Partio tekee juhlavuonnaan tekoja ympäristön hyväksi

Koko historiansa ajan paPartio 110 vuotta Suomessartiolaiset ovat olleet aktiivisia toimijoita yhteiskunnassa ja tarttuneet ajankohtaisiin teemoihin. 110-vuotias partioliike haluaa toimia yhä näkyvämmin ja aktiivisemmin ympäristön hyväksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tuomme kestävän kehityksen tavoitteet entistä vahvemmin partiotoiminnan arkeen niin tapahtumiin, valtakunnalliseen toimintaan kuin lippukuntiin.

Lähivuosina teemme partiossa konkreettisia toimenpiteitä ilmaston hyväksi. Jotta partioarjessa olisi entistä helpompi tehdä kestäviä valintoja, valmistelemme muun muassa lippukunnille loppuvuodesta julkaistavaa ympäristösertifikaattia.

Partiossa tähdätään myös kohti ympäristöystävällistä Finnjamboreeta. Vuoden 2022 valtakunnallisen suurleirin Finnjamboreen tavoitteena on luoda uusia tapoja tehdä isoja yleisötapahtumia kestävästi. Lisäksi leirillä halutaan kasvattaa osallistujat ja tekijät tekemään vastuullisempia valintoja. Kokemusta tapahtumien ympäristövaikutusten mittaroinnista on jo esimerkiksi Hämeen Partiopiirin Ilves-leiriltä ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Kliffa-leiriltä, joilla seurattiin aktiivisesti mm. sähkönkulutusta ja veden lämpötilaa. Lisäksi Johtajatulilta tehtiin hiilijalanjälkilaskelmat, jotka antavat hyvän pohjan tulevien partiotapahtumien kehitystyöhön.

Partion kasvatustoiminta tukee jo lähtökohtaisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimimista. Teemme tekoja kestävämmän tulevaisuuden vuoksi päivittäin.

”Lapset ja nuoret vaativat päättäjiltä ilmastotoimia. Partiolaiset tekevät tutkitusti myös muita nuoria todennäköisemmin ympäristötekoja joka päivä. Näistä lähtökohdista on innostavaa lähteä kehittämään laajemmin järjestön omaa toimintaa kestävämmäksi”, iloitsee Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen Mirva Matikka.

Partiolaiset hillitsevät ilmastonmuutosta

Partion uudessa, vuonna 2021 alkavassa strategiassa otetaan myös vahvasti esiin ympäristönäkökulma ja ilmastonmuutoksen hillitseminen. Suomen Partiolaisissa toimii Kestävä kehitys partiossa -työryhmä, jonka tarkoituksena on tuoda kestävän kehityksen tavoitteet entistä vahvemmin partiotoiminnan arkeen niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Ryhmä tekee yhteistyötä partiopiirien, Finlands Svenska Scouterin ja eri projektien kanssa. Parhaillaan työstetään kattavaa tapahtumaohjetta kestäviin ja vastuullisiin partiotapahtumiin, kehitetään koulutusta kestävästä kehityksestä sekä suunnataan kohti hiilineutraalia partiota.

Ilmasto- ja ympäristökysymysten lisäksi ryhmä toimii rauhan, tasa-arvon ja moninaisuuden saralla muun muassa kehittämällä partion pestinimikkeitä sekä edistämällä rauhankasvatukseen ja konfliktinratkaisutaitoihin keskittyvää kumppanuutta Nepalin partiolaisten kanssa.

Yhteistyössä Pandan ja Muumien kanssa

Vuodesta 2018 alkaen olemme tehneet aktiivista yhteistyötä Maailman luonnonsäätiön WWF:n kanssa ympäristökasvatuksen osalta. Yhteistyö on näkynyt muun muassa partioleireillä. Lisäksi partiolaiset ovat voineet tehdä Panda-merkkiä, joka kannustaa partiolaisia havainnoimaan ja suojelemaan luonnon monimuotoisuutta. Panda-merkkiä voi tehdä tämän vuoden loppuun saakka.

Lisäksi käynnistimme alkuvuodesta yhteistyön John Nurmisen Säätiön ja Moomin Charactersin #MEIDÄNMERI-kampanja kanssa. Kesään 2021 jatkuvan kampanjan avulla levitetään tietoa Itämeren tilasta ja keinoista sen suojelemiseksi. Nuorimmille partiolaisille suunniteltuun ohjelmasisältöön ja aktiviteetteihin osallistumalla voi hankkia muumiaiheisen #MEIDÄNMERI-kampanjamerkin.