Turvallista lapsen oikeuksien viikkoa!

Mitä turvallisuus eri ympäristöissä on ja miten voimme sitä vahvistaa? Muun muassa tätä mietitään tällä viikolla, kun vietetään Lapsen oikeuksien viikkoa. Lapsen oikeuksien päivään huipentuvaa lapsen oikeuksien viikkoa vietetään vuosittain marraskuussa.

Lapsen oikeuksien teemaviikon tarkoituksena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettavuutta. Lapsen oikeuksien sopimus on maailman ratifioiduin ihmisoikeussopimus ja sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeudet, kuten muutkin ihmisoikeudet, ovat perustavanlaatuisia, luovuttamattomia ja jakamattomia. Lapsen oikeudet pohjaavat seuraaviin periaatteisiin:

  • Lapsia ei saa syrjiä.
  • Lapsen etu pitää ottaa huomioon.
  • Lapsella on oikeus elämään ja kehittymiseen.
  • Lapsen näkemystä pitää kunnioittaa.

Kannustava ja turvallinen kasvuympäristö partiossa

Partion tavoitteena maailman suurimpana nuorisoliikkeenä on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden. Turvallisesti yhdessä -kokonaisuuden tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja turvallisuutta, lapsen oikeuksien toteutumista ja toiminnan laatua partiossa. Turvallisesti yhdessä -ohjeen ja pakollisen koulutuksen lisäksi parijohtajuus ja lippukuntien turva-aikuisen pesti ovat tärkeitä turvallisuutta lisääviä toimintatapoja.

Partio-ohjelma ohjaa tekemällä oppimiseen. Kannustavassa kasvuympäristössä lapset ja nuoret saavat positiivisia kokemuksia omasta toimijuudestaan. Lasten ja nuorten aktiivinen toimijuus, mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä itse sekä ympärillä olevat tutut ja turvalliset partion aikuiset parantavat yhdessä kasvuympäristön edellytyksiä.

Aikuisten tehtävänä on huolehtia lapsista ja lapsen oikeuksien toteutumisesta – ovathan lasten oikeudet aikuisten velvollisuuksia. Myös lasten itsensä on kuitenkin tärkeää ymmärtää omat oikeutensa. Lapsen oikeuksia käsitteleviä aktiviteettejä löytyy partio-ohjelmasta sudenpennuille. Kannustamme lisäksi hyödyntämään kaikkien ikäkausien kanssa lastenoikeudet.fi-sivuston valmiita materiaaleja. Alussa esitetyt kysymykset mitä turvallisuus eri ympäristöissä on ja miten voimme sitä vahvistaa ovat myös hyviä keskustelunavauksia – kysytään lapsilta ja nuorilta heidän omia näkemyksiänsä.

Oikein hyvää ja turvallista lapsen oikeuksien viikkoa!

Vinkkejä lapsen oikeuksien aktiviteeteistä:

  • Sudenpennut: Minä – Suhde itseen: Tiedän mitkä ovat lapsen oikeudet. Tutustu täällä.
  • Lapsenoikeudet.fi materiaalit vapaa-aikaan ja harrastustoimintaan. Tutustu täällä.
  • Lapsen oikeuksien viikon teeman sopivat hyvin myös partion rauhankasvatusaktiviteetit. Tutustu täällä.