Peruskirjakysely keräsi runsaasti vastauksia

Partiolaiset vastasivat innokkaasti peruskirjakyselyyn. Huhtikuussa toteutetun kyselyn avulla peruskirjatyöryhmä selvitti partiolaisten mielipidettä uudistettavan partiolupauksen toteutukseen sekä muutamiin muihin arvoihin liittyviin kysymyksiin. Kyselyyn vastasi 2569 yli 15-vuotiasta partiolaista. Kiitos kyselyyn vastanneille!

Peruskirja uudistetaan siksi, että partiosta halutaan kaikille avointa ja myös partion arvot halutaan sanoittaa ymmärrettävästi. Päivityksen kohteena ovat parti­o­lu­paus, kasvatustavoitteet ja partiomenetelmä sekä yleisemmin partion arvojen auki kirjoittaminen. Peruskirjatyöryhmä esittelee kyselyn tuloksia 30.8.-1.9. järjestettävillä Johtajatulilla sekä pitää aiheesta webinaarin syksyllä 2019. Peruskirjatyöryhmä laatii lisäksi kyselyn tuloksista ja kevään 2019 aikana järjestetyistä työpajoista kerätystä materiaalista raportin, joka julkaistaan partio.fi/arvokeskustelu -sivulla.

− Kyselyn ja sitä edeltäneiden työpajojen pohjalta meillä on nyt hyvät eväät työstää peruskirjatekstiä. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että kyselyyn saatiin vastauksia kattavasti kaikkialta Suomesta ja eri-ikäisiltä partiolaisilta. Vaikka kirjoitustyö on vasta alussa, suhtaudun luottavaisin mielin siihen, että saamme aikaan sellaisen peruskirjan, jonka partiolaiset tunnistavat omakseen, toteaa peruskirjatyöryhmän jäsen Ulla Värre.

Partiossa käytiin vuosien 2017-2018 aikana arvokeskustelua, jonka pohjalta syntyi tarve uudelleensanoittaa partion arvopohjaa. Syksyn 2018 Suomen Partiolaisten jäsenkokous päätti partion peruskirjan päivittämisestä. Kevään aikana järjestettiin kymmenen työpajaa, joissa yli 300 partionuorta ja -aikuista pohti, miten jäsenkokouksen tavoitteet peruskirjan uudistamiselle parhaiten toteutettaisiin uudessa peruskirjassa. Peruskirjan uudistamisen toteuttaa avoimella haulla valittu kymmenhenkinen peruskirjatyöryhmä partiolaisten puheenjohtajan Maria ”Hilla” Ruoholan johdolla.

Peruskirjan kirjoitustyö on nyt aloitettu ja ensimmäinen versio valmistuu kesän 2019 aikana. Syksyllä 2019 Suomen Partiolaisten hallitus ja partioneuvosto hyväksyvät peruskirjan ensimmäisen version. Tällöin peruskirjasta tehdään myös ensimmäinen ruotsinkielinen käännös. Tämän jälkeen peruskirja lähetetään hyväksyttäväksi partion molempiin maailmanjärjestöihin WOSM:iin ja WAGGGS:iin, jotka varmistavat omalla hyväksynnällään, että Suomen Partiolaisten arvopohja ja toiminnan perusperiaatteet vastaavat edelleen partion kansainvälisen yhteisön periaatteita ja partion perustajan lordi Robert Baden-Powellin ajatuksia. Uusi peruskirja hyväksytään jäsenkokouksessa loppusyksystä 2020.

Lisätiedot: Maria “Hilla” Ruohola, maria.ruohola@partio.fi.

Tietoa peruskirjan uudistamisesta: partio.fi/arvokeskustelu