Partioneuvosto puoltaa uuden peruskirjan hyväksymistä 

Partioneuvosto katsoo ehdotetun peruskirjan olevan hyvä, onnistunut ja vievän partioliikettä Suomessa eteenpäin. Neuvosto puoltaa peruskirjan hyväksymistä marraskuun jäsenkokouksessa.

Suomen Partiolaisten hallitus päätti 30.3.2020 kokouksessaan esityksestään uudesta partion peruskirjasta jäsenkokoukselle. Partioneuvoston tehtävänä on ollut antaa oma lausuntonsa hallituksen tekemästä esityksestä ja näin välittää viesti jäsenkokoukselle, että päätösprosessi on ollut hyvin valmisteltu ja hallituksen tekemä ehdotus on valtakunnallisen partiotoiminnan edun mukainen.  

Partioneuvosto puolsi syyskuussa 2019 hallituksen silloista esitystä Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n uudeksi peruskirjaksi. Nyt huhtikuun kokouksessaan partioneuvosto käsitteli peruskirjan uutta versiota ja päätti puoltaa sen hyväksymistä jäsenkokoukselle.  

  Partioneuvoston näkemyksen mukaan partiolaiset ovat kuluneen puolen vuoden aikana ottaneet ehdotetun peruskirjan hyvin vastaan, partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom kertoo. 

Syyskuussa julkaistun ensimmäisen peruskirjan version jälkeen Suomen Partiolaiset on käynyt peruskirjasta keskustelua partion maailmanjärjestöjen kanssa. Partioliikkeen maailmanjärjestön (WOSM) ja Partiotyttöjen maailmanliiton (WAGGGS) palaute peruskirjasta on ollut positiivista ja sen perusteella peruskirjaan on tehty muutama selkeyttävä tarkennus. 

Partioneuvoston ensimmäisen puollon jälkeen on kirjoitettu peruskirjan kieliversiot ruotsiksi ja englanniksi. Tavoite on ollut, että tekstit ovat sisällöllisesti yhtenevät. Ruotsinkielistä tekstiä on valmisteltu dialogissa Finlands Svenska Scouterin kanssa. Molemmissa käännöksissä on käytetty ammattilaisten osaamista. 

Erityistä kiitosta yhteistyön tiivistämisestä kirkon kanssa 

Partioneuvosto katsoo peruskirjan päivitysprosessin tiivistäneen partion ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon välistä keskusteluyhteyttä ja yhteistyötä kaikilla tasoilla. Kirkkohallituksen välistä valtakunnallista yhteistyösopimusta päivitetään parhaillaan vuodeksi 2021, jotta kumppanuus olisi entistä tiiviimpää ja selkeämmin määritelty.  

  Partioneuvoston mielestä on hyvä, että ehdotus peruskirjaksi takaa paikallisella ja valtakunnallisella tasolla hyvän yhteistyön jatkumisen ja mahdollistaa uusien katsomuskasvatukseen liittyvien avauksien tekemisen tulevaisuudessa, Engblom toteaa. 

Partioneuvosto arvioi uuden peruskirjaluonnoksen täyttyvän Lappeenrannan jäsenkokouksen vuonna 2018 asettaman tehtävänannon ja puoltaa sen hyväksymistä marraskuun 2020 jäsenkokouksessa.  

Peruskirjatyön seuraavat vaiheet 

Suomen Partiolaiset lähettää peruskirjan viralliseen hyväksyntään WAGGGS:lle ja WOSM:lle, joilta odotetaan vastauksia loppukevään aikana.  

  Molemmat maailmanjärjestöt ovat antaneet helmikuussa peruskirjalle alustavan hyväksynnän ja koska peruskirjaan ei ole tämän jälkeen tullut muutoksia, on hyvin todennäköistä, että maailmanjärjestöt hyväksyvät peruskirjan sellaisenaan. Käytännössä meillä on nyt siis kädessämme se peruskirjaversio, josta jäsenkokous päättää marraskuussa, peruskirjan uudistustyötä johtanut Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola avaa. 

Seuraavaksi peruskirjatyöryhmä lähtee valmistelemaan peruskirjan käyttöönottoa ja jalkautusta yhdessä SP:n kasvatusvaliokunnan, kirkkosuhteista vastaavan luottamushenkilön ja partiopiirien sekä FiSSc:n kanssa. Peruskirja myös taitetaan ja sen sisällöstä valmistellaan erilaista kasvatusmateriaalia. 

Kaikkien kieliversioiden luonnokset löytyvät Arvokeskustelu-sivuilta. 

Peruskirjaluonnoksen taustoja avataan Kohti uutta peruskirjaa -raportissa.