Partio on mukana Rasisminvastaisessa viikossa

Partioliikkeen päämääränä on maailmanrauha, jonka saavuttamiseen pyritään kasvattamalla lapsista ja nuorista yhteiskuntaa rauhanomaisesti rakentavia aikuisia. Partio on mukana Rasisminvastaisessa viikossa 18.-24.3.2024. Haluamme lisätä tietoisuutta rasismin eri muodoista sekä tarjota välineitä ennakkoluulojen murtamiseen ja yhdenvertaisemman yhteiskunnan edistämiseen.

Suomen Punainen Risti

Tukimateriaali ryhmänohjaajille

Tukimateriaaliin on koottu taustatietoa Rasisminvastaisen viikon partiokokouksissa heräävän keskustelun tueksi, sekä toimintavinkit ikäkausittain, jotta aiheen käsittely olisi ryhmän kanssa sujuvaa. Ennen kuin otat toimintavinkit käyttöön partiokokouksessa, on hyvä tarkastella omia asenteita suhteessa monikulttuurisuuteen, maahanmuuttoon ja maahan muuttaneisiin.

Mitä sinä ajattelet kulttuurisesta moninaisuudesta? Pysähdy miettimään keitä ryhmässä, lippukunnassa tai toiminnan tukena on. Keitä toiminta tavoittaa? Tutustumalla aiheeseen erilaisten dokumenttien tai verkkosivujen avulla sekä kuuntelemalla ja kouluttautumalla voit edistää yhdenvertaisemman partiotoiminnan rakentamista.

Suomen Punaisen Ristin kolme kysymystä lasten ja nuorten kanssa pohdittavaksi:

  1. Pääseekö meidän porukkaan helposti mukaan?
  2. Millainen läppä ei tunnu hyvältä? Tätä kysymystä voi avata nuorimmille partiolaisille sen kautta, millaiset puheet itsestä eivät tunnu hyvältä.
  3. Puutummeko rasistiseen käytökseen? Tämän kysymyksen voi korvata nuorimmille partiolaisille: Miten voi itse käyttäytyä tai millaisia tekoja tehdä, jotta muilla olisi hyvä olla?

Erilaisia tapoja osallistua Rasisminvastaiseen viikkoon

  • Monet lapset ja nuoret kokevat rasistista nimittelyä, syrjimistä tai pahimmillaan fyysistä väkivaltaa, mutta myös mielikuvat ja stereotypiat vaikuttavat siihen, miten heidät kohdataan. Tiedetään, että rasismin kokemukset vaikuttavat merkittävästi lasten ja nuorten hyvinvointiin ja identiteetin rakentumiseen sekä siihen, miten he näkevät omat tulevaisuuden mahdollisuudet yhteiskunnassa. Kohtaamalla ihmiset tasavertaisesti ja ennakkoluulottomasti on mahdollista muuttaa omia asenteita ja käsityksiä sekä oppia tunnistamaan muiden oletuksia ja rasistista käytöstä. Siksi myös partiossa meidän on pohdittava kriittisesti, kohtelemmeko kaikkia tasa-arvoisesti.

Suomen Partiolaisten tukimateriaalin lisäksi SPR:n verkkokaupasta voi tilata ilmaiseksi erilaisia jakomateriaaleja (heijastimia, tarroja, julisteita ym.) sekä rasisminvastaiset toimintaohjeet esimerkiksi lippukunnan yhteisiin tiloihin.

Mitä on rasismi?

Arkipäivän rasismia ei välttämättä tunnista, jos sitä ei ole itse kokenut. Aihe voi olla kaukainen tai toisaalta herättää omakohtaisia kokemuksia. Partiossa tarjoamme mahdollisuuden asiasta keskusteluun eikä ryhmänjohtajan tarvitse olla aiheen täydellinen asiantuntija, mutta kannattaa tietää ainakin nämä:

  • Kiusaaminen ja rasismi ovat eri asioita. Monilla meistä on ikävä kyllä erilaisia kiusaamisen tai syrjinnän kokemuksia ja ne ovat aina johtajan tärkeää kuulla ja niihin on tärkeää puuttua.
  • Rasismi tarkoittaa, että tiettyä ihmisryhmää pidetään alempiarvoisena kuin muita. Rasismi on ihmisen tai ihmisryhmän arvottamista esimerkiksi ihonvärin, etnisen alkuperän, kansalaisuuden, kulttuurin, uskonnon tai äidinkielen perusteella alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät. Se voi näyttäytyä tahallisena ja tietoisena tekona, mutta myös tahattomana ennakkoluuloihin perustuvana käytöksenä.
  • Rasismi voi ilmetä esimerkiksi poissulkemisena, toiseuttamisena tai jatkuvana erilaisuudesta muistuttamisena. Rasismia kohtaava henkilö kokee näitä tilanteita säännöllisesti eri ihmisten ja eri tahojen toimesta.
  • Rasismiin on tärkeää puuttua, mutta aina se ei ole helppoa. Katso täältä Oikeusministeriön ohjeet rasismiin puuttumiseen. Jokainen meistä pystyy esimerkiksi siihen, että osoittaa tukensa kysymällä rasismin kohteeksi joutuneelta henkilöltä ”Voinko olla avuksi?”.
  • Lasten ja nuorten kanssa on tärkeää osata reagoida ja auttaa tilanteessa, jossa näet häirintää, pelottelua tai rasistista puhetta. Kysy lapselta tai nuorelta ”Oletko kunnossa?” ja kerro, että teko oli väärin etkä sinä ajattele samalla tavalla.
  • Turvallisten tilojen luominen on tärkeää ja ryhmäkin voi miettiä omat säännöt niin, että ne tukevat turvallista tilaa ja osallistumista jokaiselle. Turvallinen tila luodaan säännöillä, joihin kaikki sitoutuvat ja joiden rikkomiseen puututaan.

Rasisminvastaista viikkoa vietetään vuosittain sillä viikolla, jolle YK:n rasisminvastainen päivä 21.3. osuu. Suomen Punainen Risti on jo pitkään koordinoinut valtakunnallista rasisminvastaisen viikon kampanjaa Suomessa.