Vastaus partiolais­aloitteeseen kasvisruoka­linjauksen muuttamiseksi

Suomen Partiolaisten hallitus päätti tammikuussa, että keskusjärjestön tapahtumissa siirrytään kasvisruokaan. Päätöksestä syntyi laajaa keskustelua ja siitä tehtiin Partiolaisaloite päätöksen muuttamiseksi. Suomen Partiolaisten hallitus on nyt käsitellyt aloitteen ja antanut siihen vastauksen.

Suomen Partiolaisten hallitus kiittää tehdystä Partiolaisaloitteesta koskien keskusjärjestön kasvisruokalinjausta.

Olemme käyneet aloitteen pohjalta arvokasta ja laajaa keskustelua eri näkökulmia edustavien tahojen kanssa. Suomen Partiolaisten hallitus kuuli Partiolaisaloitteen tekijää kokouksessaan III/2022 ja jatkoi aloitteen käsittelyä kokouksessaan V/2022. Kokouksessaan hallitus totesi, etteivät aloitteen esiin nostamat kysymykset muuta perusteluita, joiden pohjalta alkuperäinen päätös kasvisruoan tarjoilusta keskusjärjestön tapahtumissa tehtiin. Siksi hallitus pitäytyy aiemmin tehdyssä päätöksessä. Käydyn keskustelun pohjalta tulemme kuitenkin korostamaan kotimaisen tuotannon osuutta ruokavalinnoissa.

Päätös pohjautuu partion arvopohjaan ja yhteisiin päätöksiin. Partion hiilineutraaliustavoitteesta on päättänyt koko partion jäsenistöä edustava jäsenkokous. Tavoitteen taustalla ovat arvot rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä sekä tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen. Hallitus on tehnyt linjauksen parhaan näkemyksensä mukaan uskoen toteuttavansa partion arvoja sekä tehtäväänsä edistää jäsenistöä edustavan jäsenkokouksen yhteistä päätöstä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

Ymmärrämme, että osa partiolaisista kokee päätöksessä ristiriitaa aloitteessa mainittuihin partion peruskirjan periaatteisiin. Jokaisella partiolaisella on yhä oikeus tehdä omat valintansa paremman maailman hyväksi. Partiokasvatus kannustaa yhä tunnistamaan itselle tärkeät arvot ja tavat toimia niiden mukaan. Kaikilla on edelleen yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua partiotapahtumiin ja kaikki partiolaiset ovat yhtä arvokkaita ja tervetulleita mukaan. Päätöksellä halutaan yksinkertaisesti pienentää keskusjärjestön tapahtumien hiilidioksidipäästöjä.

Suomen Partiolaiset arvostaa kotimaista ruokatuotantoa

Olemme käyneet linjauksesta keskustelua usean maataloustuottajataustaisen partiolaisen kanssa. Linjaus on aiheuttanut mielipahaa ja vastakkainasettelun tunnetta, mistä olemme vilpittömän pahoillamme ja mikä ei missään nimessä ollut linjauksen tarkoitus. Arvostamme kotimaista ruokatuotantoa ja sen parissa tehtävää työtä.

On ehdottoman tärkeää, että suomalainen maatalous elää ja voi hyvin, ja sitä voidaan harjoittaa kannattavasti. Suomalaista ruoantuotantoa harjoitetaan vastuullisesti ja sitä kehitetään koko ajan kestävämpään suuntaan – ilmastoteot ja hiilineutraaliuden edistäminen nähdään tärkeiksi myös maataloustuottajien parissa.

Kiinnitämme Suomen Partiolaisten tapahtumissa entistä enemmän huomioita ruoan alkuperään ja haluamme lisätä monipuolisten kotimaisten elintarvikkeiden osuutta tilaisuuksiemme tarjonnassa.

Kasvisruokalinjauksen perustelut säilyvät

Hallituksen päätös perustuu partion tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kasvispainotteinen ruoka on tutkimusten mukaan selkeä keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Jo vuosien ajan iso osa keskusjärjestön tapahtumien tarjoiluista on ollut kasvispainotteista ja tämä linjaus on luonteva jatko sille kehitykselle. Linjaus on myös käytössä olevien kansallisien ravitsemussuosituksien mukainen, joissa kasvisten osuuden lisäämistä ruokavaliossa suositellaan yleisesti ja joiden mukaan monipuolinen lakto-ovo-vegetaarinen ruokavalio on ravitsemuksellisesti rinnastettavissa sekaruokavalioon. Tarkempia perusteita päätökselle löytyy linjaukseen liittyvästä Usein kysytyt kysymykset-dokumentista.

Tehty linjaus koskee vain keskusjärjestön tapahtumia. Partiolippukunnat ja piirit tekevät jatkossakin omat valintansa partion vastuullisuustavoitteen toteuttamiseksi. Lippukunnille tärkeä työkalu omassa vastuullisuustyössä on Kestävästi partiossa –tunnus.