Partioaseman kokoontumisissa otetaan koronapassi käyttöön 

Aluehallintoviraston asettamien rajoitusten vuoksi Partioaseman kaikissa tilaisuuksissa vaaditaan koronapassi 4.12. alkaen. Partioasema on joulutauolla 23.12.2021-9.1.2022.  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Uudenmaan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa. 

Koska Partioaseman ilta- ja viikonloppukäyttö on vilkasta ja tilan kokonaishenkilömäärää on vaikea valvoa, vaaditaan kaikissa Partioasemalla järjestettävissä tilaisuuksissa koronapassi lauantaista 4.12. alkaen. Koronapassi kysytään kaikilta 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta. Partioaseman työntekijöiltä ei voida vaatia koronapassia. 

Koronapassin tarkistamisesta vastaa kyseisen tilaisuuden järjestäjä, esimerkiksi kokouksen koolle kutsuja. Velvollisuus passin tarkistamiseen koskee kaikenkokoisia tilaisuuksia. 

Partioasemalla asioidessa koronapassia ei tarkisteta, mutta pyydämme huomioimaan maskisuosituksen myös näissä tilanteissa. 

Suomessa koronapassina toimii EU:n koronatodistus, joka on saatavilla Omakannasta. EU:n koronatodistukseen sisältyy kolme todistusta: todistus koronarokotuksesta, todistus koronatestituloksesta tai todistus sairastetusta koronasta. 

Partioasema on joulutauolla 23.12.2021-9.1.2022, jona aikana Partioasemalla ei ole mahdollisuutta kokoontua. 

Tämä ohje koskee ainoastaan Partioasemalla tapahtuvaa toimintaa. Muu partiotoiminnan järjestäminen ohjeistetaan erikseen.  

Muut hygieniavaatimukset 

Partioasemalla tulee noudattaa myös muita hygieniavaatimuksia. Hyvästä käsihygieniasta ja riittävistä etäisyyksistä on huolehdittava.  

Lisäksi Partioasemalla on voimassa kasvimaskisuositus, joka koskee 12 vuotta täyttäneitä. Kaikkia osallistujia on syytä muistuttaa siitä, että toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä. 

Koronapassin tarkistaminen 

Koronapassi luetaan mobiililaitteen sovelluksella. Koronapassin tarkistamiseen tarvittavan sovelluksen voi ladata yleisimmistä sovelluskaupoista. Koronapassin lukijasovellus on nimeltään Koronatodistuksen lukija 

Sovelluksen käyttäjä lukee koronapassin mobiililaitteella, johon on ladattu koronatodistuksen lukija. Koronatodistuksen lukijalla luetaan todistuksen QR-koodi, jolloin ruudulle tulee hyväksytty tai hylätty merkintä. 

Koronatodistuksen lukija ei kerää tai tallenna todistusten tietoja eikä sillä pysty näkemään henkilön terveystietoja. Jos sovellus lukee todistuksen hyväksytyksi, ruudulle tulee näkyviin henkilön nimi ja vihreä väri. Jos todistus hylätään, ruudulle ei tule nimeä vaan vain punainen väri.  

Koronatodistuksessa on oltava kyseisen henkilön nimi, tarvittaessa asia pitää vahvistaa kysymällä henkilöllisyystodistus. 

Jos todistuksen tarkistaminen Koronatodistuksen lukija -sovelluksella ei ole teknisistä syistä mahdollista, todistuksen voimassaolon voi tarkistaa ilman sähköistä lukijaohjelmaa esimerkiksi tulosteesta. 

Koronapassin tarkastajaa koskee tietosuojalain mukainen vaitiolovelvoite. Koronapassin tietoja ei saa rekisteröidä, tallentaa tai käsitellä muussa käyttötarkoituksessa.