Partiolaiset keksivät 169 uutta tapaa tehdä partiota!

Partiolaiset käynnistivät 100 uutta tapaa -hankkeen vuonna 2015. Hankkeen tavoitteena oli saada partioon uusia lapsia ja nuoria sekä kokeilla sataa uutta toiminnan muotoa, jotka vastaavat erityisesti sellaisten lasten ja nuorten tarpeisiin, jotka eivät vielä harrasta mitään. Nuorten syrjäytymisen syyt vaihtelevat alueittain, joten myös ratkaisuja haluttiin kehitettävän paikallisista lähtökohdista. Uuden kokeileminen ja yhteiskunnallinen aktiivisuus ovat kiinteä osa partiotoimintaa, mutta aiheen äärelle haluttiin kannustaa myös ohjaamalla hankkeen avulla toimintaan lisää rahaa. Rahoitusohjaus on vapaaehtoistoiminnassa edelleen harvinainen tapa suunnata toimintaa tärkeäksi koettuun asiaan.

LogoPitkälti Yhteisvastuu-keräyksen tuotoilla rahoitetussa hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin ympäri Suomen lopulta 169 erilaista tapaa harrastaa partiota ja sen myötä mahdollistettiin partioon osallistuminen sadoille uusille lapsille ja nuorille. Hankkeita ideoitiin ja toteutettiin vapaaehtoisvoimin lippukunnissa ja piirijärjestöissä koko Suomessa. Suomen Partiolaisten toimistolla työtä koordinoi projektipäällikkö Saara Nykänen.

– Syrjäytymisen ehkäisy on meidän jokaisen tehtävä ja kaikkien meidän käsissä. 100 uutta tapaa -hankkeessa me olemme oppineet tarttumaan toimeen. Se on ollut monelle lippukunnalle herätys: ”Mitä juuri me voimme tehdä syrjäytymisen ehkäisemiseksi? Mikä meidän toiminnassamme estää partion kuulumisen kaikille?” Vaikka 100 uutta tapaa päättyy hankkeena, niin työ on vasta alkanut. Seuraavaksi poistamme kahdeksan partioon liittymisen estettä ja siihenkin tarvitaan meistä jokaista, rohkeutta ja avointa mieltä, kertoo partiolaisten puheenjohtaja Maria ”Hilla” Ruohola.

Vaikka 100 uutta tapaa –projekti päättyi, työ Suomen Partiolaisissa jatkuu vuoden alussa perustetun Kokeilukulttuuriryhmän myötä. Ryhmä kannustaa lippukuntia tekemään kokeilutoimintaa rahoittamalla erilaisia hankkeita, joiden tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, tavoittaa uusia kohderyhmiä ja toteuttaa uudenlaista partiotoimintaa.

Kiitos kaikille uusia tapoja kehittäneille ja kehittäville!

Lue lisää projektissa mukana olleiden tekijöiden ja asiantuntijoiden kokemuksia, oivalluksia ja vinkkejä hankejulkaisusta.

Erilaisia partiolaisia sisaruspiirissä
Kuva: Meeri Rasivirta

 

Kahdeksan harrastamisen estettä:  

 1. Rohkaisemme lippukuntia kohtaamana erilaisia ryhmiä
  2.    Autamme ryhmänjohtajia pärjäämään erilaisten lasten kanssa  
  3.    Huolehdime siitä, että partiota on tarjolla kaikilla alueilla  
  4.    Huolehdimme siitä, että taloustilanne ei estä partioharrastusta 
  5.    Varmistamme, että jokainen partion arvoihin sitoutuva voisi tuntea partion omakseen 
  6.    Poistamme osallistumisen esteet koloilta 
  7.    Koulupäivään sidottu toiminta  
  8.    Varmistamme, että kaikissa ryhmissä voi olla oma itsensä 

100 uutta tapaa –hanke palkittiin Nuori toimija tunnustuksella ja Vuoden Toimija 2018 –tunnustuksella 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n Nuori toimija -tunnustus myönnettiin partiolaisten 100 uutta tapaa –hankkeelle 12.10.2018. Tunnustus myönnettiin neljälle yhteisöille ja henkilöille, jotka olivat poikkeuksellisen ansiokkaasti edistäneet nuorten yhdenvertaisuutta, osallisuutta tai tehneet tuloksellista työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.  

100 uutta tapaa -hanke sai myös Tukilinja-säätiön Vuoden Toimija 2018 -tunnustuksen. Perusteena tunnustukselle oli innovatiivinen toiminta toimintarajoitteisten ja vammaisten henkilöiden tasa-arvon edistämiseksi. Neljäntuhannen euron suuruinen apuraha kohdistettiin vammaisille lapsille ja nuorille suunnatun välinelainaamon kuluihin.