Partion yhteistyö Ilmattaren kanssa jatkuu kestävän toiminnan teemoilla

Suomen Partiolaiset ja energiayhtiö Ilmatar jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötään. Tavoitteena on yhdessä lisätä lasten ja nuorten ymmärrystä kestävästä kehityksestä, kestävistä elintavoista ja ilmastonmuutoksesta, rohkaista kestäviin valintoihin sekä hiilineutraalin toiminnan kehittämiseen. Lisäksi Ilmatar tukee partion vahvaa johtajuuskoulutusta ja arvopohjaisen johtajuuden kehittämistä.

Ilmatar jatkaa jo edellisinä vuosina toteutunutta Kestävästi partiossa -toiminnan yrityskummiutta. Tuki kohdennetaan Kestävästi partiossa -rahastoon, joka on luotu lippukuntien kestävän toiminnan vahvistamiseksi.  
 
– Lippukunnat voivat hakea rahastosta tukea projekteihin, jotka pienentävät lippukunnan hiilijalanjälkeä tai vähentävät muita toiminnasta syntyviä ympäristöhaittoja. On upeaa, että Ilmattaren avulla voimme tukea paikallisten lippukuntien kestävyystyötä, iloitsee yhteiskuntasuhteista vastaava Suomen Partiolaisten hallituksen jäsen Siiri Tuovila

Rahaston avulla partiossa luotu kestäviä arjen ratkaisuja 

Vuonna 2022 lanseerattu Kestävästi partiossa -rahasto jakoi viime vuonna avustuksia yhteensä 14 lippukunnalle. Mukana on projekteja partiotilojen energiatehokkuuden parantamisesta varusteiden käyttöiän pidentämiseen. 

Partiolippukunta Yöveden Waeltajat halusi asentaa kämpälleen aurinkoenergiapaneelit. Aurinkopaneelien tuottaman energia on heillä korvannut uusiutumattomat energialähteet kokonaan.  

– Projektista opittiin paljon ja tullaan oppimaan vielä paljon lisää tulevaisuudessa. Monet erityisesti nuoremmat partiolaiset saattavat saada ensikosketuksen uusiutuvaan energiaan käytännössä, ja tämä itsessään luo varmasti jo muistoja ja uusia kokemuksia. Johtajisto taas oppi projektin myötä erityisesti tekniikkaa ja miten sitä voidaan hyödyntää. Toisaalta me kaikki huomaamme projektin myötä sen, miten tärkeää sähkö on ja kuinka paljon sitä oikeasti tarvitaan, Anni Alanko Yöveden Waeltajista toteaa. 

Mäntsälän Metsäkävyt puolestaan haki tukea telttojen korjaamiseen. Korjaustalkoissa telttoja kyllästettiin ja paikattiin. Jatkona hankkeelle lippukunnan viikkotoimintaryhmät on haastettu korjaamaan joko lippukunnan yhteistä omaisuutta tai partiolaisten omia varusteita. 

– Haastoimme vuonna 2022 kaikki ryhmät korjaamaan jotakin vanhaa yhteiseksi hyväksi. Haaste jatkuu edelleen. Ikäkaudesta riippuen kohde on voinut olla kämpän käpytunnuksen kunnostaminen tai vaikka ämpäritelineen tuunaus, Emilia Launonen Mäntsälän metsäkävyistä avaa haastetta. 

Nyt Ilmattaren myötä saadun lisärahoituksen turvin partio pystyy tukemaan edelleen lippukuntien arjen ratkaisuja. Kaikille lippukunnille avoin haku järjestetään seuraavan kerran maaliskuussa 2023. 

Kestävä tulevaisuus rakentuu hyvälle johtajuudelle 

Partion ja Ilmattaren välisen yhteistyön toisena tärkeänä osana on partiotoiminnassa vahvasti painotetut johtajuustaidot. Hyvän johtajuuden elementtejä rakennetaan ja opitaan jo pienestä asti osana partion kasvatusohjelmaa. Yhteistyö Ilmattaren kanssa keskittyy kuitenkin täysi-ikäisille suunnattuihin koulutuksiin ja tapahtumiin. Käytännössä Ilmatar tukee vuosien 2023 ja 2024 aikana partion järjestämää Johtajatulet-metsäseminaaria sekä arvopohjaiseen johtajuuteen pureutuvaa Value Based Leadership -koulutusta. 

– Partio on Ilmattarelle monella tapaa osuva yhteistyökumppani, sillä arvomme kohtaavat erinomaisesti. Partiotoiminnan vastuullisuus ja arvopohjainen johtamiskoulutus luovat ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointia. Arvopohjainen johtaminen on sekä Ilmattaren että partion toiminnan perusperiaate ja toivottavasti yhteistyössä kasvatamme myös mahdollisia tulevia ilmatarlaisia, kaavailee Ilmattaren vastuullisuuspäällikkö Cecilia Hertzberg