UPM on partion uusi pääyhteistyökumppani

Suomen Partiolaiset ja UPM aloittavat uuden yhteistyön, jonka tavoitteena on lisätä vuoropuhelua ja tietämystä nuorten sekä yritysten ja päättäjien välillä erityisesti ilmastonmuutoksesta ja vastuullisuudesta. Mittavan yhteistyön myötä UPM on jatkossa partion pääyhteistyökumppani.

Ensi vuoden aikana yhteistyö tulee näkymään eri puolilla Suomea, kun UPM ja partio järjestävät Erätauko-keskustelutilaisuuksia ilmastonmuutosteemalla. Tapahtumiin kutsutaan nuoria, asiantuntijoita ja päättäjiä vaihtamaan ajatuksia vastuullisuudesta ja ilmastoasioista. Ilmastonmuutosteemalla toteutetaan myös somekampanja yhdessä UPM:n ja nuorten suosimien vaikuttajien kanssa. UPM on lisäksi yksi vuoden 2021 Johtajatulien ja vuoden 2022 finnjamboreen Kajon pääyhteistyökumppaneista.

”Olemme todella iloisia saadessamme UPM:n pääyhteistyökumppaniksemme nyt rakenteilla olevaan kumppaniperheeseemme. Haluamme partiossa tehdä vaikuttavaa yhteistyötä ja olla aktiivinen yhteiskunnallinen toimija meille tärkeissä aiheissa. Nyt alkavan yhteistyön kautta voimme lisätä Suomen suurimpana nuorisojärjestönä dialogia ja ymmärrystä nuorten ilmastohuolista sekä keskustelua tärkeästä teemasta”, Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja Kaisa Leikola toteaa.

Uusi kumppanuus jatkaa hyvää yhteistyötä

UPM on tukenut Suomen Partiolaisten toimintaa aiemminkin esimerkiksi Roihu-suurleirin ohjelmayhteistyössä ja rakennusmateriaaleissa sekä Mobimetsä-pelin tuottamisessa. UPM on myös tehnyt lahjoituksen Partion ystävät -rahastolle tukemaan vähävaraisten lasten mahdollisuutta harrastaa partiota. Uusi kaksivuotinen kumppanuus tähtää pitkäjänteisempään yhteistyöhön, jonka aikana toteutetaan useita yhteisiä projekteja. Johtajatulille ja Kajolle UPM tarjoaa uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvaa materiaalitukea ja tapahtumissa toteutetaan sisältöyhteistyötä.

Yhteistyölle on hyvä perusta, sillä kestävä kehitys, ilmasto ja metsät ovat keskeinen osa sekä partion että UPM:n strategiaa ja arvopohjaa. UPM:lle on tärkeää ymmärtää sidosryhmiensä odotuksia ja kehittää toimintaansa yhä kestävämmäksi.

”Erityisesti nuorilla on kasvava huoli ilmastonmuutoksesta, ja siksi haluamme antaa oman panoksemme rakentavaan keskusteluun ratkaisuista ja vaihtoehdoista. Lisäksi voimme olla mahdollistamassa partioharrastusta, joka tukee suomaisten lasten ja nuorten aktiivisuutta sekä luontosuhteen kehittymistä”, kertoo UPM Biorefiningin sidosryhmäsuhdejohtaja Saara Tahvanainen.

Lue myös mediatiedote.

UPM logo