Suomen Partiolaisten vastuullisuusryhmä on aloittanut toimintansa

Suomen Partiolaisten vastuullisuusryhmä on aloittanut toimintansa tammikuussa 2021. Ryhmä on ensimmäinen laatuaan ja jatkaa vuosina 2019-2020 toimineen Kestävä kehitys partiossa -työryhmän aloittamaa työtä partiotoiminnan kestävän kehityksen puolesta.  

Suomen Partiolaisten vastuullisuusryhmän tärkein tehtävä on edistää Hiilineutraali partio 2030 –tavoitetta. Kaikki ryhmän toiminta pohjimmiltaan nojaa tämän tavoitteen saavuttamiseksi.  Tavoitteen toteumista arvioi myös asiaan vihkiytynyt ohjausryhmä. 

Vastuullisuusryhmän toimintaan kuuluvat seuraavat osa-alueet, joista jokaiselle on omat vastuuluottamushenkilöt ryhmässä:  

  • partion hiilijalan- ja kädenjälkien kehittäminen,
  • Kestävästi partiossa –tunnuksen ylläpito ja jalkautus lippukuntiin,
  • partion tapahtumien tukeminen ilmastotavoitteissa ja kestävässä kehityksessä
  • partion kestävän kehityksen verkostojen ylläpito, 
  • vastuullisuuden kouluttaminen partiokentällä,
  • vastuullisuusviestintä ja raportointi,  
  • kestävän kehityksen mukainen kasvatus partiossa sekä  
  • nuoret rauhan tekijöinä. 

Näiden osa-alueiden eteenpäin viemisen myötä ryhmän toiminta kehittyy ja vakiinnuttaa paikkaansa kestävämmän ja vastuullisemman partiotoiminnan mahdollistamiseksi. Ryhmän tarkoitus on tukea sekä keskusjärjestöä, piirejä että lippukuntia. Yllä mainittujen osa-alueiden lisäksi vastuullisuusryhmä myös kehittää partion vastuullisuuden mittaamiseen sopivia keinoja. 

Ryhmän puheenjohtajana toimii Annika Stubbe, ja ryhmän jäseninä aloittavat Taru Airissalo, Annina Kainu, Eerik Klemetti, Laura Lehto, Marianna Pouta, Henni Pudas, Riikka Rängman, Ada Segerstam, Iiris Somervuori, Viivi Sydänlammi, Annakaisa Tikkinen, Tiina Varhee sekä Vilma Virtanen. 

Kestävä kehitys partiossa -työryhmän rakentamasta pohjasta kestävämmän partion eteen voit lukea lisää täältä. 

Ryhmä päivittää kuulumisiaan tasaisin väliajoin, ja tiedottaa Hiilineutraali partio 2030 –tavoitteen sekä eri osa-alueidensa kehityksestä, joten pysyhän kuulolla!