Partio toimii poikkeustilanteessa

Koronakriisissä voimistuu terveyden, turvallisuuden ja talouden haasteiden rinnalla huoli henkisestä jaksamisesta ja selviytymisestä kriisin aikana ja sen jälkeen.

Partion tavoitteena on kasvattaa tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia kansalaisia. Myös nykyisen poikkeustilan aikana partio haluaa olla tarjoamassa mielekästä ja kehittävää tekemistä lapsille ja nuorille sekä kannustaa partiolaisia osallistumaan avustustoimintaan mahdollisuuksien mukaan.

Suomen Partiolaiset on mukana Suomi toimii -kampanjassa, joka on valtioneuvoston kanslian vetämä monen toimijan yhteinen hanke. Kampanja on käynnistynyt huhtikuussa ja jatkuu loppuvuoteen.

Suomi toimii -kampanjan osallistujien tavoitteena on esimerkiksi tukea henkistä kriisinkestävyyttä poikkeusolojen aikana ja sen jälkeen, vahvistaa luottamusta, lujittaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja uskoa tulevaisuuteen, tarjota luotettavaa tietoa ja työkaluja kriisin aiheuttamien tunteiden ja epävarmuuden käsittelyyn ja osoittaa yhteisen tekemisen ja kaikenlaisen auttamisen merkitys sekä antaa sille arvostusta.

Partiossa on koottu ryhmille käyttöön etäpartiovinkkejä keväälle, kun lähipartiotoiminta on katkolla. Monet vinkeistä sopivat myös lapsille ja nuorille, jotka eivät vielä ole mukana partiossa.  Etäpartiotoimintaa kehitetään parhaillaan niin, että mukaan voidaan nykyistä laajemmin lapsia ja nuoria.

Partio on yksi Vapaaehtoinen pelastuspalvelun eli Vapepan jäsenjärjestöistä. Vapepa on 53 järjestöstä muodostettu verkosto, jonka tehtävänä on tukea viranomaisia erilaisissa avustustehtävissä. Monet partiolaiset toimivat vapaaehtoisina Vapepan avustustehtävissä säännöllisesti. Koronavirusepidemian aikanakin vapaaehtoisia tarvitaan. Mukaan toimintaan pääsee olemalla yhteydessä oman paikkakunnan Vapepan paikallistoimikuntaan. Yhteystiedot löytyvät Vapepan verkkosivuilta.

Lisätietoja partion osallistumisesta kampanjaan on tulossa myöhemmin lisää.

Kampanjaa voi seurata somessa tunnisteilla #suomitoimii #yhdessä #finlandfixardet #tillsammans #finlandforward #together.

Lisätietoa kampanjasta:  valtioneuvosto.fi/suomitoimii