Peruskirjaluonnoksen muokattu versio ja kieliversiot on julkaistu

Partion peruskirjan luonnokseen on saatu palautteet molemmilta partion maailmanjärjestöiltä. Palautteiden perusteella luonnokseen on tehty muutamia muutoksia. Myös ruotsinkielinen ja englanninkielinen peruskirjan luonnos on julkaistu.

Partion peruskirjaluonnoksen englanninkielinen versio on esitelty Partiotyttöjen Maailmanliitolle (WAGGGS) ja Partioliikkeen Maailmanjärjestölle (WOSM). Näin varmistetaan, että kansainvälisen partioliikkeen arvopohja ja toimintaperiaatteet näkyvät myös suomalaisessa partiotyössä. Maailmanjärjestöjen on hyväksyttävä lopullinen peruskirja.

Suomen Partiolaiset on saanut palautteen molemmilta maailmanjärjestöiltä. WAGGGS:lta saatu palaute on ollut hyvin positiivista ja peruskirja on heidän mukaansa hyvin kirjoitettu. Erityisesti palautteessa kiiteltiin peruskirjan hengellisyyttä koskevaa osiota. Myös WOSM on ollut yleisesti ottaen tyytyväinen peruskirjan luonnokseen ja heidän kanssaan on käyty rakentavaa keskustelua.

– WOSM on halunnut tarkennuksia esimerkiksi poliittista aktiivisuutta koskevaan kappaleeseen ja katsomus-sanan käsitteeseen, koska sen käännös englanniksi on haastava. WOSM on myös toivonut Duty to God -periaatteeseen liittyen, että peruskirjasta tulisi selkeämmin esiin, että partiolainen hyväksyy ajatuksen jostakin ihmistä suuremmasta, peruskirjan uudistustyötä johtanut Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola kertoo.

Uuden peruskirjan luonnokseen tehdyt muutokset liittyvät siis järjestön ja yksittäisen partiolaisen poliittiseen aktiivisuuteen ja siihen, että partiolainen hyväksyy ajatuksen jostakin ihmistä suuremmasta. Jälkimmäinen muutos on tuotu esiin Etsiä elämän totuutta -ihanteessa ja Suhde itseen -kasvatustavoitteessa. Suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen lupaukseen ei tule muutoksia. Englanninkielinen lupaus tulee poikkeamaan hieman sanamuodoiltaan suomenkielisestä lupauksesta, koska katsomus-termi ei käänny yksiselitteisesti englanniksi.

Kun peruskirja saadaan hyväksytettyä maailmanjärjestöillä, menevät peruskirjan kaikki kolme kieliversiota hyväksyttäväksi Suomen Partiolaisten hallitukselle, joka tekee asiasta esityksen jäsenkokoukselle. Myös partioneuvosto antaa oman lausuntonsa jäsenkokoukselle. Mikäli jäsenkokous hyväksyy uuden peruskirjan marraskuussa, astuu se voimaan heti kokouksen päätöksen jälkeen.

– On tärkeää huomata, että nämä nyt julkaistavat versiot eivät ole lopullisia, vaan muutoksia saattaa tulla niin kauan, kunnes jäsenkokous on peruskirjan hyväksynyt, Ruohola toteaa.

Kaikkien kieliversioiden nykyiset versiot ja perustelut tehdyistä muutoksista löytyvät Arvokeskustelu-sivuilta.

Peruskirjaluonnoksen taustoja avataan Kohti uutta peruskirjaa -raportissa.