Partion nostot budjettiesityksestä – harrastusjärjestöt pidettävä mukana Islannin mallin valmistelussa

Suomen Partiolaiset kävi hallituksen 7.10 julkaistun budjettiesityksen läpi partiolle tärkeiden asioiden näkökulmasta.

Kaikille mahdollisuus harrastaa – koulussa ja sen ulkopuolella

Eri selvitysten mukaan 10-20 %:lla lapsista ja nuorista ei ole mielekästä harrastusta. Hallitusohjelmassa ja budjetissa on tartuttu haasteeseen ja luvataan Suomeen harrastustoimintaa koulupäivän yhteyteen. Tarkoitus on luoda Islannin mallista suomalainen toteutus. Hallitus on varautunut lisäämään aamu- ja iltapäivätoiminnan rahoitusta sekä koulupäivän yhteydessä tapahtuvan harrastamisen rahoitusta 14,5 miljoonalla eurolla vuodesta 2021 alkaen. Maksuttomien harrastusmahdollisuuksien edistämiseen koulupäivän yhteydessä ehdotetaan lisäksi 5 miljoonaan euron rahoitusta vuodelle 2020 Suomen Islannin mallin luomiseksi. Rahat ovat perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan budjetissa.

Harrastustoimintaa järjestävät toimijat eri sektoreilta on otettava mukaan mallin valmisteluun. Partiolaiset ovat mielellään aktiivisesti mukana kehittämässä tätä Islannin mallin Suomen toteutusta. Koulut ovat mainio alusta koordinoida harrastustoimintaa ja muuta yhteisöllistä tekemistä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kaikki eivät halua harrastaa koululla eikä kaikki harrastustoiminta sovi koulun tiloihin tai kouluaikoihin.

Suomessa harrastustoimintaa järjestävät usein vapaaehtoiset ja partio perustuu paikallistasolla kokonaan vapaaehtoistyölle. Vapaaehtoistyö lisää paikallista yhteisöllisyyttä ja pitää harrastusmaksut edullisina, mutta vaikeuttaa harrastusten järjestämistä koulupäivien aikana ja koulujen kerhotoimintana. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorisojärjestö. Järjestämme toimintaa vapaaehtoisvoimin noin 750 paikallisyhdistyksessä ympäri maata. Onkin laskettu, että partiolaiset tekevät vuosittain yli 3 miljoonaa tuntia vapaaehtoistyötä. Partion vapaaehtoistyöhön vuosittain käytetty tuntimäärä vastaa yli 1 800 kokopäivätoimisen nuorisotyöntekijän työpanosta. Vertailun vuoksi 5 miljoonalla eurolla palkkaisi n. 100 kokoaikaista nuorisotyöntekijää vuodeksi. Vuosittain partiotoimintaan osallistuu 65 000 partiolaista.

”Vapaaehtoisuuden voimaa ei kannata hävittää, mutta harrastamattomuutta pitäisi lähestyä lapsen ja nuoren näkökulmasta. Kuntiin ja kouluihin tarvitaan kipeästi harrastuskoordinaattoreita, jotka tuntisivat koulujen käytännöt, oppilaat ja paikalliset harrastustoimijat. Harrastuskoordinaattorista ja eri toimijoiden tuomisesta systemaattisesti yhteen hyötyisivät kaikki”, Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen Mirva Matikka kertoo.

Kuntiin ja kouluihin tarvitaan kipeästi harrastuskoordinaattoreita, jotka tuntisivat koulujen käytännöt, oppilaat ja paikalliset harrastustoimijat.

Koordinaattorit voisivat itse järjestää toimintaa ja erityisesti mahdollistaa, että eri harrastusten järjestäjät tulisivat koulussa tutuksi, olisi kerhotoimintaa, harrastusviikkoja, tutustumiskertoja ja tukea niille, jotka eivät muuten pääse harrastamaan.

”Partiolla olisi valmiuksia toimia enemmän myös koulun yhteydessä, mutta koulujen käytännöt vaihtelevat ja esimerkiksi kerhotoiminnan järjestäminen vaatii vapaaehtoisilta nykymallissa liikaa. Olemme mukana kouluissa harrastamisen verkostossa ja olemme monesti siellä yhdessä muiden toimijoiden kanssa tuskailleet koordinaation ja yhteistyön puutetta eri tasoilla. Voisiko Suomen Islannin mallista saada ratkaisua tähän?” miettii partion edunvalvonnan koordinaattori Helka Otsolampi.

Suomen Partiolaiset saa rahapelitoiminnan tuotoista valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille jaettavaa valtionavustusta. Lisäksi partiolla on ollut vuodesta 2018 nuorisoalan osaamiskeskus, jonka tehtävänä on kehittää työkaluja, menetelmiä ja toimintamalleja nuorten osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen oppilaitoksissa, työelämässä ja vapaaehtoistoiminnassa. Partio on matalan kynnyksen vapaaehtoisten pyörittämää harrastustoimintaa, johon yhteiskunnan kannattaa satsata – tarvitsemme jatkossakin tiloja ja vakaata rahoitusta kunnilta ja valtiolta osallistumismaksujen pitämiseksi kohtuullisina. Nuorisotyön rahoitus on turvattava veikkausvoittovarojen kehityksestä huolimatta jatkossakin.

Pidetään huolta ympäristöstä ja tarjotaan kaikille lapsille ja nuorille luontokokemus

Partiolla on tärkeä rooli ympäristökasvattajana: viemme vuosittain 45 000 lasta ja nuorta metsään. Partiolaisen ihanteena on rakastaa ja suojella luontoa ja monet lapset kehittävät metsä- ja luontosuhteensa partiossa.

”Olemme vaatineet päättäjiä ryhtymään ripeisiin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kuudennen sukupuuttoaallon pysäyttämiseksi. Suomella on nyt kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali 2035 ja odotamme päättäjiltä toimenpiteitä, jotta tavoitteeseen päästään”, vaatii Suomen Partiolaisten metsäryhmän puheenjohtaja Mikko Jalo.

Olemme vaatineet päättäjiä ryhtymään ripeisiin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kuudennen sukupuuttoaallon pysäyttämiseksi.

Teemme yhteistyötä esimerkiksi WWF:n kanssa tehdäksemme ympäristökasvatuksestamme entistä parempaa ja monipuolisempaa. Olemme mielellämme mukana edistämässä hallitusohjelman tavoitetta edistää luonto- ja ympäristökasvatusta.

Hallitusohjelmassa on ilahduttavasti luvattu parantaa Metsähallituksen luontopalveluiden rahoitusta ja kuroa umpeen virkistyskäyttörakenteiden korjausvelkaa. Luonnonsuojelu saikin merkittäviä lisäpanostuksia budjettiesityksessä. Suunnitelmat kansallispuistoverkoston laajentamisesta ilahduttavat paljon retkeileviä partiolaisia!

Metsähallituksen luontopalveluiden vastuulla on myös retkeilyalueiden ylläpito. Retkeilyalueiden ja muiden luonnonsuojelualueiden ulkopuolisten virkistyskäyttöalueiden budjettirahoituksesta (MMM:n osuus luontopalveluiden budjetista) on myös pidettävä huolta ja kurottava umpeen retkeilyalueiden korjausvelkaa. Pieniä lisäpanostuksia saatiin onneksi sinnekin. Retkeilyalueilla voidaan toteuttaa monipuolista luonnon virkistyskäyttöä. Suomen Partiolaiset on keskittänyt isoja tapahtumiaan Evon retkeilyalueella sijaitsevalle nuorisoleirialueelle ja kehittänyt sitä yhdessä Metsähallituksen kanssa. Näin voimme tarjota mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle luontokokemuksen ja toisaalta rajata luonnolle syntyvää rasitusta. Seuraava partiolaisten suurleiri eli Finnjamboree järjestetään Evolla 2022 ja sinne odotetaan yli 15 000 osallistujaa.

Lisätietoa antavat

Mirva Matikka
Hallituksen jäsen, yhteiskuntasuhteet
mirva.matikka@partio.fi
puh. 040 8434010

Mikko Jalo
Metsäryhmän puheenjohtaja
mikko.jalo@partio.fi
0504393992

Helka Otsolampi
Edunvalvonnan koordinaattori
puh. 040 7303024
helka.otsolampi@partio.fi