Partiossa tehdään töitä lasten oikeuksien puolesta joka päivä

Hyvää lapsen oikeuksien päivää! Lasten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisellä on tärkeä asema partiossa. Partio-ohjelma itsessään tukee lasten ja nuorten psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämistä. Aikuisten ja kaikkien partion ryhmänjohtajien Turvallisesti yhdessä -ohje ja -koulutus vahvistavat lasten ja nuorten kasvuympäristön turvallisuutta.

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa turvallisessa ympäristössä. 20. marraskuuta vietettävänä kansainvälisenä lapsen oikeuksien päivänä tuodaan esiin vuonna 1989 hyväksyttyä YK:n lapsen oikeuksien sopimusta. Lapsen oikeuksien sopimus on valtiota sitova ihmisoikeussopimus, jossa määritellään lapsille kuuluvat ihmisoikeudet. Partiossa jokaisen turvallisuus on ehdottoman tärkeää, ja turvallisen toimintaympäristön eteen tehdään kaikkialla partiossa ennaltaehkäisevää työtä.

Turvallisesti yhdessä – ohjeistus on kehitetty partiossa toimivien aikuisten ja ryhmiä johtavien nuorten työkaluksi. Ohjeella varmistetaan, että jokaisen partiossa toimivan lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan sekä lasta suojellaan kiusaamiselta, väkivallalta, seksuaaliselta hyväksikäytöltä, päihteiden käytöltä ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.

Turvallisesti yhdessä -koulutus on pakollinen kaikille täysi-ikäisille partiolaisille sekä ryhmänjohtajille iästä riippumatta. Sekä ohjeistus että koulutus ovat tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Osa Turvallisesti yhdessä -kokonaisuutta on myös Mukavasti yhdessä -ohjeistus, joka tähtää kiusaamisen ehkäisyyn partiossa. Näiden lisäksi myös seksuaaliseen tai muuhun häirintään puuttumisen tueksi on tehty materiaali, jonka tarkoitus on madaltaa kynnystä reagoida häirintätilanteisiin.

Turvallisuutta parijohtajuudella ja turva-aikuisen tuella

Partion toimintatavat tähtäävät jokaisen turvalliseen partioharrastukseen. Näitä ovat esimerkiksi parijohtajuus, jolla tarkoitetaan, että jokaisella ryhmällä on lähtökohtaisesti vähintään kaksi johtajaa. Mikäli ryhmällä on vain yksi aikuinen johtaja, on paikallisyhdistyksen eli lippukunnan selvitettävä aikuisen rikostausta tilaamalla rikosrekisteriote.

Tärkeä rooli on myös turva-aikuisella. Turva-aikuinen on lippukunnan nimeämä, vähintään 18-vuotias aikuinen, joka tuntee Turvallisesti yhdessä -ohjeen hyvin ja osaa tukea lippukuntansa muita aikuisia ohjeistukseen liittyvissä asioissa.

Turva-aikuinen on mukana lippukunnan arjessa, jolloin häneltä voi kysyä ja matalalla kynnyksellä kertoa häirinnästä, kiusaamisesta tai muusta kaltoinkohtelusta sekä omalta että muiden partiolaisten kohdalta. Turva-aikuinen suositellaan nimeämään jokaiseen lippukuntaan.

Partiossa lapsen oikeuksien toteutumista edistetään turvallisten ja hyvinvointia lisäävien toimintatapojen lisäksi kertomalla partiolaisille lasten oikeuksista. Myös partion keskeiset arvot, kuten toisten ihmisten kunnioittaminen, tukevat kaikille turvallisen kasvuympäristön luomista.