WWF kannustaa partiolaisia kestäviin toimintatapoihin

WWF Suomi on toiminut Suomen Partiolaisten kumppanina partiolaisten kestävyystyön edistämiseksi useiden vuosien ajan. WWF oli mukana Kestävästi partiossa -tunnuksen kehittämisessä, ja Panda-merkki on kannustanut partiolaisia ulos tutkimaan luonnon monimuotoisuutta. Nyt yhteistyössä panostetaan kestävien ruokavalintojen merkitykseen.

Kasvipohjaisella ruoalla voidaan pienentää partion ympäristövaikutuksia

”Partio on tehnyt vaikuttavan valinnan päättäessään edistää kasvipohjaista ruokaa. Ruuantuotannolla on isot ympäristövaikutukset ja isoin muutos ympäristöpäästöihin saadaan muuttamalla sitä, mitä syödään”, kommentoi WWF:n ruoka-asiantuntija Elisa Niemi.

WWF Nuoret ovat olleet mukana partiotapahtumissa kouluttamassa partiolaisia kasvipainotteisen ruokavalion tärkeydestä. Lisäksi WWF:n asiantuntijat ovat kouluttaneet partiolaisia Instagram live -haastatteluiden välityksellä vieraslajeista sekä kasvisruoan merkityksestä.

Partiossa kasvipohjaisen ruoan osuutta on lisätty vuonna 2022, jolloin keskusjärjestön tapahtumissa siirryttiin kasvisruokaan. Päätös on ollut tärkeä teko partion hiilineutraaliustavoitteen edistämiseksi ja auttanut partiolaisia oman ilmastojalanjälkensä pienentämisessä.

Lisäksi kestävämpiin ruokavalintoihin on kannustettu myöntämällä Kestävästi partiossa -apurahaa lippukuntien kasvisruokakurssien järjestämiseen.

Kestävästi partiossa -tunnus kannustaa lippukuntia kestävyystyöhön

Kestävästi partiossa -tunnus on ollut aktiivinen osa partion lippukuntien toimintaa jo neljän vuoden ajan. WWF:n asiantuntijoiden tuki oli tärkeää tunnuksen kriteeristön kehittämisessä.

Tunnus koostuu 50 kestävyyskriteeristä, joista lippukuntien on täytettävä vähintään 25 tunnuksen saamiseksi. Tunnus huomioi kestävän kehityksen eri osa-alueet, mutta sen painotus on ekologisessa kestävyydessä.

Tunnuksen kriteeristö auttaa lippukuntia tunnistamaan, mitkä asiat niiden toiminnassa ovat jo ympäristönäkökulmasta hyvin ja mitkä puolestaan kaipaisivat vielä kehittämistä. Selkeä kriteeristö ja tunnuksen hakemiseksi järjestetty koulutus ovat auttaneet myös nuorten ryhmiä hakemaan tunnusta toiminnalleen.

”Konkreettinen tekeminen ja toimeen tarttuminen luovat toivoa. Kuin huomaamatta nuoret oppivat myös, miten asioihin voi vaikuttaa. Parhaimmillaan partiossa opittuja taitoja käytetään myös koulussa, kotona ja työpaikoilla”, kommentoi partion vastuullisuusryhmän puheenjohtaja Riikka Rängman.

Uusia tunnushakemuksia on tullut viimeisen puolen vuoden aikana 38, ja tunnuksen kriteeristön on tähän mennessä täyttänyt jo 160 partion lippukuntaa. Tunnus on voimassa aina hakuvuodesta seuraavan kalenterivuoden loppuun, ja tällä hetkellä aktiivisia tunnuksia on 125. Tunnuksen ottivat käyttöönsä vuoden alussa myös Ruotsin partiolaiset.

Panda johdattaa ulos tutkimaan luonnon monimuotoisuutta

Partio-ohjelmasta löytyy laajasti yhteistyössä WWF:n kanssa suunniteltuja sisältöjä luonnon monimuotoisuuden suojelemisesta. Tutustu esimerkiksi näihin:

  • Panda-merkki koostuu kuudesta pandan jättämästä askeleesta, joita seuraamalla partiolainen pääsee tutustumaan luonnon monimuotoisuuteen. Merkki on suunnattu sudenpennuille sekä seikkailijoille ja sopii hyvin perheiden yhteiseen ulkoiluun. Tutustu panda-merkin aktiviteetteihin (pdf)
  • Ympäristövaikuttajan osaamismerkki myönnetään henkilölle, joka on osoittanut perehtyneisyytensä kestävän kehityksen teemoihin sekä toiminut aktiivisesti niiden edistämiseksi omissa yhteisöissään. Merkkiä suositellaan samoaja- ja vaeltajaikäisille partiolaisille. Tutustu ympäristövaikuttajan osaamismerkkiin
  • Earth Hour partiossa -toimintavinkeistä löytyy kahdeksan vinkkiä, miten Earth Houria voi viettää oman lippukunnan kanssa. Järjestäkää meditaatiomatka luonnon monimuotoisuuteen, selvittäkää pelaamalla pallon paras ruoka tai valmistakaa vaikka silakoita nuotiolla. Earth Hour on WWF:n järjestämä maailmanlaajuinen tapahtuma, jonka aikana näytetään valomerkki ilmaston ja luonnon puolesta sammuttamalla turhat valot. Tutustu Earth Hour -toimintavinkkeihin
  • Partio-ohjelma sisältää lisäksi 100 erilaista WWF:n tuottamaa aktiviteettia. Löydät ne partion ilmasto- ja ympäristökasvatuksen sisällöistä.
Partiolaisia ja WWF:n pandamaskotti metsässä.
Kuva: Eveliina Saari