Partiossa ei hyväksytä minkäänlaista häirintää

Partiossa ei hyväksytä minkäänlaista häirintää ja jos sellaista havaitaan, siihen puututaan välittömästi. Partion keskeisimpiä arvoja on toisten ihmisten kunnioittaminen.

Helsingin käräjäoikeus on antanut tänään päätöksen, jossa kahta helsinkiläisessä partiolippukunnassa toiminutta henkilöä syytettiin seksuaalirikoksista partiotoiminnan aikana. Käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet toista syytettyä kohtaan. Toisen syytetyistä käräjäoikeus tuomitsi kolmesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä neljän ja puolen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2017–2020.

”Olemme syvästi järkyttyneitä ja pahoillamme tapauksesta erityisesti uhrien ja heidän läheisten puolesta. Partiossa ei hyväksytä minkäänlaista häirintää ja jos sellaista havaitaan, siihen puututaan välittömästi. Pidämme erittäin tärkeänä, että kaikki epäilyt tutkitaan tarvittaessa viranomaisvoimin”, Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja Kati Palsanen toteaa.

Partiossa on nollatoleranssi kaikkeen häirintään ja turvallisen harrastusympäristön varmistaminen on ehdottoman tärkeää. Kyseiset henkilöt eivät ole olleet mukana partion toiminnassa enää sen jälkeen, kun epäilykset rikoksista heräsivät.

”Meillä on käytössä useita toimintamalleja, joilla pyrimme ennakoiden varmistamaan toiminnan turvallisuuden. Valitettavasti kuitenkin yhteiskunnassamme tapahtuu pahoja asioita, joilta hyväkään varautuminen ei pysty täysin aukottomasti lapsiamme ja nuoriamme suojelemaan”, Palsanen jatkaa.

Yhteiset toimintamallit auttavat luomaan turvallisen toimintaympäristön

On ensisijaisen tärkeää, että partio on turvallinen harrastus kaikille lapsille, nuorille ja aikuisille. Partiotoimintaa ohjaa Turvallisesti yhdessä -ohjeistus ja kaikkien ryhmänjohtajien ja täysi-ikäisten johtajien täytyy suorittaa ohjeistuksesta verkkokoulutus.

”Sen avulla levitämme tietoa ja keinoja, joiden avulla lippukunnissa ja muussa partiotoiminnassa osataan ennaltaehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa epäasiallista käytöstä ja tarvittaessa tarttua ongelmatilanteisiin”, Palsanen kertoo.

Laajasti partiossa käytössä oleva parijohtaminen auttaa turvallisen toimintaympäristön luomisessa. Lisäksi jokaisessa lippukunnassa on oltava nimetty turva-aikuinen, joka vastaa turvallisuusasioita.

Partion tapahtumissa on häirintäyhteyshenkilöitä, jotka osaavat auttaa nimenomaan erilaisissa häirintätilanteissa.

Partion anonyymi ilmoituskanava

Ennaltaehkäisy on häirintään puuttumisen kannalta olennaisinta. Jäsenille tehdään selväksi, että minkäänlaista häirintää tai kiusaamista ei partiossa hyväksytä. Vaikka tavoitteena on turvallisen toimintaympäristön varmistaminen, voivat mukana olevat henkilöt kuitenkin kokea häirintää, kiusaamista, kaltoinkohtelua tai väkivaltaa. Partioyhteisöissä on tärkeää olla turvallinen ilmapiiri, jolloin mahdollisesta häirinnästä on helpompi kertoa ja näin myös pystytään puuttumaan tapahtuneeseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Edellä mainittujen kaltaisissa tilanteissa kannattaa ottaa mahdollisimman pian yhteyttä ensisijaisesti lippukunnan turva-aikuiseen, asiasta vastaavaan partiojohtajaan tai tuntemaasi vastuuhenkilöön partiossa, esimerkiksi lippukuntatyöstä vastaavaan järjestökoordinaattoriin. Jos tilanne on sellainen, että tietoja ei voi tai halua ilmoittaa avoimesti, ilmoituksen voi tehdä partiotoimistolle anonyymisti verkkolomakkeella.

Suomen Partiolaisilla on käytössä anonyymi ilmoituskanava, jossa on mahdollista tehdä ilmoituksia epäasiallisesta toiminnasta partiossa. Kanava on tarkoitettu sekä partiolaisten, partiotoimihenkilöiden että partion kanssa tekemisissä olevien käyttöön.

Partion anonyymi ilmoituskanava

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Kati Palsanen
etunimi.sukunimi@partio.fi
p. 040 825 1620

Taustatietoja: