvat tuloksissa ei-partiolaisista positiivisesti sitoutuneisuudessa, yhteisöllisyydessä, ulospäinsuuntautuneisuudessa ja avoimuudessa sekä auttamisessa ja muiden tukemisessa. Partio edistää harrastuksena nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnassa. 

Merkittävä ero ei-partiolaisiin verrattuna on partiolaisnuorten kyvyssä sitoutua. Partiolaiset sitoutuvat jopa 1,7 kertaa todennäköisemmin yhteiseen etuun kuin ei-partiolaiset. Partiolaisille on tärkeää antaa oma panos yhteisölle ja yhteiskunnalle. Lisäksi arvot ohjaavat partiolaisten toimintaa keskimääräistä enemmän. Partiolaiset kokevat myös muita nuoria useammin olevansa osa kansainvälistä, globaalia yhteisöä.   

Partiolaisten vahvuuksina erottuvat into uuden oppimiseen, viestintä- ja ryhmätyötaidot sekä luovuus ongelmanratkaisutilanteissa. Partiolaiset ottavat muita tyypillisemmin johtajaroolin ja osaavat suunnitella ja organisoida tekemistä muiden kanssa. He kokevat vapaaehtoistyön tekemisen omassa yhteisössä tärkeäksi. Harrastus antaa mm. valmiuksia toimia ensiaputilanteissa ja kannustaa ympäristötietoisuuteen.  Partiolaiset tekevät 2,2 kertaa muita nuoria useammin ympäristöteon joka päivä.

Lue lisää tutkimuksesta.