Partio-lehteä koskeva partiolaisaloite on käsitelty  

Suomen Partiolaisten hallitus päätti syyskuun alussa, että Partio-lehden printtiversio lakkautetaan vuoden 2022 lopussa. Samalla tehtiin päätös lehden linjamuutoksesta, jonka myötä Partio-lehti ei ole enää vuoden 2021 alusta alkaen journalistinen julkaisu. Päätöksiä seurasi laaja keskustelu. Keskustelun pohjalta tehtiin partiolaisaloite, jonka Suomen Partiolaisten hallitus on nyt käsitellyt. Hallitus pysyy päätöksissään, mutta ryhtyy selvittämään uuden journalistisen verkkomedian avaamista.

Partio-lehteä koskevat hallituksen päätökset herättivät runsaasti keskustelua erityisesti partion päätöksenteosta ja päätösten valmistelusta. Partio-lehden palauttamisesta tehtiin myös partiolaisaloite, jossa toivottiin journalistisen Partio-lehden palauttamista ja JSN-jäsenyyden jatkamista. 

Hallitus kävi aloitteesta lähetekeskustelun kokouksessaan 16.9. ja päätti vastauksestaan aloitteeseen 21.9. Lisäksi hallitus ja partioneuvosto käsittelivät Partio-lehteä koskevia päätöksiä yhdessä mm. järjestön johdon syysseminaarissa 20.9. Hallitus kertoo arvioineensa toimintaansa kriittisesti ja tarkastelleensa päätöksenteon prosessia ja perusteita.  

”Katsomme hallituksena toimineemme hyvän hallinnon mukaisesti tehdessämme päätökset. Sen sijaan koemme, että meidän olisi pitänyt arvioida enemmän, miten avoin hallinto toteutuu näiden kahden päätöksen valmistelussa”, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria ”Hilla” Ruohola toteaa.  

Hallitus pahoitteli aiemmin Partio-lehteä koskevien päätösten valmistelua ja viestintää.   

Hallituksen vastaus aloitteeseen 

Hallitus teki Partio-lehteä koskevat päätökset huolellisen kokonaisharkinnan perusteella. Päätös luopua Partio-lehden journalistisuudesta perustui ennen muuta siihen, että hallituksen vastuu lehden julkaisijana on jatkossa selkeästi määritelty. Partio-lehden sisältö säilyy laadukkaana ja monipuolisena linjamuutoksesta huolimatta. Päätös lakkauttaa Partio-lehden printtiversio perustui kustannusten arviointiin ja haluun luoda uusia tapoja tavoittaa partion kohderyhmä heitä kiinnostavalla tavalla ja sisällöllä.  

Hallitus pysyy tekemissään päätöksissään. Jotta partiossa on jatkossakin tilaa kriittisellekin keskustelulle, käynnistetään syksyllä 2020 projekti, jonka tarkoituksena on avoimesti selvittää tarvetta ja mahdollisuutta luoda partioon uusi journalistinen verkkomedia. Projekti saatetaan päätökseen vuoden 2021 aikana. 

”Kiitämme partiolaisia laajasta ja arvokkaasta keskustelusta, joka kertoo, miten tärkeitä asioita osallisuus ja vaikuttaminen partiossa ovat. On tärkeää, että päätökset valmistellaan vastaisuudessakin hyvän ja avoimen hallinnon perusteella”, Ruohola toteaa. 

Hallituksen vastaus aloitteeseen on julkaistu kokonaisuudessaan aloitepalvelussa.  

Suomen Partiolaisten hallitus järjestää ti 29.9. avoimen webinaarin klo 20.00-20.30, missä esitellään päätösprosessia sekä tehtyjä päätöksiä. Webinaarissa on myös mahdollisuus kysyä päätöksistä. Webinaariin voit osallistua Teams-livessä tästä linkistä.