KV-leiristipendi

Vuonna 2020 Folke Bernadotten Muistosäätiön apurahasta myönnetään ensimmäisen kerran stipendejä Suomen Partiolaisten kansainvälisille leirimatkoille osallistuville lapsille ja nuorille sosiaalisin perustein. Stipendien myöntämistä hallinnoi Suomen Partiolaiset ja kysymykset stipendistä osoitetaan Suomen Partiolaisille.

Stipendi Suomen Partiolaisten viralliselle kansainväliselle leirimatkalle voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein lapselle tai nuorelle. Stipendillä halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus osallistua kansainväliseen partiotoimintaan. Stipendi ei kata koko osallistumismaksua, vaan osallistujan maksettavaksi jää sitouttamismaksu, joka maksetaan ensimmäisessä maksuerässä.

Suomen Partiolaisten virallisia leirimatkoja ovat muun muassa matkat Jamboreelle, World Scout Moot –leirille sekä Explorer Belt partioseikkailu. Suomen Partiolaisten leirimatkoista ilmoitetaan täällä. Stipendien määrä, hakuehdot ja myöntöperusteet tarkastetaan vuosittain. Huomioihan, että stipendi on haettavissa vain vuosittain erikseen määritellyille leirimatkoille ja vuonna 2020 henkilökohtainen stipendi on haettavissa vuoden 2021 Explorer Belt -partiomatkalle osallistuville nuorille.

Kv-leiristipendiä voi hakea jäsen tai alle 18-vuotiaiden osalta huoltaja. Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella Kuksassa. Stipendin anomiseen tarvitset tunnukset Partiorekisteri-Kuksaan (PartioID). Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

EB 2021 stipendin hakuohjeet

 • Stipendi kattaa noin 70% osallistumismaksusta. Maksettavaksi jäävä osallistumismaksu laskutetaan ensimmäisessä maksuerässä
 • Stipendin hakuaika 24.8.-15.10.2020
 • Klikkaa stipendin hakuaikana linkkiä https://kuksa.partio.fi/kotisivut/hakemuslomake_tayta.aspx?HAKId=46
 • Kirjaudu omilla tunnuksilla (ei siis huollettavan) järjestelmään
 • Nyt sinulle avautuu kv-stipendin hakulomake
 • Valitse ensin Hakija-kohdasta henkilö, jolle stipendiä haetaan (itselle / huollettavalle)
 • Lomakkeella kysytään mm.
  • jäsennumeroa
  • kotitaloutesi kokoa
  • kotitalouden käytettävissä olevia tuloja
  • mitkä näistä asioista tekevät tilanteestanne haastavan (työttömyys, yksinhuoltajuus, työkyvyttömyys, eläkkeellä olo)
  • saako perhe toimeentulotukea
  • onko hakija opiskelija
 • Lähetä hakemus

Käsittely

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti EB-hakuajan päättymisen jälkeen. Päätöstä ei perustella eikä päätöksestä voi valittaa. Stipendinä myönnetty summa vähennetään automaattisesti osallistumismaksusta.

Syksyllä 2020 stipendipäätöksestä ilmoitetaan EB-matkalle valituille hakijoille sähköpostitse EB hakuajan päättyttyä. Mikäli hakija joutuu perumaan osallistumisensa matkalle stipendin epäämisen vuoksi, osallistumisen peruutus voidaan tehdä ilman kustannuksia.

Kysymyksiin kv-leirimatkastipendistä vastaa kansainvälisten asioiden koordinaattori. Muistathan myös ryhmien Folke Bernadotte apurahan sekä Kata Jouhkin rahaston apurahan ulkomaille suuntaaville partiolaisille!