Suomen Partiolaiset kannustaa: Työyhteisön moninaisuus on voimavara

Suomen Partiolaiset haluaa olla kiinnostava järjestötyönantaja, jonka henkilöstö kokee työnsä merkitykselliseksi, voi hyvin ja haluaa oppia uutta. Suomen Partiolaiset tekee moninaisuustyötä, jotta partion harrastaminen on mahdollista yhä useammalle lapselle ja nuorelle. Moninaisuus on myös työyhteisön voimavara. Suomen Partiolaiset kannustaa esimerkillään muita järjestöjä hyödyntämään tuetun työllistymisen palvelua.

Osallisuus on monelle itsestään selvää työelämässä. Tunne joukkoon kuulumisesta ja kokemus merkityksellisestä tekemisestä on arkista. Silti Suomessa on suuri joukko ihmisiä, joilla ei ole vielä yhdenvertaiset mahdollisuudet saada työtä tai kasvaa työyhteisössä.

Kehitysvammaliiton mukaan ”Suomessa on [esimerkiksi] noin 30 000 työikäistä kehitysvammaista henkilöä. Kehitysvammaiset nuoret ja aikuiset osallistuvat työelämään monin eri tavoin. Vain noin 500-600 henkilöä tekee työsuhteista palkkatyötä.”

Nuorten osallisuuden vahvistamiseen ja osattomuuden ehkäisyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suomen Partiolaiset tukee paikallisia partiolippukuntia, jotta yhä useampi lapsi ja nuori voi harrastaa partiota esimerkiksi erityisen tuen tarpeestaan riippumatta.

”Tavoitteemme on madaltaa harrastamisen kynnystä”, projektipäällikkö Petra Valkonen toteaa. ”Kokeilemme koulupäivien yhteydessä järjestettävää partiotoimintaa ja sanoitamme partiotapahtumien saavutettavuutta Helppo tulla -tunnuksen avulla”, Valkonen sanoo kertoessaan esimerkkejä partion moninaisuustyöstä. ”Kyse on yksinkertaisimmillaan toisten kunnioittamisesta. On tärkeää, että moninaisuus näkyy myös työpaikalla.”

”Joka tiistai on kiva fiilis, kun pääsee töihin.”

Työ yhä moninaisemman partion puolesta tarkoittaa myös henkilöstöä ja henkilöstötyötä. Työyhteisön moninaisuus on arvovalinta, joka maksaa vaivan. Suomen Partiolaiset aloitti yhteistyön Helsingin kaupungin tuetun työllistymisen palvelun kanssa vuodenvaihteessa löytääkseen aulapalvelutiimiinsä uuden työntekijän.

Alina Sipari aloitti Töölönkadun Partioaseman aulapalveluhenkilönä viime talvena. Hänen työnsä ja työehtonsa ovat samat kuin muilla aulapalvelutyöntekijöillä. Tällä hetkellä Alina työskentelee Partioasemalla tiistaisin ja varmistaa, että Partioasemalla on viihtyisää harrastaa ja tehdä vapaaehtoistyötä.

”Työpaikka on tärkeä, koska silloin saa olla tekemisissä muiden ihmisten kanssa, eikä tarvitse olla yksin kotona”, Sipari pohtii ja jatkaa: ”Koen merkitykselliseksi, että saan olla osa työyhteisöä ja käydä viikoittain työpaikalla. Se tuntuu tosi tärkeältä!” Uusi työ on aina jännittävää. ”Kaikki oli aluksi uutta ja opittavaa riitti. Kun asioita vain tekee, niihin tulee hyvä rutiini”, Sipari summaa.

Tuetun työllistymisen palvelu tutuksi

Helsingin kaupungin tuetun työllistymisen palvelun työvalmentajat tukivat sekä rekrytoinnissa että perehdytyksessä. Työvalmentaja kulkee nuoren aikuisen mukana työsuhteen ajan avustaen esimerkiksi työjärjestelyissä ja työn muutostilanteissa. Työvalmentaja onkin työnantajan kumppani, joka antaa myös tietoa kehitysvammaisten työllistämisen ja työllistymisen edistämisestä, kuten palkkatuesta.

Suomen Partiolaiset kannustaa muita järjestöjä hyödyntämään tuetun työllistymisen palvelua sopivan työn järjestämiseksi esimerkiksi kehitysvammaiselle nuorelle. Muun muassa Invalidiliitto ja Kehitysvammaliitto tekevät työtä nykyistä moninaisemman työelämän puolesta.