Yleinen

Kauden päättäjäiset turvallisesti

Vuosi on ollut raskas ja vaatinut paljon niin partiotoiminnan järjestäjiltä kuin siihen osallistujilta. Ja niin kävi, että koronavirustilanne paheni vielä aivan vuoden viime metreillä ja pakotti osan piireistä tekemään vaikean mutta vastuullisen päätöksen toiminnan siirtämisestä kokonaan etänä toteutettavaksiMyös jo tiukentuneet kokoontumisrajoitukset koskevat montaa aluetta eli lippukunnan yhteisiä kauden päättäjäisiä ei voida monessa lippukunnassa järjestää turvallisesti. 

Sen sijaan, että lippukunnan toiminta siirtyisi jo kokonaan joulutauolle vailla minkäänlaisia päättäjäisiä kannustan järjestämään päättäjäiset lippukunnalle ja ryhmille parhaiten sopivalla tavalla. Etäpäättäjäiset tai perheen kanssa kierrettävä rastirata ei tietenkään ole sama asia kuin lippukunnan yhteinen kauden päätös täynnä erilaista ohjelmaa. Tärkeintä on, että yritetään ja tehdään se, mihin omat resurssit riittävät. 

Suomen Partiolaiset tarjoaa kauden päättäjäisiin valmista materiaalia 2020 ohjelmapainotuksen joulukuun Tunne arvosi –teemalla etäkokouksiin ja rastirataan. Materiaalit löydät ohjelma-partio.fi -sivuilta!  Rastiradan ollessa perinteisessä tulosta, leikkaa, suojaa, vie pakoilleen -muodossa onnistuu radan kiertäminen myös niiltä lapsilta, joilla ei ole omaa älypuhelinta. 

Ryhmien omiin etäpäättäjäisiin löytyy ohjelmavinkit kaikille ikäkausille, eivätkä ne vaadi järjestäjiltä valtavaa kikkailua itse ohjelman kanssa, kunhan vain saadaan ryhmän jäsenet onnistuneesti linjoille. Itselleni tulee mieleen vielä seuraavia ideoita ryhmien omiin päättäjäisiin: levyraati joululauluillapipareiden koristelua tai piirtämistä jouluteemalla. Tärkeintä on kokoontua yhteen! 

Etäkokouksia koskevissa keskusteluissa on esiin noussut huoli siitä, kuinka ryhmän jäsenistä moni jättää syystä tai toisesta osallistumatta etäkokouksiin. Mitään pomminvarmaa ratkaisua saada kaikki osallistumaan minulla ei ole valitettavasti tarjota, mutta tässä muutamia juttuja mitkä voivat auttaa samaan lapsia linjoille, jos niitä ei ole jo kokeiltuEtäkokouksista on tärkeää viestiä partiolaisten koteihin, että ne ovat ohjattua partiotoimintaa eikä niiden toivottavasti pitäisi olla pois lasten ruutuajasta. Mikäli lapsilla ei ole omaa puhelinta tai tietokonetta, kannustetaan vanhempia lainaamaan omaa laitettaan etäkokouksen ajaksi mahdollisuuksien mukaan. Perheissä eivät välttämättä tulla myöskään ajatelleeksi, että etäkokoukseen osallistuminen ei välttämättä vaadi sitä tietokonetta vaan moni alusta toimii myös puhelimella.  Ajatus etäkokoukseen ja mahdollisesti vieraan alustan käyttäminen voi tuntua kodeissa työläältä. On siis tärkeä ohjeistaa koteja alustan käytössä. Avoin ja kannustava viestintä kotien suuntaan korostuu nyt poikkeusoloissa. On myös tärkeää, että vanhemmat yhdessä ryhmänjohtajien kanssa kannustavat partiolaisia osallistumaan etäkokouksiin.  

Loppuun vielä ajatus, mitä jos ryhmänjohtajat muistaisivat ryhmänsä jäseniä perinteisellä joulukortillaKiitos kun olet osa meidän ryhmää, olet huippu tyyppi! Pieni ele, joka muistuttaa omasta ryhmästä ja yhteisöstä. Ja tavoittaa myös ne ryhmän jäsenet, jotka eivät omista omaa älypuhelinta tai osallistu etäpäättäjäisiin. 

Tänään 4.12. vietetään vapaaehtoisten päivää. Kiitos kaikille teille, jotka olette mahdollistaneet partiotoiminnan toteutumisen haastavina aikoina!  

Sussu

Kirjoittaja toimii Iltakipinöiden vetäjänä ja projektikoordinaattorina Etäpartiohankkeessa.