Partiolaiset ja muumit yhteistyöhön Itämeren hyväksi

#meidänmeri-kampanjamerkkiTulossa muumi-aiheinen kampanjamerkki nuorimmille ikäkausille

Suomen Partiolaiset on vuonna 2020 mukana John Nurmisen Säätiön ja Moomin Charactersin #MEIDÄNMERI-kampanjassa. Kampanjan avulla levitetään tietoa erilaisista keinoista auttaa Itämerta.

Suomen Partiolaisten meripartioryhmä on tuottanut sudenpentu-, seikkailija- ja tarpojaikäkausille sopivaa Itämeri-teemaista ohjelmasisältöä ja aktiviteetteja, joiden avulla lisätään lasten ja nuorten tietoisuutta Itämeren tilasta ja keinoista sen suojelemiseksi. Aktiviteetit tekemällä voi hankkia muumiaiheisen #MEIDÄNMERI-kampanjamerkin.  Ohjeet merkin tekemiseen julkaistaan maaliskuulla ja merkki tulee myyntiin Scandinavian Outdooriin maalis-huhtikuun vaihteessa. Merkki on myynnissä vuoden 2020 ajan.

”Itämeri on meidän ainoa meremme ja sen hyvinvointi on tärkeää palauttaa. Koimme tärkeäksi lähteä tähän kampanjaan mukaan, koska jaamme yhteiset arvot ainutlaatuisen luonnon säilyttämiseksi. Partiossa voimme olla suunnannäyttäjiä ja levittää osaltamme tietoa Itämeren tilasta”, Kirsi Honkasalo Suomen Partiolaisten meripartioryhmästä kertoo.

Partiolaiset mukana tiedon levittäjinä

Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä ja sen vakavin ympäristöongelma on rehevöityminen. Vaikka merta rehevöittävät ravinnepäästöt ovat viime aikoina vähentyneet, rehevöitymisen näkyvät merkit, kuten sinileväkukinnat, veden sameneminen sekä pohja-alueiden hapettomuus vaivaavat Itämerta edelleen. Ilmastonmuutoksen vaikutukset kiihdyttävät Itämeren rehevöitymistä entisestään. John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä.

Kansainvälisellä #MEIDÄNMERI-kampanjalla lisätään Itämeri-tietoa sekä kerätään varoja John Nurmisen Säätiön työhön. Kampanjassa on mukana noin 100 yhteistyökumppania, jotka esimerkiksi lahjoittavat omien kampanjatuotteidensa myyntituotosta osan keräykseen. Partiolaiset eivät osallistu keräystyöhön, vaan partiolaisten roolina on Itämeri-tietoisuuden levittäminen #MEIDÄNMERI-merkin aktiviteettien avulla.

Yhteistyö julkistettiin Vene-messuilla 7.2.2020. Meripartiolaiset ovat myös mukana Vene-messuilla su 16.2. #MEIDÄNMERI-kampanjan osastolla.

Kampanjan nimi on suomeksi #MEIDÄNMERI, ruotsiksi #VÅRTHAV ja englanniksi #OURSEA. Lisätietoja: Meidänmeri.fi

 

Kuva ylhäällä: Jukka Koskelainen