Usein kysytyt kysymykset kasvisruokapäätöksestä

Suomen Partiolaisten hallitus on linjannut, että keskusjärjestön tapahtumissa ja kokouksissa tarjoillaan jatkossa kasvisruokaa. Linjaus on yksi konkreettinen teko tapahtumien hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja edistää partion tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Miksi Suomen Partiolaiset teki tällaisen päätöksen?

Päätös pohjautuu partion yhteisiin päätöksiin. Partion ylin päättävä elin, koko partion jäsenistöä edustava jäsenkokous päätti syksyllä 2020, että partio tavoittelee toiminnan hiilineutraaliutta vuonna 2030.

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan konkreettisia toimia, ja päätös kasvisruoan tarjoamisesta keskusjärjestön tapahtumissa on yksi keino partion hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Ilmastonmuutos nousi vuoden 2018 nuorisobarometrissa lasten ja nuorten suurimmaksi huolenaiheeksi. Nuorisojärjestönä meidän tulee vastata myös jäseniemme jakamaan huoleen ja näyttää konkreettisin toimin, miten edistämme ilmastonmuutoksen vastaisia toimenpiteitä.

Mitä partiotapahtumia päätös koskee?

Päätös koskee erilaisia keskusjärjestön hallinnon tapahtumia, mm. Partioneuvoston kokouksia, keskusjärjestön vastuulla olevia kursseja ja koulutuksia sekä valtakunnallisia tapahtumia, mm. Johtajatulet ja Finnjamboree 2028. Piirit ja lippukunnat ovat itsenäisiä yhdistyksiä ja tekevät omat päätöksensä keinoista osallistua ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön.

Lippukunnille tärkeä työkalu oman toiminnan vastuullisuuden kehittämiseen on Kestävästi partiossa –tunnus, jonka sivuilta löytyy käytännön vinkkejä myös ruoan ilmastovaikutuksen pienentämiseen. Lippukunta valitsee, mitä tunnuksen osa-alueita haluaa toteuttaa ja miten.

Miksi päästövähennystoimissa aloitetaan juuri ruoasta, miksei joku muu toimenpide?

Ilmastotoimilla on kiire, jotta voimme hillitä ilmastonmuutosta. Jokainen toimi on oleellinen myös oman hiilineutraaliustavoitteemme kannalta. Pienet ja suuremmat toimet ovat siis tarpeen ja tärkeitä, ja toimenpiteitä tarvitaan kaikilla toiminnan osa-alueilla. Ruokaan liittyvien päästöjen vähentäminen omissa tapahtumissamme on yksi niistä asioista, joihin voimme suoraan vaikuttaa.

Esimerkiksi Johtajatulien 2021 ilmoittautujille kasvisruoan valitseminen tehtiin aikaisempaa helpommaksi, ja edelliskertaa selkeästi suurempi kasvisruoan osuus tapahtumassa laski päästölaskennan perusteella tapahtuman ruokaan liittyviä päästöjä merkittävästi.

Kasvisruokaan siirtymisen ohella Suomen Partiolaiset tekee Hiilineutraali Partio 2030 –suunnitelman mukaisesti useita eri toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Suunnitelma sisältää toiminnan eri osa-alueita, esimerkiksi matkustamista ja hankintoja, koskevia toimenpiteitä. Suomen Partiolaisten keskustoimistolla on tehty merkittäviä investointeja talon energiatehokkuuden parantamiseksi. Selvitämme myös partion hiilijalanjälkeä sekä keinoja kompensoida päästöjä, joita emme voi välttää.

Miksi Suomen Partiolaiset on päättänyt suosia kasvisruokaa?

Tutkimukset näyttävät, että kasvisruokavalion ilmastojalanjälki on pienempi kuin sekaruokavalion. Ruokaan liittyvien päästöjen vähentäminen omissa tapahtumissamme on yksi niistä asioista, joihin voimme suoraan vaikuttaa. Keskivertosuomalaisen ruoan hiilijalanjäljestä noin kolmannes syntyy lihasta. Lihankulutuksen vähentäminen onkin suurin yksittäinen keino ruoan ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Jo vuosien ajan iso osa keskusjärjestön tapahtumien ruokailusta on ollut kasvispainotteisia, ja siirtyminen vielä vahvemmin kasvipohjaiseen ruokaan nähdään luontevana jatkona kehitykselle.

Ilmastonmuutoksen myötä ruokahuollon epävarmuus kasvaa ja resurssit ovat yhtä niukemmat väestön kasvaessa ja vesipulan yleistyessä. Kasviperäisen ruuan tuotannossa vettä kuluu huomattavasti vähemmän kuin lihan tuotannossa. Niinpä maittavan sekä monipuolisen kasvisruuan laittaminen on myös hyödyllinen tulevaisuustaito.

Miten Suomen Partiolaiset ottaa huomioon kotimaisen maatalouden?

On ehdottoman tärkeää, että suomalainen maatalous elää ja voi hyvin, ja sitä voidaan harjoittaa kannattavasti. Suomalaista ruoantuotantoa harjoitetaan vastuullisesti ja sitä kehitetään koko ajan kestävämpään suuntaan – ilmastoteot ja hiilineutraaliuden edistäminen nähdään tärkeiksi myös maataloustuottajien parissa. Arvostamme kotimaista ruokatuotantoa ja sen parissa tehtävää tärkeää työtä.

Kiinnitämme Suomen Partiolaisten tapahtumissa entistä enemmän huomioita ruoan alkuperään ja haluamme lisätä monipuolisten kotimaisten elintarvikkeiden osuutta tilaisuuksiemme tarjonnassa. Suomessa tuotetaan valtavasti laadukkaita vihanneksia, juureksia ja viljatuotteita, jotka joka tapauksessa ovat osa monipuolista ruokavaliota. Myös kotimaisia kasvipohjaisia proteiininlähteitä suosimalla voimme tukea kotimaista maataloutta ja uusien tuotteiden kehitystä.

Onko kasvisruokavalio ravitsemussuositusten mukainen?

Tämän linjauksen puitteissa voidaan hyvin toteuttaa vuonna 2014 julkaistuja kansallisia ravitsemussuosituksia. Niissä punaisen lihan ja lihavalmisteiden käytölle on asetettu yläraja. Sen sijaan kasvisten lisäämistä suositellaan yleisesti. Ravitsemussuosituksissa lukee: ”Lakto-ovo- ja laktovegetaariset ruokavaliot ovat monipuolisesti koostettuina ravintosisällöltään verrannollisia suositusten mukaiseen sekaruokavalioon. Täten ne soveltuvat myös odottaville ja imettäville äideille sekä lapsille.” Koululaisten lautasmallissa neljännes ruoasta tulisi olla ”kalaa, lihaa tai kasviproteiinia.” On myös huomattava, ettei kenelläkään kovin suuri osa vuosittaisista ruokailuista tapahdu keskusjärjestön tapahtumissa.

Mitä linjauksen voimaantulon aikataulu tarkoittaa ja mihin se perustuu?

Uusi linjaus koskee keskusjärjestön tapahtumia ja projekteja, joiden suunnittelu käynnistetään linjauksen voimaantulon jälkeen. Linjaus ei koske kesän 2022 suurleiri Kajoa.

Tapahtumille asetetaan tavoitteet ja raamit niiden suunnittelun käynnistyessä, ja tapahtuman suunnittelu käynnistetään senhetkisten ohjeistusten ja linjausten valossa. Esimerkiksi Kajon suunnittelu on aloitettu reilusti ennen tätä ja ruokahankintoihin liittyvät sopimukset tehty. Haluamme, että tapahtumien tekijöille on mahdollisuus huomioida järjestelyihin liittyvät ohjeet ja linjaukset projektin alusta asti.

Miten erityisruokavaliot ja ruoan ravitsevuus huomioidaan linjauksen toteutuksessa?

Huomioimme allergiat ja muut ruokarajoitteet kuten ennenkin. Jokaiselle sopivaa monipuolista ruokaa tulee siis olemaan tarjolla tulevissakin tapahtumissa.

Tälläkin hetkellä tapahtumien tekijät suunnittelevat tapahtumissa tarjottavat ruoat ja suunnitelmissa huomioivat parhaansa mukaan ruoan ravitsevuutta ja täyttävyyttä. Kasvisruokaan liittyviä vinkkejä löytyy runsaasti.

Miten huomioidaan kasvisruoan hinta ja saatavuus?

Kaikkia tuotteita ei välttämättä ole kaikkialla saatavilla, mutta kasvisperäisten raaka-aineiden valikoima kehittyy ja kasvaa koko ajan. Valtakunnallisten tapahtumien järjestämisessä on yleensä myös vaihtoehtoja siihen, mistä ruoka hankitaan, eikä saatavuus muodostu ongelmaksi.

Moni kasvistuote on edullisempi kuin lihavaihtoehto, ja myös ennen linjausta raaka-ainevalinnat on sovitettu budjettiin. Kannustamme siis jatkossakin tapahtumien tekijöitä olemaan kustannustietoisia ja pohtimaan, mitkä kasvisvaihtoehdot sopivat tapahtumaan ja sen budjettiin.

Miten huomioidaan linjauksen vaikutukset muonittajien pestiin?

Tapahtumissa on jo pitkään ollut tarjolla kasvisruokavaihtoehtoja ja tämän yleistyessä osaaminen maukkaan ja monipuolisen kasvisruuan laittamisesta kasvaa varmasti linjauksen myötä. Kun kasvisruoka ei ole enää erityisruokavalio, tämä vähentää erilaisten ruokien laittamisen määrää.