Partioihanteisiin kuuluu kunnioittaa toista ihmistä. Tästä huolimatta ihanteisiin sitoutuneet partiolaisetkin voivat sortua arkipäiväiseen rasismiin, usein tietämättään. Entinen partiolainen, Antirasistisen foorumin puheenjohtaja ja eurooppalaisen rasisminvastaisen verkoston varapuheenjohtaja Amiirah Salleh-Hoddin kertoo, miten ottaa askel oikeaan suuntaan rasisminvastaisella polulla.

 1. Tutustu olemassaoleviin rasistisiin rakenteisiin sekä rasismin historiaan.

  Rasismista lukeminen tai vaikkapa podcastien kuunteleminen ja dokumenttien katsominen voi auttaa rasismin huomaa- misessa ja siihen puuttumisessa. Aiheeseen tutustuneena olet myös valmiimpi käymään asiasta keskusteluja esimerkiksi lasten kanssa.

 2. Arvioi kriittisesti tapojasi ja käytöstäsi.

  Jos tutustut rasismiin ja rasistisiin rakenteisiin, mutta et liitä oppeja omaan toimintaasi, ei oppimisesta ole ollut hyötyä. Pohdi millaisia johtopäätöksiä teet henkilöstä tämän oletetun taustan perusteella. Voit huomaamattasi sortua arkipäiväiseen rasismiin. Partiossa oman käytöksen arviointi on hyödyksi esimerkiksi ryhmää johtaessa tai tapahtumaa organisoidessa.

 3. Käytä ääntäsi.

  Oletus, että vain rodullistettujen vähemmistöjen jäsenet puhuvat rasismia vastaan, on haitallinen. Jos valkoisena ihmisenä todistat rasismia, puutu siihen senkin uhalla, että tilanne on sinulle epämukava. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos loukkaavaa kieltä käyttänyt on partiokaverisi tai -johtajasi. Pidä kuitenkin mielessä, että tilanne voi olla ahdistava rasismin kohteena olevalle, mikäli hän on tilanteessa läsnä. Jos rodullistetun vähemmistön jäsenenä kohtaat rasismia, valitse taistelusi ja laita oma hyvinvointisi etusijalle. Toisten kouluttaminen jokaisen mikroaggression kohdalla voi olla raskasta.

 4.  Kuuntele rodullistettuja vähemmistöjä, äläkä asetu puolustuskannalle, jos käytöksestäsi huomautetaan.

  Tunnusta virheesi, jos käytöksestäsi tai kielenkäytöstäsi huomautetaan. Jos rodullistetun vähemmistön jäsen otti aikaa ja päätti auttaa sinua huomaamaan virheesi, se on positiivinen asia ja tarkoittaa, että voit kasvaa. Vastaa omista sanoistasi ja teoistasi.

 5. Ole johdonmukainen.

  Jatka oppimista sekä käytäntöjesi ja oletustesi haastamista myös, kun suurempi mediahuomio rasismin ympärillä hiljenee. Antirasistinen oppiminen ei ole trendi, ohimenevä villitys tai prosessi, joka on joskus valmis, vaan se jatkuu läpi elämän.

 

Sanaselityksiä

ANTIRASISMI: aktiivista toimintaa, joka pyrkii vähentämään ja vastustamaan rasismia yhteiskunnassa ja maailmassa.

ARKIPÄIVÄINEN RASISMI: hienovaraiset ja toistuvat kohtaamiset, joissa rodullistettujen vähemmistöjen jäseniä kohdellaan eri tavoin kuin valkoisia henkilöitä.

RODULLISTAMINEN: kun valta-asemassa olevat liittävät ennakkoluuloja ihmisryhmään tai yksilöön etnisen taustan, uskonnon, tai ihonvärin perusteella. Rodullistettu on henkilö, joka kohtaa rodullistamista.

MIKROAGGRESSIO: sanoja, tekoja ja oletuksia, joilla välitetään stereotyyppisiä oletuksia ihmisryhmistä. Voivat olla myös tarkoitettu hyväntahtoisiksi, mutta ovat silti yhtä haitallisia.

ENAR: European Network Against Racism (eurooppalainen verkosto rasismia vastaan).

Lähde: Fem-r

Linkkejä antirasistisiin resursseihin: