Value Based Leadership -koulutuksen diplomit jaettiin juhlallisesti Hanasaaressa

Eilen juhlittiin lähes viittäkymmentä Value Based Leadership -koulutusohjelmasta valmistunutta nuorta johtajaa, jotka toimivat eri järjestöissä vapaaehtoistoiminnan johtamistehtävissä. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen onnitteli ja evästi nuoria diplomiseremoniassa: “Haetaan sitä yhteisyyttä. Aina ei tarvitse jakaa niitä toisen ajatuksia, mutta sen pitää olla meidän selkeänä johtotähtenä, että ollaan aina valmiita keskustelemaan, myös arvoista.”

Arvopohjainen Value Based Leadership -koulutus (VBL) keskittyy itsetuntemukseen ja monimuotoisuuteen johtajuuden perustana. Vehviläinen totesi juhlapuheessaan, että kuuntelemisen taito ja avoimuus keskustelulle ovat hyvän johtamisen kulmakiviä.

“Minusta on äärimmäisen tärkeätä, että me harjaannumme itse omassa puheessamme ja siinä, että pystytään aina keskustelemaan ihmisten kanssa. Ei hakeuduta sinne omiin kupliin vaan halutaan aina kuulla toisen mielipidettä ja käydä avointa keskustelua”, Vehviläinen pohti.

Suomessa on jo yli 320 VBL -koulutuksen käynyttä nuorta johtajaa yli 50 eri järjestöstä. Puhemies Vehviläinen kiitteli kurssin sisältöä, ja että kurssi on avoin myös muille järjestöissä toimiville nuorille. Vehviläinen kannusti kurssin käyneitä myös pohtimaan omaa tietään kohti parempaa johtajuutta ja olemaan lannistumatta vastoinkäymisistä: “Elämään kuuluu kaikki harmaan sävyt. Ei ole olemassa vain mustaa ja valkoista, kaiken kaikkiaan. Tällä kurssilla ja matkalla te olette varmasti nähneet niitä harmaan sävyjä. Olen ihan varma, että ei kurssi ole hyvä, jos kaikki on aina täydellistä. Pitää jäädä niitä mietittäviä asioita jokaiselle itselleen mukaan.”

Laadukas johtajuuskoulutus nuorille

Vuonna 2017 Suomeen tuodun VBL-koulutuksen tavoitteena on valmentaa Suomeen arvopohjaisia johtajia. Koulutus on suunnattu 20-27-vuotiaille.
“Omalla kurssillani yksi keskeinen pohdinta liittyi siihen, että vaikka kurssin ytimessä ovat omat arvot, ei sen pohjalta voi tehdä johtopäätöksiä toisista tai siitä, miten he haluavat tulla johdetuiksi”, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Siiri Somerkero totesi ja kannusti koulutukseen osallistuneita: “Hyvä johtajuus voi olla itseisarvo, mutta näen sen ennen kaikkea välineenä. Käyttäkää sitä yhteiskunnan suurimpien haasteiden ratkomiseen”.

Kurssin käyneiden puheenvuoroissa osallistujat Antti Holkeri ja Salli Ahtiainen-Helanne puhuivat arvokkaista keskusteluista kurssikavereidensa kanssa: “Omalle kurssille vertasin tätä koulutusta ja elämää suunnistuskarttaan. Se vertaus on vahvistunut hyvin selkeästi. Aina löytyy se seuraava kartta, joka tarvitsee saavuttaa. Äkkiä elämässä löytää sen seuraavan pisteen, jota alkaa tavoittaa. Tämä kurssi on ollut yksi niistä huipuista ja vielä olisi tarkoitus päästä korkeammallekin. Näillä eväillä uskon sen olevan mahdollista”.

 

Palkittuja lavalla VBL-diplomiseremoniassa
VBL diplomin saivat mm. Matti Sippola, Alice Jäske, Amanda Ahlmark, Sari Sompajoki ja Janne Lehtimäki.

VBL sai alkunsa Ruotsin kuninkaan säätiön ja Ruotsin partiolaisten yhteistyöstä. Ruotsissa on järjestetty koulutusta menestyksekkäästi jo yli kymmenen vuoden ajan. Koulutuksen päämääränä on tarjota laadukas johtajuuskoulutus nuorille johtajille, antaa heille osaamista ja valmiuksia johtaa huomisen yhteiskunnassa ja luoda kohtaamisia yhteiskunnan eri ryhmien välillä. Koulutusta järjestää yhteistyökumppanien tuella Suomen Partiolaiset, mutta jokaisen kurssin osallistujista vähintään puolet on muiden järjestöjen edustajia.